Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Bài 7: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang - Trường THCS Lộc Thái

1. DỤNG CỤ

 * Kìm điện

 * Kìm tuốt dây

 * Dao nhỏ

 * Tua vít

 * Bút thử điện

 * Khoan điện cầm tay

 * Mũi khoan ϕ2mm và ϕ5mm

 * Thước kẻ

 * Bút chì

2. VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ : * Bảng điện

 * Ổ cắm điện .

 * Cầu chì.

 * Công tắc

 * Dây dẫn điện

 * Bóng đèn huỳnh quang

 * Tắc te (Starte)

 * Chấn lưu (Ballast)

 * Máng đèn

 * Băng keo cách điện

 * Giấy ráp .

 * Phích cắm điện

 

ppt16 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Bài 7: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang - Trường THCS Lộc Thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
L ỘC THÁI TR ƯỜ NG TRUNG HỌC C Ơ S Ở Ñaëng Höõu Hoaøng Môn : CÔNG NGHỆ 9 Chào mừng quí thầy cô về dự giờ thăm lớp BÀI 7 LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG Thời gian 2 tiết TẬP TRUNG THEO DÕI BÀI HỌC QUY ƯỚC HỌC TẬP TỰ MÌNH XÂY DỰNG BÀI HỌC GHI CHÉP  NGHE NHÌN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TẬP TRUNG THEO DÕI BÀI HỌC QUY ƯỚC HỌC TẬP NGHE NHÌN PHÁT BIỂU SUY NGHĨ , NHẬN XÉT ĐÓNG GÓP Ý KIẾN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TẬP TRUNG THEO DÕI BÀI HỌC QUY ƯỚC HỌC TẬP NGHE GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TẬP TRUNG THEO DÕI BÀI HỌC QUY ƯỚC HỌC TẬP I. DỤNG CỤ VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 1. DỤNG CỤ * Kìm điện * Kìm tuốt dây * Dao nhỏ * Tua vít * Bút thử điện * Khoan điện cầm tay * Mũi khoan ϕ 2mm v à ϕ 5mm * Th ướ c k ẻ * B ú t ch ì 2. VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ : * Bảng điện * Ổ cắm điện . * Cầu chì . * Công tắc * Dây dẫn điện * Bóng đèn huỳnh quang * Tắc te ( Starte ) * Chấn lưu (Ballast) * Máng đèn * Băng keo cách điện * Giấy ráp . * Phích cắm điện  II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt 2. Lập bảng dự trù dụng cụ , vật liệu và thiết bị . 3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt ? Nêu tên và chức năng các phần tử của mạch điện ( Cầu chì , công tắc , chấn lưu để tạo sự tăng thế lúc ban đầu , tắc te để mồi phóng điện , bóng đèn là nơi phát sáng ) O A CL a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt O A CL ? Các phần tử được nối với nhau như thế nào Tắc te nối song song với bóng đèn sau đó nối nối tiếp với chấn lưu , công tắc và cầu chì a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt  Mạch điện gồm : 1 cầu chì , 1 công tắc , 1 chấn lưu , 1 tắc te , 1 bóng đèn Cách nối : Tắc te nối song song với bóng đèn sau đó mắc nối tiếp với chấn lưu , công tắc và cầu chì b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện  O A b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2. LẬP BẢNG DỰ TRÙ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ TT Tên dụng cụ , vật liệu và thiết bị Số lượng Yêu cầu kĩ thuật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .... Kìm điện Kìm tuốt dây Dao nhỏ Tua vít Khoan điện Bút thử điện Bóng đèn Chấn lưu Tắc te Máng đèn Bảng điện Cầu chì Công tắc .... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... Có cách điện Có cách điện Có cách điện Có cách điện Có cách điện 500V 0,6m _ 220V 20W _ 220V 0,6m ... Qui trình lắp đặt mạch điện đè n ống huỳnh quang : 3. LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN Vạch dấu Khoan lỗ Lắp TBĐ vào BĐ Nối dây bộ đèn Nối dây mạch điện ? ? ? ? ? Kiểm tra ? Lắp TBĐ vào BĐ Nối dây bộ đèn Hộp gắn tắc te Chân đèn Chấn lưu Máng đèn Đến công tắc O A Nối dây Nối dây Nối dây mạch điện DẶN DÒ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nguyên vật liệu để thực hành Baøi hoïc ñaõ KEÁT THUÙC Thaân aùi chaøo quí thaày coâ cuøng caùc em

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_9_bai_7_lap_mach_dien_den_ong_huynh.ppt