Bài giảng Bài 32: sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi tiết 33

I. Mục Tiêu Bài Học :

1. Kiến thức: Biết được định nghĩa về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi

2. Kĩ năng: Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến sự dinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi

3. Thái độ: Rèn luyện ý thức bảo vệ và chăm sóc vật nuôi

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 6130 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 32: sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi tiết 33, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần :28 Tiết : 34 BÀI 32: SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI Ngày soạn: 15/03/2012 Ngày dạy : 17/03/2012 I. Mục Tiêu Bài Học : 1. Kiến thức: Biết được định nghĩa về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi 2. Kĩ năng: Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến sự dinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi 3. Thái độ: Rèn luyện ý thức bảo vệ và chăm sóc vật nuôi II. Chuẩn Bị - Gv: Bảng số liệu về cân nặng chiều cao, chiều dài của một số vật nuôi. - Hs: Sưu tầm các tranh ảnh có liên quan III. Tiến Trình Bài Giảng 1. Bài cũ: - Em hiểu thế nào là một giống vật nuôi? - Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi? 2. Giới thiệu bài Vật nuơi sau một thời gian được nuơi dưỡng sẽ lớn lên và cĩ những thay đổi trong cơ thể. Đặc biệt đến giai đoạn nào đĩ chúng cĩ khả năng sinh sản ra đời sau. Những thay đổi đĩ được chúng ta gọi là gì và xác định như thế nào trong từng thời kì thì bài hơm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu. 3. Các hoạt động Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi a. Sự sinh trưởng - Treo H54 sự lớn lên ở ngan hướng dẫn hs quan sát và phân tích ? Em có nhận xét gì về khối lượng, kích thước cơ thể ngan? - Gv lấy thêm một vài ví dụ về sự sinh trưởng: + Ở lợn: 1 ngày tuổi: 1kg sau 7 tháng nặng 50kg + Ở bò: 1 tuần tuổi cao 0.70m sau 2 năm cao 1.4m à Người ta gọi đó là sự sinh trưởng của vật nuôi ? Thế nào là sự sinh trưởng? - Gv nhận xét và yêu cầu hs lấy vài ví dụ thực tế về sự sinh trưởng ở vật nuôi. b. Sự phát dục ở vật nuôi - Yêu cầu và giúp hs phân tích ví dụ sgk - Gv lấy thêm ví dụ: + Sự phát triển của mào gà. + Sự hoàn thiện về cấu tạo cơ quan sinh dục ở vật nuôi à Người ta gọi đó là sự phát dục ? Thế nào là sự phát dục? Lấy ví dụ? - Treo bảng phụ và hướng dẫn hs hoàn thành bảng trang 87 để phân biệt sự sinh trưởng và phát dục - Gv nhận xét và giúp hs rút ra kết luận - Quan sát và phân tích H54 à Có sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể - Phân tích ví dụ thấy có sự tăng lên: à Khối lượng à Kích thước các bộ phận - Rút ra khái niệm à Sự sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng các bộ phận cảu cơ thể. Vd: Sự lớn lên của con gà con, con chó con…. - Phân tích ví dụ sgk: là sự hoàn thiện của buồng trứng -> dẫn đến con mái có khả năng đẻ trứng à Thấy được sự hoàn thiện về chất của các bộ phận trong cơ thể vật nuôi à Khái niệm: Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể Vd: Gà trống biết gáy, bò mọc sừng… - Hoàn thành bảng trang 87 -> phân biệt được những biến đổi nào thuộc sự sinh trưởng, phát dục. I. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 1. Sự sinh trưởng Là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phân của cơ thể. Vd: xương ống chân bê dài thêm 5cm Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa 2. Sự phát dục Là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể Vd: Gà trống biết gáy , gà mái biết đẻ trứng Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục a. Đặc điểm - Gv treo sơ đồ 8, yêu cầu hs phân tích ? Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi có những đặc điểm nào? - Gv nhận xét và giảng giải thêm về từng đặc điểm - Hướng dẫn hs phân tích các ví dụ ở trang 88 để xác định xem các biến đổi thuộc đặc điểm nào. - Giúp hs rút ra kết luận ? Sự tăng cân,tăng kích thước thuộc đặc điểm nào? ? Một hiện tượng nào đó lặp đi lặp lại trong quá trình sống thuộc đặc điểm nào? - Gv khắc sâu: Bằng cách lấy một vài ví dụ thuộc các đặc điểm káhc nhau để hs nhận biết. b. Các yếu tố ảnh hưởng - Đọc thông tin sgk ? Sự sinh trưởng và phát dục chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào? - Gv nhận xét và phân tích thêm về các yếu tố đó. + Di truyền: Bố mẹ khoẻ, to lớn sẽ sinh con khoẻ mạnh, to lớn…. + Ngoại cảnh: Nếu điều kiện chăm sóc tốt thì năng suất sẽ như thế nào so với điều kiện chăm sóc kém? - Gv: Chính nhờ có sự hiểu biết này, mà người ta đã tạo các điều kiện thuận lợi nhất để có được năng suất cao trong chăn nuôi. - Giáo dục ý thức trong chăn nuôi -Phân tích sơ đồ 8 à Đặc điểm: Không đồng đều, theo giai đoạn, theo chu kỳ. - Phân tích các ví dụ -> xác định xem chúng thuộc đặc điểm nào? - Nhận dạng à Sự tăng can, tăng kích thước: Không đồng đều à Hiện tượng lặp đi lặp lại: Theo chu kỳ à Trong cả quá trình sống của vật nuôi người ta chia thành các giai đoạn khác nhau: Theo giai đoạn - Đọc thông tin à Yếu tố ảnh hưởng: + Di truyền + Điều kiện ngoại cảnh: chăm sóc, nuôi dưỡng. - Phân tích ví dụ à Chăm sóc và nuôi dưỡng tốt sẽ đem lại năng suất chăn nuôi cao. - Vận dụng kiến thức tế chăn nuôi ở gia đình - Hs rút ra kết luận II. Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - Đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục: Không đồng đều, theo giai đoạn, theo chu kỳ - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục: yếu tố di truyền và điều kiện ngoại cảnh 4/ Củng cố: - Đọc ghi nhớ sgk ? Thế nào là sự sinh trưởng? Sự phát dục ở vật nuôi? Lấy ví dụ minh hoạ? - Gv đưa ra 1 số ví dụ thuộc các đặc đểim khác nhau để hs nhận biết. 5/ Hoạt động nối tiếp: - Học bài và chuẩn bị bài 33, tìm hiểu xem ở địa phươg có những phương pháp chọn giống nào?

File đính kèm:

  • doctiet 33 . su sinh truong va phat duc cua vat nuoi.doc