Bài giảng Bài 9 : cách sử dụng vào bảo vệ các loại phân bón thông thường

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải:

1.Kiến thức:

- Qua bài học giúp HS hiểu được cách bón phân đúng, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát so sánh, liên hệ thực tế.

3.Thái độ:

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 2230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 9 : cách sử dụng vào bảo vệ các loại phân bón thông thường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 7 Tiết : 7 BÀI 9 : CÁCH SỬ DỤNG VÀO BẢO VỆ CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG Ngày soạn: 6/10/2012 Ngày dạy : 8/10/2012 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải: 1.Kiến thức: - Qua bài học giúp HS hiểu được cách bón phân đúng, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát so sánh, liên hệ thực tế. 3.Thái độ: - Giáo dục tính tiết kiệm và bảo vệ môi trường ki sử dụng phân bón. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: chuẩn bị bài giảng, một số tranh liên quan. 2. Học sinh : Học bài và chuẩn bị bài ở nhà. IV.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1.Oån định lớp : 2.Kiểm tra bài cũ :Gv kiểm tra và đánh giá phiếu thu hoạch của hs. 3.Các hoạt động: HỌAT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG Giáo viên Học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của trồng trọt - Yêu cầu hs đọc thông tin. ? Bón phân để làm gì? - Liên hệ: Người ta bón phân vào những thời kỳ nào? ? Bón thúc là bón khi nào? ? Thế nào là bón lót? ? Ở địa phương em, người ta bón phân bằng những cách nào? - Gv: Mỗi loại đều có những ưu nhược điểm riêng. - Yêu cdầu và hướng dẫn hs thảo luận: hoàn thành tên bón phân và nêu ưu, nhược điểm của từng cách (hình 7->9) - Gv giúp đỡ các nhóm - Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả - Gv nhận xét và bổ sung. - Đọc thông tin à Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. à Bón vào lúc trước khi trồng cây và trong thời ký sinh trưởng của cây. à Bón thúc: bón trong quá trình cây phát triển. à Bón lót: bón trước khi trồng. à Liên hệ: Các cách bón phân: bón vãi, bón theo hàng, theo gốc và bón phun… - Thu thập thông tin và liên hệ thực tế. - Thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu. + H7: Bón theo gốc, ưu 1, 9; nhược 3 + H8: Bón theo hàng, ưu 1, 9; nhược 3 + H9: Bón vãi, ưu 6, 9; nhược 4 + H10: Bón phun lên lá, ưu 1, 2, 5; nhược 8 - Các nhóm báo cáo kết quả à nhận xét và bổ sung -> rút ra kết luận. I. Cách bón phân Bón phân để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. - Có thể bón trước khi trồng cây gọi là bón lót và bón trong thời kỳ sinh trưởng của cây gọi là bón thúc. - Có các cách bón phân: + Bón vãi, + Bón theo hàng + Bón theo gốc + Phun lên lá à Mỗi cách có những ưu và nhược điểm riêng. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách sử dụng và bảo quản phanâ bón thông thường a. Cách sử dụng - Gv giảng giải: Khi bón phân vào đất, các chất dinh dưỡng phải được chuyển hoá thành chất hoà tan thì cây mới sử dụng được. - Gv treo bảng phụ và hs hoàn thành bảng qua các câu hỏi dẫn dắt: ? Nêu đặc điểm của phân hữu cơ, phân lân, phân đạm, phân kali, phân hổn hợp? ? Với đặc điểm đó ta bón vào thời kỳ nào là thích hợp nhất? - Hứơng dẫn hs rút ra kết luận b. Bảo quản phân - Yêu cầu hs đọc thông tin ? Vì sao ta không nên để lẫn loan các loại phân với nhau? ? Giải thích tại sao người ta phải ủ phân hữu cơ trước khi bón và tủ kín bằng ao bùn? ? Hãy nêu một số biện pháp bảo quản phân bón? - Yêu cầu hs rút ra kết luận. - Tìm hiểu thông tin và trả lời các câu hỏi à Phân hữu cơ, phân lân: giàu chất dinh dưỡng, khó tan -> bón lót à Phân kali, đạm, phân hổn hợp: giàu chất dinh dưỡng, dễ tan -> bón thúc. - Hs rút ra kết luận. - Đọc thông tin à Xảy ra phản ứng làm giảm chất lượng phân. à Tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động, làm phân hoai ra để khi bón cây dễ hấp thụ. à Dựa vào thông tin sgk: áp dụng cho phân hoá học, phân hữu cơ. II. Cách sử dụng và bảo quản các loại phân thông thường 1. Cách sử dụng - Khi sử dụng phân phải chú ý đến tính chất và đặc điểm của chúng: + Phân khó tan(hữu cơ, lân, vôi) được sử dụng để bón lót. + Phân dễ hoàn tan (kali, đạm, hổn hợp) sử dụng bón thúc. 2. Bảo quản - Khi chưa sử dụng đến cần phải bảo quản chu đáo để đảm bảo chất lượng phân bón + Đựng trong chum , vại .. + Để nơi thóang mát + Không để lẫn lộn các loại phân với nhau . 4/ Củng cố: - Đọc thông tin ? Những loại phân nào được sử dụng để bón lót? Vì sao? ? Những loại phâ nào được sử dụng để bón thúc? Vì sao? ? Ở gia đình khi phân chưa sử dụng thì bố mẹ em bảo quản như thế nào? 5/ Hoạt động nối tiếp: - Học bài - Chuẩn bị bài 10: Vai trò của cây trồng và phương pháp chọn tạo giống cây trồng ? Vai trò của giống cây trồng ? Tiêu chí của giống cây tốt ? Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng

File đính kèm:

  • docTIET 7. CACH SU DUNG VAO BAO QUAN PHAN BON THONG THUONG.doc