Bài giảng Chính tả Khối 4 - Tuần 16: Nghe viết Kéo co

 Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội.

Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh

Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng.

 Theo Toan Ánh

a/ Chứa tiếng có âm đầu là r, d hoặc gi ,có nghĩa như sau

Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân.

Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật.

Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu.

 

pptx12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 21/09/2021 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chính tả Khối 4 - Tuần 16: Nghe viết Kéo co, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIEU HOC LONG TRIBỐN PHƯƠNG TRỜITIEU HOC LONG TRIKIỂM TRA BÀI CŨ1/ Tìm tên đồ chơi chứa tiếng bắt đầu bằng ch/ tr. 2/ Tìm tên trò chơi chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã.BTIEU HOC LONG TRINHẬN XÉTTIEU HOC LONG TRIMôn : Chính tả Bài: Kéo coBài mới:TIEU HOC LONG TRI Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội. Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. Theo Toan Ánh Bài: Kéo coTIEU HOC LONG TRIBài mới:Môn : Chính tả Bài: Kéo coTừ khó: ganh đuakhuyến khíchtrai tráng giápBTIEU HOC LONG TRI Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội. Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. Theo Toan ÁnhBài: kéo coTIEU HOC LONG TRIBài mới:Môn : Chính tả Bài: Kéo coTổng hợp lỗiTIEU HOC LONG TRIBài2: Tìm và viết các từ ngữ :a/ Chứa tiếng có âm đầu là r, d hoặc gi ,có nghĩa như sauTrò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân.Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật.Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu.Môn : Chính tả Bài: Kéo coTIEU HOC LONG TRITrò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân.nhảy dâyTIEU HOC LONG TRIMôn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật.múa rốiTIEU HOC LONG TRIPhát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu.giao bóng

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_khoi_4_tuan_16_nghe_viet_keo_co.pptx
Giáo án liên quan