Bài giảng Bài 32 sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi tiết 28

I. Mục Tiêu Bài Học :

1. Kiến thức: - Giúp hs biết và phân biệt được sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi.

- Nắm được đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, liên hệ và vận dụng kiến thức vào thực tế.

3. Thái độ: Giáo dục ý học tập và sự yêu thích đối với bộ môn.

II. Chuẩn Bị

- Gv: Tranh H54, chuẩn bị sơ đồ 8, bảng phụ

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 3012 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 32 sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi tiết 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Công Nghệ 7 Gv: Trần Thị Ngọc Thanh Tuần: 23 Ngày soạn: 26/02/2008 Tiết: 28 Ngày dạy: 28/02/2008 Bài 32 SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI I. Mục Tiêu Bài Học : 1. Kiến thức: - Giúp hs biết và phân biệt được sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi. - Nắm được đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, liên hệ và vận dụng kiến thức vào thực tế. 3. Thái độ: Giáo dục ý học tập và sự yêu thích đối với bộ môn. II. Chuẩn Bị - Gv: Tranh H54, chuẩn bị sơ đồ 8, bảng phụ - Hs: Nghiên cứu trước bài học. III. Tiến Trình Bài Giảng 1. Bài cũ: Kiểm tra 10’ ? Hãy nêu vai trò của ngành chăn nuôi? Lấy ví dụ minh hoạ? ? Thế nào là giống vật nuôi? Ở địa phương em có những giống vật nuôi (gà, lợn, trâu, bò) nào? 2. Giới thiệu bài: Trứng thụ tinh tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành cá thể non, lớn lên rồi già. Cả quá trình này gọi là sự phát trểin của vật nuôi. Sự phát triển gồm cả sự sinh trưởng và phát dục. 3. Các hoạt động Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm sự sinh trưởng và phát dục * Mục tiêu: Giúp hs nêu được khái niệm và phân biệt được sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. * Tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a. Sự sinh trưởng - Treo H54 sự lớn lên ở ngan hướng dẫn hs quan sát và phân tích ? Em có nhận xét gì về khối lượng, kích thước cơ thể ngan? - Gv lấy thêm một vài ví dụ về sự sinh trưởng: + Ở lợn: 1 ngày tuổi: 1kg sau 7 tháng nặng 50kg + Ở bò: 1 tuần tuổi cao 0.70m sau 2 năm cao 1.4m à Người ta gọi đó là sự sinh trưởng của vật nuôi ? Thế nào là sự sinh trưởng? - Gv nhận xét và yêu cầu hs lấy vài ví dụ thực tế về sự sinh trưởng ở vật nuôi. b. Sự phát dục ở vật nuôi - Yêu cầu và giúp hs phân tích ví dụ sgk - Gv lấy thêm ví dụ: + Sự phát triển của mào gà. + Sự hoàn thiện về cấu tạo cơ quan sinh dục ở vật nuôi à Người ta gọi đó là sự phát dục ? Thế nào là sự phát dục? Lấy ví dụ? - Treo bảng phụ và hướng dẫn hs hoàn thành bảng trang 87 để phân biệt sự sinh trưởng và phát dục - Gv nhận xét và giúp hs rút ra kết luận - Quan sát và phân tích H54 à Có sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể - Phân tích ví dụ thấy có sự tăng lên: à Khối lượng à Kích thước các bộ phận - Rút ra khái niệm à Sự sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng các bộ phận cảu cơ thể. Vd: Sự lớn lên của con gà con, con chó con…. - Phân tích ví dụ sgk: là sự hoàn thiện của buồng trứng -> dẫn đến con mái có khả năng đẻ trứng à Thấy được sự hoàn thiện về chất của các bộ phận trong cơ thể vật nuôi à Khái niệm: Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể Vd: Gà trống biết gáy, bò mọc sừng… - Hoàn thành bảng trang 87 -> phân biệt được những biến đổi nào thuộc sự sinh trưởng, phát dục. Tiểu kết 1: - Sự sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng các bộ phận cảu cơ thể. - Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể (Vd: Gà trống biết gáy, bò mọc sừng…) Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục * Mục tiêu: - Giúp hs nắm được đặc đểim và các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục - Vận dụng vào thực tế để có được năng suất chăn nuôi cao. * Tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a. Đặc điểm - Gv treo sơ đồ 8, yêu cầu hs phân tích ? Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi có những đặc điểm nào? - Gv nhận xét và giảng giải thêm về từng đặc điểm - Hướng dẫn hs phân tích các ví dụ ở trang 88 để xác định xem các biến đổi thuộc đặc điểm nào. - Giúp hs rút ra kết luận ? Sự tăng cân,tăng kích thước thuộc đặc điểm nào? ? Một hiện tượng nào đó lặp đi lặp lại trong quá trình sống thuộc đặc điểm nào? - Gv khắc sâu: Bằng cách lấy một vài ví dụ thuộc các đặc điểm káhc nhau để hs nhận biết. b. Các yếu tố ảnh hưởng - Đọc thông tin sgk ? Sự sinh trưởng và phát dục chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào? - Gv nhận xét và phân tích thêm về các yếu tố đó. + Di truyền: Bố mẹ khoẻ, to lớn sẽ sinh con khoẻ mạnh, to lớn…. + Ngoại cảnh: Nếu điều kiện chăm sóc tốt thì năng suất sẽ như thế nào so với điều kiện chăm sóc kém? - Gv: Chính nhờ có sự hiểu biết này, mà người ta đã tạo các điều kiện thuận lợi nhất để có được năng suất cao trong chăn nuôi. - Giáo dục ý thức trong chăn nuôi -Phân tích sơ đồ 8 à Đặc điểm: Không đồng đều, theo giai đoạn, theo chu kỳ. - Phân tích các ví dụ -> xác định xem chúng thuộc đặc điểm nào? - Nhận dạng à Sự tăng can, tăng kích thước: Không đồng đều à Hiện tượng lặp đi lặp lại: Theo chu kỳ à Trong cả quá trình sống của vật nuôi người ta chia thành các giai đoạn khác nhau: Theo giai đoạn - Đọc thông tin à Yếu tố ảnh hưởng: + Di truyền + Điều kiện ngoại cảnh: chăm sóc, nuôi dưỡng. - Phân tích ví dụ à Chăm sóc và nuôi dưỡng tốt sẽ đem lại năng suất chăn nuôi cao. - Vận dụng kiến thức tế chăn nuôi ở gia đình - Hs rút ra kết luận Giáo án Công Nghệ 7 Gv: Trần Thị Ngọc Thanh Tiểu kết 2: - Đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục: Không đồng đều, theo giai đoạn, theo chu kỳ - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục: yếu tố di truyền và điều kiện ngoại cảnh 4. Củng cố và đánh giá ? Thế nào là sự sinh trưởng? Sự phát dục ở vật nuôi? Lấy ví dụ minh hoạ? - Gv đưa ra 1 số ví dụ thuộc các đặc đểim khác nhau để hs nhận biết. 5. Dặn dò - Học bài và chuẩn bị bài 33, tìm hiểu xem ở địa phươg có những phương pháp chọn giống nào?

File đính kèm:

  • docTiet 28 Su sinh truong va phat trien cua vat nuoi.doc