Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Tiết 1: Trung thực trong học tập - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng

 Hôm qua, Long mải chơi, quên sưu tầm tranh, ảnh phục vụ cho bài học. Sáng nay đến lớp, Long mới nhớ và rất lo lắng

 1/ Theo em, bạn Long có thể có những cách giải quyết như thế nào ?

 2/ Nếu em là bạn Long, em sẽ làm gì ? Vì sao ?

 Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng.

 Trung thực trong học tập, em sẽ được mọi người quý mến.

Trò chơi 1: Bạn chọn thế nào ?

Trò chơi 2: Bạn xử lý ra sao ?

Trong các ý kiến sau, em chọn ý nào ?

(Nếu đúng chọn Đ, nếu sai chọn S.)

Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm

nào thể hiện tính trung thực trong học tập ?

a) Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra.

b) Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép.

c) Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra.

d) Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố mẹ.

 

pptx16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Tiết 1: Trung thực trong học tập - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Đạo đứcTiết : 1 – Tuần : 1BÀI: Trung thực trong học tậpGV Thực hiện: Phạm Thúy HồngĐạo đứcTrung thực trong học tậpTình huống Hôm qua, Long mải chơi, quên sưu tầm tranh, ảnh phục vụ cho bài học. Sáng nay đến lớp, Long mới nhớ và rất lo lắng 1/ Theo em, bạn Long có thể có những cách giải quyết như thế nào ? 2/ Nếu em là bạn Long, em sẽ làm gì ? Vì sao ? Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng. Trung thực trong học tập, em sẽ được mọi người quý mến.Ghi nhớTroø chôi 1: Baïn choïn theá naøo ?Troø chôi 2: Baïn xöû lyù ra sao ?Trò chơi 1:“Bạn chọn thế nào?"Trong caùc yù kieán sau, em choïn yù naøo ? (Neáu ñuùng choïn Ñ, neáu sai choïn S.)a) Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra.b) Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép.c) Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra.d) Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố mẹ.SSÑSTheo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập ?Trung thực trong học tập chỉ thiệt mình.Thiếu trung thực trong học tập là giả dối.Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng.SĐ2/ Em hãy bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến dưới Đây ( tán thành, phân vân hay không tán thành) :ĐChúc mừng chiến thắng!Troø chôi 2:“Bạn xử lý ra sao ?"Hãy cùng suy nghĩ rồi tìm cách giải quyết cho các tình huống sauTình huoáng 1: Em không làm được bài trong giờ kiểm tra ?Tình huoáng 2 : Em bị điểm kém nhưng cô giáo lại ghi nhầm vào sổ là điểm giỏi ?Tình huoáng 3 : Trong giờ kiểm tra, bạn ngồi bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em ? 4/ Em hãy kể lại những mẩu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập mà em biết ?

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_4_tiet_1_trung_thuc_trong_hoc_tap_nam.pptx