Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 23: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

1. Mục tiêu

1.1. Kiến thức

- Học sinh biết được khái niệm về giống vật nuôi và vai trò của giống trong chăn nuôi.

- Học sinh hiểu được vai trò chăn nuôi và phát triển chăn nuôi ở nước ta.

1.2. Kĩ năng:

Rèn được kĩ năng quan sát hình vẽ rút ra các kết luận cần thiết nhằm bổ sung vốn kiến thức

1.3. Thái độ: Thông qua việc tìm hiểu về vai trò của chăn nuôi . Học sinh sẽ cảm thấy rõ được sự cần thiết của chăn nuôi đối với thực tế cuộc sống , từ đó giúp các em yêu thích bộ môn hơn .

2. Nội dung học tập

Vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi.

3. Chuẩn bị

3.1. Giáo viên: Nội dung câu hỏi thảo luận.

3.2. Học sinh: Tự nghiên cứu trước nội dung bài mới

4. Tổ chức các hoạt động học tập

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:

4.2. Kiểm tra miệng

- Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ? Ở địa phương em đã áp dụng các phương thức canh tác này như thế nào? Cho ví dụ minh họa (10đ)

Học sinh:

- Luân canh là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích (3đ)

- Xen canh là hình thức trồng xen kẽ hai loại hoa màu cùng một lúc trên cùng một diện tích đất (3đ)

- Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất (3đ)

 - Ý 2 : HS tự trả lời (1đ)

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 23: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23 - Tiết 23 Ngày dạy: Phần 3 CHĂN NUÔI Chương I ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI Bài 30 VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI 1. Mục tiêu 1.1. Kiến thức - Học sinh biết được khái niệm về giống vật nuôi và vai trò của giống trong chăn nuôi. - Học sinh hiểu được vai trò chăn nuôi và phát triển chăn nuôi ở nước ta. 1.2. Kĩ năng: Rèn được kĩ năng quan sát hình vẽ rút ra các kết luận cần thiết nhằm bổ sung vốn kiến thức 1.3. Thái độ: Thông qua việc tìm hiểu về vai trò của chăn nuôi . Học sinh sẽ cảm thấy rõ được sự cần thiết của chăn nuôi đối với thực tế cuộc sống , từ đó giúp các em yêu thích bộ môn hơn . 2. Nội dung học tập Vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi. 3. Chuẩn bị 3.1. Giáo viên: Nội dung câu hỏi thảo luận. 3.2. Học sinh: Tự nghiên cứu trước nội dung bài mới 4. Tổ chức các hoạt động học tập 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 4.2. Kiểm tra miệng - Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ? Ở địa phương em đã áp dụng các phương thức canh tác này như thế nào? Cho ví dụ minh họa (10đ) Học sinh: - Luân canh là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích (3đ) - Xen canh là hình thức trồng xen kẽ hai loại hoa màu cùng một lúc trên cùng một diện tích đất (3đ) - Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất (3đ) - Ýù 2 : HS tự trả lời (1đ) 4.3. Tiến trình bài học Hoạt động của gv và hs Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu bài (5P) Chăn nuôi là 1 trong 2 ngành sx chính trong nông nghiệp. Chăn nuôi và trồng trọt luôn hỗ trợ nhau phát triển. Phát triển chăn nuôi toàn diện trên cơ sở đẩy mạnh chăn nuôi trang trại và gia đình để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ngày càng nhiều của nhân dân và xuất khẩu. Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của chăn(15P) Mục tiêu: biết vai trò của chăn nuôi đối với con người và thiên nhiên. GV: đưa ra hình 50 yêu cầu HS quan sát và thảo luận: - Chăn nuôi có những vai trò thiết thực nào đối với đời sống ? (Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến) HS: Cử đại diện báo cáo – HS nhóm khác nhận xét GV: Chốt lại vấn đề Hoạt động3: (15P) Mục tiêu: hiểu nhiệm vụ của ngành chăn nuôi GV:yêu cầu hs quan sát sơ đồ 7 và thảo luận nhóm đôi về “Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi” HS: Tíên hành thảo luận nhóm đôi – Cử đại diện báo cáo kết quả – HS nhóm khác nhận xét GV: Kết luận các vấn đề I/ Vai trò của chăn nuôi : Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến II/ Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta: Sơ đồ 7 sgk trang 82 4.4. Tổng kết Hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi ở nước ta? Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 4.5.Hướng dẫn học tập Bài học cũ: Học bài và trả lời các câu hỏi sgk Bài học mới: + Đọc trước nội dung bài 32-33-và rút ra các kết luận: + Khái niệm về sự sinh trưởng , sự phát dục. + Các phương pháp chọn giống vật nuôi. : *

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_23_vai_tro_va_nhiem_vu_phat_tri.doc