Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 24: Rút gọn phân thức - Năm học 2017-2018 - Trần Thị Trà My

Rút gọn phân thức là biến đổi phân thức đã cho thành một phân thức bằng nó và đơn giản hơn.

Muốn rút gọn một phân thức ta làm như sau:

B1: Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) rồi tìm nhân tử chung;

B2: Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

2. Chú ý

Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu (lưu ý với tính chất A = -(-A))

pptx23 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 24: Rút gọn phân thức - Năm học 2017-2018 - Trần Thị Trà My, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ ĐẾN DỰ GIỜMÔN TOÁN – LỚP GV: Trần Thị Trà MyTrường: THCS Thượng Thanh[C1]. Viết dạng tổng quát tính chất cơ bản của phân thức đại số ?KIỂM TRA BÀI CŨ[C2]. Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy giải thích vì sao có thể viết:t/c1: (M 0) Rút gọn phân thứct/c2: (N là nhân tử chung của A; B ) RÚT GỌN PHÂN THỨC LÀ GÌ?Rút gọn phân thức là biến đổi phân thức đã cho thành một phân thức bằng nó và đơn giản hơn.Tiết 23 - bài 3: RÚT GỌN PHÂN THỨC[?1]:Cho phân thức: a)Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu b)Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.[?2]: Cho ph©n thøc:a)Ph©n tÝch tö vµ mÉu thµnh nh©n tö råi t×m nh©n tö chung cña chóng.b)Chia c¶ tö vµ mÉu cho nh©n tö chung.NHÓM 1 và 2NHÓM 3 và 44 phút[?1][?2]Chia NTCRút gọnTiết 23 - bài 3: RÚT GỌN PHÂN THỨC1. Cách rút gọn phân thứcB1: Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) rồi tìm nhân tử chung;B2: Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.Muốn rút gọn một phân thức ta làm như sau:Tiết 23 - bài 3: RÚT GỌN PHÂN THỨC1. Cách rút gọn phân thứcNhận xét: sgk/39VD1: sgkRút gọn: GiảiPhân tích tử; mẫu thành nhân tửNhân tử chung Hà:Thư:Vũ:Đạt:[?3] Rút gọn phân thức:[?4 ] Rút gọn phân thức:Mở bài: Rút gọn phân thức:[?4] Rút gọn phân thức:Tiết 23 - bài 3: RÚT GỌN PHÂN THỨC1. Cách rút gọn phân thứcNhận xét: sgk/39VD1: sgk2. Chú ý *Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu (lưu ý với tính chất A = -(-A))RÚT GỌNPhân sốPhân thứcTìm cuûa töû vaø maãu.-Tìm.cuûa töû vaø maãu.Chia cho moät öôùc chung.Chia cho nhân tử chung.öôùc chung nhân tử chungcả tử và mẫucả tử và mẫuCách rút gọn phân thức có giống cách rút gọn phân số không ??Bài tập trắc nghiệmChọn đáp án đúngb)a)c)d)Làm lạiĐáp ánHoan hô ! Đúng rồi !Tiếc quá ! Bạn chọn sai rồi !Kết quả rút gọn phân thức là:c)a)b)d)Làm lạiĐáp ánHoan hô ! Đúng rồi !Tiếc quá ! Bạn chọn sai rồi !Kết quả rút gọn phân thức là:b)a)c)d)Làm lạiĐáp ánHoan hô ! Đúng rồi !Tiếc quá ! Bạn chọn sai rồi !Kết quả rút gọn phân thức là:b)a)c)d)Làm lạiĐáp ánHoan hô ! Đúng rồi !Tiếc quá ! Bạn chọn sai rồi !Kết quả rút gọn phân thức là:Bài 1:Nối mỗi phân thức ở cột A với phân thức ở cột B để được kết quả đúng?Cột ACột BBài 2. Trong các cách làm như sau , cách nào đúng và cách nào sai ? Vì sao?a)b)c)SSĐd)S_Cẩn thận dấu trừGHI NHỚChia cả tử và mẫu cho nhân tử chungRút gọn phân thức12Phân tích tử, mẫu thành nhân tửQuy tắc: A= -(-A)Tìm nhân tử chung* Đối với tiết học này: Học kỹ nhận xét và chú ý khi rút gọn phân thức. Xem lại các bài tập đã giải trên lớp.Làm bài: 7, 8, 9, 10 / sgk-tr 39; 40. Và 9, 10 sbt-tr17 ( lớp 8/1) * Đối với tiết học tiếp theo:Xem lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.Tiết sau: Luyện tập.Hướng dẫn học ở nhàXin trân thành cảm ơnChúc các thầy cô và các em học sinh mạnh khỏe

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_24_rut_gon_phan_thuc_nam_hoc_201.pptx
Giáo án liên quan