Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 19: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (Bản hay)

I. Mục tiêu:

 1- Kiến thức Sau bài này GV phải làm cho HS:

 Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

2- Kỹ năng

 - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

 - Lập được bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.

3- Thái độ: Tích cực trong học tập, biết thực hành mắc bảng điện ở nhà

 4-GDMT : Thực hiện vệ sinh sau thực hành

II. Chuẩn bị của thầy và trò:

 + GV: Đồ dùng dạy học:

 Mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

 Tìm hiểu cách lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

 Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Trực quan, cá nhân.

 + HS: Đọc trước bài học.

III. Kiểm tra bài cũ:5’trả bài kiểm tra HKI

 HS1:

HS 2 :

IV. Tiến trình tiết dạy :

1. Ổn định tổ chức :

2. Các hoạt động dạy học :

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 19: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19 Tiết: 19 Ngày soạn : Bài dạy THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN I. Mục tiêu: 1- Kiến thức Sau bài này GV phải làm cho HS: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. 2- Kỹ năng - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. - Lập được bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 3- Thái độ: Tích cực trong học tập, biết thực hành mắc bảng điện ở nhà 4-GDMT : Thực hiện vệ sinh sau thực hành II. Chuẩn bị của thầy và trò: + GV: Đồ dùng dạy học: Mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. Tìm hiểu cách lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Trực quan, cá nhân. + HS: Đọc trước bài học. III. Kiểm tra bài cũ:5’trả bài kiểm tra HKI HS1: HS 2 : IV. Tiến trình tiết dạy : Ổn định tổ chức : Các hoạt động dạy học : TG HĐGV HĐHS Nội dung 3 Hoạt động 1: Giới thiệu bài và Nêu mục tiêu bài học Mạch điện thường gặp trong thực tế là mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. Để biết cách lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn như thế nào? - Qua bài thực hành hôm nay, chúng ta cần đạt mục tiêu gì và nêu tiêu chí đánh giá của bài thực hành. - Mục tiêu: Hiểu được sơ đồ nguyên lí. Vẽ được sơ đồ lắp đặt. Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình và đảm bảo an toàn. Tiêu chí đánh giá: Chất lượng sản phẩm(mạch điện đã lắp). Thực hiện theo qui trình. Ý thức chấp hành nội qui. 20' Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện * Để biết vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn như thế nào? GV Để vẽ sơ đồ lắp đặt, các em tìm hiểu sơ đồ nguyên lí. GV Các em vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện hình 8.1 vào vở. GV Hai bóng đèn được mắc với nhau như thế nào? GV Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung hoà? GV Nêu phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây? *GV Từ sơ đồ nguyên lí vẽ sơ đồ lắp đặt như thế nào? GV Các em vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. GV Gọi vài em lên bảng vẽ sơ đồ lắp đặt, gọi học sinh khác nhận xét. HSVẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện hình 8.1 vào vở. HS trả lời câu hỏi gv: - Hai bóng đèn mắc song song với nhau. - Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha. - Cầu chì công tắc lắp vào bảng điện, đi dây trong ống nhựa. HS Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. HS Vẽ sơ đồ lắp đặt lên bảng. 1- Vẽ sơ đồ lắp đặt: a) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện: o A b) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: O A 10 Hoạt động 3: Lập bảng dự trù dụng cụ, thiết bị và vật liệu *GV Để biết dựa vào sơ đồ lắp đặt lập bảng dự trù dụng cụ, thiết bị và vật liệu như thế nào ? GV Các em lập bảng dự trù dụng cụ, thiết bị và vật liệu. GV quan sát và hướng đẫn học sinh làm. GV Gọi học sinh lên bảng lập bảng dự trù, gọi học sinh khác nhận xét. GV nhận xét về kết quả và tinh thần thực hành của học sinh. HS Lập bảng dự trù dụng cụ, thiết bị và vật liệu. HS Làm theo hướng dẫn gv HS Lập bảng dự trù. HS Chú ý nghe. 2- Lập bảng dự trù dụng cụ, thiết bị và vật liệu: TT Tên dụng cụ thiết bị vật liệu SL Yêu cầu KT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dụng cụ Kìm Tua vít Khoan Thiết bị Cầu chì Công tắc Đui đèn Bóng đèn Vật liệu Bảng gỗ Bảng điện Dây dẫn Đinh vít Ống nhựa 1 cái 1 cái 1 cái 2 cái 2 cái 2 cái 2 cái 1 cái 1 cái 4m 9 cái 1m Còn tốt Còn tốt Còn tốt U>220V U>220V U>220V U=220V Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt V. Củng cố :7' - Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn? VI. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : - Về học thuộc bài và vẽ được sơ đồ lắp đặt. - Đọc phần còn lại của bài. - Tìm hiểu qui trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_19_thuc_hanh_lap_mach_dien_hai.doc