Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 31: Nghe viết Nói ngược - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ A

Từ dễ viêt sai:

Luân Đôn, nước Anh, liếm lông, nậm rượu, lao đao, trúm, diều hâu.

Bài 2: Chọn những chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn sau:

Vì sao ta cưười khi bị người khác cù ?

Để ( dải / rải / giải / giãi ) đáp câu hỏi này Một nhà nghiên cứu ỏ Đại học Luân Đôn nước Anh, đã cho người mấy cù 16 người tham ( ra / gia / da ) thí ngiệm và ( rùng / dùng ) một thiết bị theo ( dõi / giỏi / rõi / giõi / ) phản ứng trong bộ ( nảo / não ) của từng người. Kết ( quã / quả ) cho thấy bộ

( não / nảo ) phân biệt rất chính xác cái cù lạ với cái cù quen. Khi một người tự cù thì bộ ( não / nảo )sẽ làm cho người đó mất vui bằng cách báo trước thứ tự động tác cù . Còn khi bị ngưười khỏc cù, do không ( thể / thễ ) . Đoán trước thứ tự của hoạt động, ta sẽ bị bất ngờ và bật lên tiếng cười như là phản ứng tự vệ.

Vì sao ta cười khi bị người khác cù?

Để giải đáp câu hỏi này, một nhà nghiên cứu ở Đại học Luân Đôn, nưước Anh đã cho ngưười máy cù 16 người tham gia thí nghiệm và dùng một thiết bị theo dõi phản ứng trong bộ não của từng người. Kết quả cho thấy bộ não phân bịêt rất chính xác cái cù lạ với cái cù quen. Khi một người tự cù thì bộ não sẽ làm cho người đó mất vui bằng cách báo trưước thứ tự động tác cù. Còn khi bị người khác cù, do không thể đoán trước thứ tự của hoạt động, ta sẽ bị bất ngờ và bật lên tiếng cười nhưư là phản ứng tự vệ.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 31: Nghe viết Nói ngược - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ ANói ngược. Chính tả - Lớp 4 Chu Thị Soa – Hải Châu- Đà NẵngKiểm tra bài cũEm hãy tìm và viết 2 đến 3 từ láy bắt đầu từ âm x, tr, lM: Lúng liếng.. Chu Thị Soa – Hải Châu- Đà NẵngBài mớiBao giờ cho đến tháng baếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.Hùm nằm cho lợn liếm lông,Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,Con gà nậm rượu nuốt người lao đao.Lươn nằm cho trúm bò vào,Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.Thóc giống cắn chuột trong bồ,Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu.Chim chích cắn cổ diều hâu,Gà con tha quạ biết đâu mà tìm. Vè dân gian Chính tả: (Nghe -viết) Nói ngượcTừ dễ viêt sai: Luân Đôn, nước Anh, liếm lông, nậm rượu, lao đao, trúm, diều hâu.* Bài vè cho chúng ta biết điều gì? Chu Thị Soa – Hải Châu- Đà NẵngViết bàiBao giờ cho đến tháng baếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.Hùm nằm cho lợn liếm lông,Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,Con gà nậm rượu nuốt người lao đao.Lươn nằm cho trúm bò vào,Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.Thóc giống cắn chuột trong bồ,Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu.Chim chích cắn cổ diều hâu,Gà con tha quạ biết đâu mà tìm. Vè dân gian Chính tả: (Nghe -viết) Nói ngược Chu Thị Soa – Hải Châu- Đà NẵngLàm bài tậpBài 2: Chọn những chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn sau:Vì sao ta cưười khi bị người khác cù ?Để ( dải / rải / giải / giãi ) đáp câu hỏi này Một nhà nghiên cứu ỏ Đại học Luân Đôn nước Anh, đã cho người mấy cù 16 người tham ( ra / gia / da ) thí ngiệm và ( rùng / dùng ) một thiết bị theo ( dõi / giỏi / rõi / giõi / ) phản ứng trong bộ ( nảo / não ) của từng người. Kết ( quã / quả ) cho thấy bộ ( não / nảo ) phân biệt rất chính xác cái cù lạ với cái cù quen. Khi một người tự cù thì bộ ( não / nảo )sẽ làm cho người đó mất vui bằng cách báo trước thứ tự động tác cù . Còn khi bị ngưười khỏc cù, do không ( thể / thễ ) . Đoán trước thứ tự của hoạt động, ta sẽ bị bất ngờ và bật lên tiếng cười như là phản ứng tự vệ. Vì sao ta cười khi bị người khác cù?Để giải đáp câu hỏi này, một nhà nghiên cứu ở Đại học Luân Đôn, nưước Anh đã cho ngưười máy cù 16 người tham gia thí nghiệm và dùng một thiết bị theo dõi phản ứng trong bộ não của từng người. Kết quả cho thấy bộ não phân bịêt rất chính xác cái cù lạ với cái cù quen. Khi một người tự cù thì bộ não sẽ làm cho người đó mất vui bằng cách báo trưước thứ tự động tác cù. Còn khi bị người khác cù, do không thể đoán trước thứ tự của hoạt động, ta sẽ bị bất ngờ và bật lên tiếng cười nhưư là phản ứng tự vệ. Chu Thị Soa – Hải Châu- Đà NẵngCủng cố - Dặn dò

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_31_nghe_viet_noi_nguoc_nam_hoc.ppt
Giáo án liên quan