Kế hoạch Công nghệ Lớp 7 - Chương trình học kì 1

PHẦN I :

TRỒNG TRỌT

CHƯƠNG I:

ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

Bài 1:

VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT

Bài 2:

KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHÂN CỦA ĐẤT TRỒNG

1

1

1. Kiến thức: (Phần đất trồng)

- Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.

- Biết được khái niệm, thành phần và một số tính chất của đất trồng.

- Hiểu được ý nghĩa tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng.

2. Kĩ năng: (Phần đất trồng)

- Xác định được thành phần cơ giới và độ pH của đất, bằng phương pháp đơn giản.

3. Thái độ: (Phần đất trồng)

- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất.

1. GIÁO VIÊN

- Sách giáo khoa

- Giáo án

- Tranh trong bài phóng to

- Tài liệu tham khảo

- Đồ dùng dạy học

- Dụng cụ thực hành

2. HỌC SINH

- Sách giáo khoa

- Vở ghi

- Sách tham khảo

- Đồ dùng học tập

 

doc17 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch Công nghệ Lớp 7 - Chương trình học kì 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH MÔN CÔNG NGHỆ 7 NĂM HỌC 2013 – 2014 HỌC KÌ I 19 TUẦN (19 Tiết) Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 PHẦN I : TRỒNG TRỌT CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT Bài 1: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT Bài 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHÂN CỦA ĐẤT TRỒNG 1 1 1. Kiến thức: (Phần đất trồng) - Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt. - Biết được khái niệm, thành phần và một số tính chất của đất trồng. - Hiểu được ý nghĩa tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng. 2. Kĩ năng: (Phần đất trồng) - Xác định được thành phần cơ giới và độ pH của đất, bằng phương pháp đơn giản. 3. Thái độ: (Phần đất trồng) - Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học - Dụng cụ thực hành HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 2 Bài 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG 1 2 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3 Bài 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT 1 3 4. GD tích hợp MT: (Phần đất trồng) - Trồng cây xanh góp phần tạo ra môi trường xanh, phủ xanh đất trống, cải tạo và bảo vệ đất. - Sử dụng đất hợp lí, đúng biện pháp, không gây tác hại đến môi trường là bảo vệ đất trồng, bảo vệ môi trường. - Tận dụng chất thải hữu cơ làm sạch môi trường, đồng thời ủ thành phân hữu cơ sử dụng để cải tạo đất, tránh làm cho môi trường bị ô nhiễm. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành Kiểm tra thực hành 45/ 4 Bài 4. THỰC HÀNH: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn Bài 5. THỰC HÀNH: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu 1 4 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 5 Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT 1 5 1. Kiến thức: (Phần phân bón) - Biết được một số loại phân bón và tác dụng của chúng đối với cây trồng và đất. - Biết được các cách bón phân và sử dụng, bảo quản một số loại phân bón thông thường. 2. Kĩ năng: (Phần phân bón) - Nhận dạng được một số loại phân vô cơ thường dùng bằng phương pháp hoà tan trong nước và phương pháp đốt trên ngọn lửa đèn cồn. 3. Thái độ: (Phần phân bón) - Có ý thức tiết kiệm, tận dụng các loại phân bón và bảo vệ môi trường. 4. GD tích hợp MT: (Phần phân bón) - Giáo dục HS ý thức sử dụng phân chuồng, phân bắc, phân rác để bón cho cây trồng. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành 15/ 6 Bài 8. THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG THƯỜNG 1 6 7 Bài 9: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG 1 7 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 8 Bài 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG (III.4. phương pháp nuôi cấy mô không daỵ) 1 8 1. Kiến thức: (Giống cây trồng) - Biết được vai trò và các tiêu chí của giống cây trồng tốt. Biết được một số phương pháp chọn tạo giống, quy trình sản xuất giống và cách bảo quản hạt giống cây trồng. - Biết được một số phương pháp nhân giống vô tính. 2. Kĩ năng: (Giống cây trồng) - Xác định được sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống. 3. Thái độ: (Giống cây trồng) - Có ý thức bảo quản giống cây trồng. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 9 Bài 11: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG 1.2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính (Nêu thêm VD nhân giống cây trồng bằng PP nuôi cấy mô) 1 9 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 10 Bài 12: SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG 1 10 1. Kiến thức: (Sâu bệnh hại) - Biết được khái niệm, tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng. - Hiểu được các nguyên tắc, nội dung của một số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh. 2. Kĩ năng: (Sâu bệnh hại) - Nhận dạng được một số dạng thuốc và đọc được nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh (màu sắc, dạng thuốc, tên, độ độc, cách sử dụng). 3. Thái độ: (Sâu bệnh hại) - Có ý thức thực hiện an toàn lao động. và bảo vệ môi trường. 4. GD tích hợp MT: (Sâu bệnh hại) - Giáo dục cho HS cách phân biệt các nhóm thuốc trừ sâu với các mức độ độc hại khác nhau để sử dụng đúng, không gây độc hại cho môi trường nhằm tránh độc hại cho môi trường sống. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành 45/ 11 Bài 13: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI 1 11 12 Bài 14. THỰC HÀNH: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc phòng, trừ sâu, bệnh hại II.2. Quan sát một số dạng thuốc (GV có thể dạy hoặc không dạy) 1 12 13 KIỂM TRA 1 TIẾT 1 13 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 14 CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT Bài 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT Bài 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP 1 14 1. Kiến thức: - Hiểu được cơ sở khoa học, ý nghĩa thực tế của quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. - Biết được khái niệm về thời vụ, những căn cứ để xác định thời vụ, mục đích kiểm tra xử lý hạt giống. - Biết được khái niệm, tác dụng của phương thức luân canh, xen canh, tăng vụ. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành 15 Bài 17: THỰC HÀNH: XỬ LÍ HẠT GIỐNG BẰNG NƯỚC ẤM 1 15 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 16 Bài 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG 1 16 2. Kĩ năng: - Làm được các công việc xác định sức nẩy mầm, tỉ lệ nẩy mầm và xử lý hạt giống bằng nước ấm. 3. Thái độ: - Tích cực vận dụng kiến thức đã học vào sản xuất và bảo vệ môi trường. 4. Tích hợp DGBVMT: - Giáo dục cho HS hiểu và biết cách vận dụng các quy trình sản xuất vào các công việc cụ thể như làm đất, bón phân gieo trồng cây nông nghiệp là bảo vệ môi trường đất trồng. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 45/ 17 Bài 20: THU HOẠCH, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 1 17 18 ÔN TẬP 1 18 19 KIỂM TRA HỌC KÌ I 1 19 MÔN: CÔNG NGHỆ 7: HỌC KÌ II 17 tuần (34 Tiết) 2 tiết/tuần 1 tuần dự phòng Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 20 Bài 21: LUÂN CANH, XEN CANH, TĂNG VỤ PHẦN II: LÂM NGHIỆP CHƯƠNG I: KĨ THUẬT GIEO TRỒNG CHĂM SÓC RỪNG Bài 22: VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA RỪNG 1 1 20 21 1. Kiến thức: - Biết được vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng. - Biết được qui trình gieo ươm, trồng cây con và chăm sóc cây rừng. 2. Kĩ năng: - Gieo được hạt và cấy cây đúng kỹ thuật. 3. Thái độ: - Tham gia tích cực trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây rừng và môi trường sinh thái. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 21 Bài 23: LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG Bài 24: GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG 1 1 22 23 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 22 Bài 25: Thực hành: GIEO HẠT VÀ CẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT Bài 26, 27: TRỒNG CÂY RỪNG. CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG 1 1 24 25 4. GD tích hợp MT - GD cho HS tác dụng của việc trồng rừng phủ xanh đồi núi trọc, để duy trì sự cân bằng sinh thái, tạo ra MT sống bền vững cho con người. - GD cho HS tác dụng của trồng, chăm sóc rừng để phát triển là để bảo vệ MT sinh thái, tạo ra sự cân bằng cần thiết cho con người. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành 15/ 23 CHƯƠNG II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG Bài 28: KHAI THÁC RỪNG Bài 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG 1 1 26 27 1. Kiến thức: - Biết được khái niệm, các điều kiện khai thác rừng và các biện pháp phục hồi sau khai thác. - Biết được ý nghĩa, mục đích và biện pháp khoanh nuôi rừng. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng bảo vệ rừng. 3. Thái độ: - Tích cực trồng, chăm sóc bảo vệ rừng và môi trường. Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 24 PHẦN III: CHĂN NUÔI CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI Bài 30, 31: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI. GIỐNG VẬT NUÔI Bài 32: SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI 1 1 28 29 1. Kiến thức: (giống vật nuôi) - Biết được vai trò, nhiệm vụ của chăn nuôi. - Biết được khái niệm về giống, phân loại giống. - Biết được khái niệm về sự sinh trưởng phát dục và các yếu tố ảnh hưởng. - Biết được khái niệm, phương pháp chọn giống, phương pháp chọn phối, nhân giống thuần chủng. 2. Kĩ năng: (giống vật nuôi) - Nhận dạng được một số giống gà, lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều. 3. Thái độ: (giống vật nuôi) - Có ý thức say sưa học tập kĩ thuật chăn nuôi. - Có ý thức học tập say sưa, quan sát tỉ mỉ trong việc nhận biết các loại giống lợn nuôi. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành 25 Bài 33: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 1 1 30 31 Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 26 Bài 35, 36: THỰC HÀNH: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều. Nhận biết một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều Bài 37: THỨC ĂN VẬT NUÔI 1 1 32 33 4. GD tích hợp MT: - GD cho HS biết: áp dụng khoa học kĩ thuật phải tuân thủ các quy trình sản xuất để không làm ảnh hưởng đến MT sống. - Muốn chăn nuôi phát triển phải biết giữ gìn môi trường trong sạch. - Chế biến thức ăn đúng kĩ thuật, tránh được dư lượng các chất hóa học trong cơ thể vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cho con người. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành 45/ KT thực hành 27 Bài 38: VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐÔI VỚI VẬT NUÔI Bài 39: CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI 1 1 34 35 1. Kiến thức: (thức ăn vật nuôi) - Biết được nguồn gốc, thành phần và vai trò của chất dinh dưỡng. - Biết được mục đích, phương pháp chế biến, dự trữ và sản xuất một số loại thức ăn giàu Prôtein, gluxit, thô, xanh. Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 28 Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI Bài 41, 42: THỰC HÀNH: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt. Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men 1 1 36 37 2. Kĩ năng: (thức ăn vật nuôi) - Chế biến được thức ăn giàu gluxit bằng men và đánh giá chất lượng thức ăn. - Đánh giá được chất lượng thức ăn chế biến bằng phương pháp vi sinh. 3. Thái độ: (thức ăn vật nuôi) - Có ý thức tiết kiệm thức ăn trong chăn nuôi. - Có ý thức lao động cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn, đúng kĩ thuật. - Có ý thức hứng thú trong việc chế biến thức ăn cho vật nuôi. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học - Đề KT + đáp án + thang điểm HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập - Giấy KT Thực hành 45/ 29 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI Bài 44: CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI 1 38 1 39 1. Kiến thức: - Biết được vai trò của chuồng nuôi, biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi. Hiểu được kỹ thuật nuôi vật nuôi non, đực giống và cái sinh sản. Hiểu được nguyên nhân gây bệnh, cách phòng trị bệnh, tác dụng và cách sử dụng vacxin phòng bệnh cho vật nuôi. Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 30 Bài 45: NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI Bài 46: PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO VẬT NUÔI 1 1 40 41 2. Kĩ năng: - Xác định được một số loại vắc xin phòng bệnh gia cầm. Sử dụng vắc xin phòng bệnh cho gà. 3. Thái độ: - Có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 4. GD tích hợp MT: - Vệ sinh phòng bệnh trong chăm nuôi để ngăn chặn dịch bệnh. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 31 Bài 47: VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO VẬT NUÔI PHẦN IV: THỦY SẢN CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THỦY SẢN Bài 49: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN 1 1 42 43 1. Kiến thức: (môi trường thủy sản) - Biết được một số tính chất lí, hoá, sinh của nước nuôi thuỷ sản. Biết được vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản. 2. Kĩ năng: (môi trường thủy sản) - Xác định được độ trong, độ pH, nhiệt độ của nước nuôi thuỷ sản. 3. Thái độ: (môi trường thủy sản) Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 32 Bài 50: MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN Bài 51: THỰC HÀNH: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản 1 1 44 45 - Có ý thức bảo vệ nguồn nước và môi trường nuôi thuỷ sản. 4. GD tích hợp MT: - Ứng dụng khkt vào chăn nuôi là bảo vệ môi trường và phòng trừ dịch bệnh. GD cho HS cách bảo vệ môi trường nước, cải tạo môi trường nước. - Chọn thức ăn nuôi thủy sản, kháng sinh phòng bệnh cho thủy sản đúng quy định để tránh dư lượng thuốc hóa học tồn tại trong sản phẩm thủy sản GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành Thực hành 15/ Viết BC Lấy điểm 15/ 33 Bài 52: THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT NUÔI THỦY SẢN (tôm, cá) Bài 53: THỰC HÀNH: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật nuôi thủy sản 1 1 46 47 1. Kiến thức: (Thức ăn nuôi ĐV thuỷ sản) - Biết được các loại thức ăn của tôm, cá và mối quan hệ giữa chúng. 2. Kĩ năng: - Xác định được các loại thức ăn của tôm, cá. 3. Thái độ: - Tích cực bảo vệ nguồn thức ăn của động vật thuỷ sản. Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 34 CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THỦY SẢN Bài 54: CHĂM SÓC, QUẢN LÍ VÀ PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN (tôm, cá) Bài 55: THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỦY SẢN 1 1 48 49 1. Kiến thức: - Biết được kĩ thuật chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh cho tôm, cá. - Biết được các phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm thuỷ sản. - Biết được ý nghĩa và một số biện pháp bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) CHUẨN BỊ CỦA GV, HS (Tài liệu TK, đồ dùng ...) T. Hành N. Khóa Kiểm Tra GHI CHÚ Bài PP CT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 35 Bài 56: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN ÔN TẬP 1 1 50 51 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, lắng nghe, phân tích. 3. Thái độ: - Quan tâm bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản. 4. GD tích hợp MT: - Trong sản xuất và chế biến phải được xử lí trước khi đưa vào môi trường. - Sử lí nguồn nước, bảo vệ môi trường thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường sống. - Lựa chọn các biện pháp phù hợp để vận dụng vào thực tế nuôi thủy sản ở gia đình và địa phương. GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học - Đề thi + đáp án + thang điểm HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập - Giấy thi 45/ 36 KIỂM TRA HỌC KÌ II 1 52 37 TUẦN DỰ PHÒNG TÍCH HỢP MÔI TRƯỜNG Phần nuôi thủy sản BÀI 49: - Ứng dụng khkt vào chăn nuôi là bảo vệ môi trường và phòng trừ dịch bệnh. BÀI 50: - GD cho HS cách bảo vệ môi trường nước, cải tạo môi trường nước. - Chọn thức ăn nuôi thủy sản, kháng sinh phòng bệnh cho thủy sản đúng quy định để tránh dư lượng thuốc hóa học tồn tại trong sản phẩm thủy sản BÀI 54 – 56: - Trong sản xuất và chế biến phải được xử lí trước khi đưa vào môi trường. BÀI 56: - Sử lí nguồn nước, bảo vệ môi trường thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường sống. - Lựa chọn các biện pháp phù hợp để vận dụng vào thực tế nuôi thủy sản ở gia đình và địa phương.

File đính kèm:

  • docke_hoach_cong_nghe_lop_7_chuong_trinh_hoc_ki_1.doc