Phân phối chương trình môn Công nghệ lớp 7

Phần một. TRỒNG TRỌT

Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT

Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng

Một số tính chất của đất trồng

Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản ( vê tay )

Thực hành: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu

Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất

Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Cách sửdụng và bảo quản các laọi phân bón thông thường

Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng

 

doc5 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 3030 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn Công nghệ lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 Cả năm: 37 tuần (52 tiết) Học kỳ I: 19 tuần Học kỳ II: 18 tuần Tiết Bài Nội dung TS LT TH ÔT KT Ghi chú HỌC KÌ I Phần một. TRỒNG TRỌT Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT 13 9 2 1 1 1 1,2 Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng 1 1 2 3 Một số tính chất của đất trồng 1 1 3 4,5 Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản ( vê tay ) Thực hành: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu 1 1 4 6 Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất 1 1 5 7 Tác dụng của phân bón trong trồng trọt 1 1 6 9 Cách sửdụng và bảo quản các laọi phân bón thông thường 1 1 7 10 Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng 1 1 III-4. Phương pháp nuôi cấy mô (không dạy) 8 11 Sản xuất và bảo quản giống cây trồng 1 1 I-2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính: nêu thêm ví dụ nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô 9 12 Sâu, bệnh hại cây trồng 1 1 10 13 Phòng trừ sâu, bệnh hại 1 1 11 8,14 Thực hành: Nhận biết một số loại phân hoá học thông thường Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại 1 1 Bài 14-phần 2. quan sát một số dạng thuốc (không bắt buộc) 12 Ôn tập 1 1 13 Kiểm tra 1 tiết 1 1 Chương II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT 7 4 1 1 1 14 15,16 Làm đất và bón phân lót. Gieo trồng cây nông nghiệp 1 1 15 17,18 Thực hành: Xử lý hạt giống bằng nước ấm 1 1 Bài 18 Thực hành xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống ( không bắt buộc dạy) 16 19 Các biện pháp chăm sóc cây trồng 1 1 17 Ôn tập 1 1 18 Kiểm tra học kỳ I 1 1 HỌC KỲ II 19 20 Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản 1 1 20 21 Luân canh, xen canh, tăng vụ 1 1 Phần hai. GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TRỒNG, CHĂM SÓC HOA VÀ CÂY CẢNH 12 10 2 0 0 21 1 Hoa và cây cảnh. Phân loại hoa và cây cảnh 1 1 22 2 Phương pháp nhân giống hoa và cây cảnh bằng hạt 1 1 23 3 Phương pháp nhân giống hoa và cây cảnh bằng phương pháp vô tính 1 1 24 4 Thực hành: Chiết cành hoa hồng 1 1 25 5 Những nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của hoa và cây cảnh 1 1 26 6 Những nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của hoa và cây cảnh (tt) 1 1 27 7 Thực hành: Trộn đất dinh dưỡng cho hoa và cây cảnh 1 1 28 8 Kỹ thuật tưới nước cho hoa và cây cảnh 1 1 29 9 Kỹ thuật bón phân cho hoa và cây cảnh 1 1 30 10 Kỹ thuật tỉa cành và tạo dáng cho hoa và cây cảnh 1 1 31 11 Phòng trừ sâu bệnh hại hoa và cây cảnh 1 1 32 12 Phòng trừ sâu bệnh hại hoa và cây cảnh(tt) 1 1 Phần ba. CHĂN NUÔI Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI 10 8 2 0 0 33 30,31 Vai tròvà nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.Giống vật nuôi 1 1 Bài 31:I-3.Điều kiện để được công nhận là 1giống vật nuôi(không bắt buộc) 34 32 Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 1 1 II.Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi(không dạy) 35 33 Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi 1 1 III. Quản lý giống vật nuôi (không dạy sơ đồ 9 và bài tập ứng dụng. Chỉ giới thiệu cho HS nội dung và mục đích quản lý giống vật nuôi) 36 34 Nhân giống vật nuôi 1 1 37 35,36 Thực hành:Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo các chiều. Thực hành: Nhận biết một số giống lơn qua quan sát và đo các chiều 1 1 Bài 35 II Bước2 Đo một số chiều đo để chọn gà mái( không bắt buộc) Bài 36 I .Vật liệu và dụng cụ cần thiết không bắt buộc chuẩn bị vật nuôi thật; II Bước 2 Đo một số chiều đo (không bắt buộc) 38 37 Thức ăn vật nuôi 1 1 39 38 Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi 1 1 40 39 Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi 1 1 41 40 Sản xuất thức ăn vật nuôi 1 1 42 42,43 Thực hành: Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men Thực hành: Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật 1 1 Bài 43: không bắt buộc dạy Chương II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI 5 3 0 1 1 43 44 Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi 1 1 44 45 Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi 1 1 II. Chăn nuôi vật nuôi đực giống(đọc thêm) 45 46,47 Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi. Vacxin phòng bệnh cho vật nuôi 1 1 46 Ôn tập 1 1 47 Kiểm tra 1 tiết 1 1 Phần bốn. LÂM NGHIỆP Chương I. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG 2 2 0 0 0 48 23,24 Làm đất gieo ươm cây rừng. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng 1 1 Vào bài GV giới thiệu nội dung chính bài 22. Bài 23.Phần I-2.Phân chia đất trong vườn gieo ươm: không dạy 49 26,27 Trồng cây rừng. Chăm sóc rừng sau khi trồng. 1 1 Chương II. KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG 1 1 0 1 1 50 28,29 Khai thác rừng. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng. 1 1 51 Ôn tập 1 1 52 Kiểm tra học kì II 1 1 TỔNG CỘNG 52 37 7 4 4 Phú vang, ngày 17 tháng 8 năm 2013

File đính kèm:

  • docPH_N PH_I CH__NG TR_NH M_N C_NG NGH_ 7 2013 2014.doc