Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài 28: Người dân và hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung - Trường Tiểu học Thanh Am

 Vì sao đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp mà dân cư lại tập trung khá đông đúc ?

Đồng bằng duyên hải miền Trung tuy nhỏ hẹp, nhưng có điều kiện tương đối thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất nên dân cư tập trung khá đông đúc.

 Số người ở vùng ven biển miền Trung nhiều hơn so với ở vùng núi Trường Sơn.

Số người ở vùng ven biển miền Trung ít hơn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng đồng bằng Nam Bộ.

 Nhìn vào hình 1 và 2 nhận xét trang phục phụ nữ Chăm và phụ nữ Kinh.

Người Chăm: Mặc áo, váy dài, có đai thắt ngang và khăn choàng đầu.

Người Kinh: Mặc áo dài, cổ cao.

- Quan sát các hình sau, em hãy xếp các hình theo nhóm ngành sản xuất cho phù hợp: trồng trọt; chăn nuôi; nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản; các ngành khác.

 Tranh ảnh hoạt động sản xuất.

Người dân nơi đây sản xuất lúa gạo hay đánh bắt thủy sản

có dễ dàng không?

 Họ làm việc rất vất vả để cung cấp cho chúng ta lúa gạo và thủy hải sản, để dùng hàng ngày và các nguồn tài nguyên sẵn có trong thiên nhiên cũng không phải là vô tận. Chính vì vậy chúng ta phải biết sử dụng các nguồn tài nguyên này thật tiết kiệm và hiệu quả.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài 28: Người dân và hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Moân: Ñòa lyù Lôùp: 4Chào Mừng các thầy cô về dự giờ tiết dạy.TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AM BÀI : 28NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 1) Ñoàng baèng duyeân haûi mieàn Trung nhoû heïp vì: Ñoàng baèng naèm ôû ven bieån.Ñoàng baèng coù nhieàu ñaàm phaù.a.b.c.Nuùi lan ra saùt bieån.Ñoàng baèng coù nhieàu coàn caùt.d.2) Khí haäu phía Baéc vaø phía Nam cuûa ñoàng baèng duyeân haûi mieàn Trung coù söï khaùc nhau vì: Nuùi lan ra saùt bieån.Phía Baéc coù muøa ñoâng laïnh, phía Nam khoâng coù.Daõy nuùi Baïch Maõ keùo daøi ra ñeán bieån.Daõy nuùi Tröôøng Sôn chaén gioù töø Laøo thoåi sang vaø töø bieån thoåi vaøo.a.b.c.d. Đồng bằng duyên hải miền Trung tuy nhỏ hẹp, nhưng có điều kiện tương đối thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất nên dân cư tập trung khá đông đúc. Vì sao đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp mà dân cư lại tập trung khá đông đúc ?Lược đồ dân cư Việt Nam. Số người ở vùng ven biển miền Trung nhiều hơn so với ở vùng núi Trường Sơn. Số người ở vùng ven biển miền Trung ít hơn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng đồng bằng Nam Bộ. Nhìn vào hình 1 và 2 nhận xét trang phục phụ nữ Chăm và phụ nữ Kinh.Người Chăm: Mặc áo, váy dài, có đai thắt ngang và khăn choàng đầu.Người Kinh: Mặc áo dài, cổ cao.Hình 1:Trang phục phụ nữ Chăm Hình 2:Trang phục phụ nữ Kinh- Quan sát các hình sau, em hãy xếp các hình theo nhóm ngành sản xuất cho phù hợp: trồng trọt; chăn nuôi; nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản; các ngành khác.Hình 6: Chăn nuôi gia súcHình 7: Cánh đồng muốiHình 8: Làng chàiHình 5: Cánh đồng lúaHình 4: Cánh đồng míaHình 3: Đầm nuôi tôm công nghiệpNuôi trồng đánh bắt thuỷ sản.Trồng trọtCác ngành khácChăn nuôiHình 3: Đầm nuôi tôm công nghiệpHình 4: Cánh đồng míaHình 5: Cánh đồng lúaHình 8: Làng chài Tranh ảnh hoạt động sản xuất.Hình 1:Hình 2 :Hình 3 : Tranh ảnh hoạt động sản xuất.Hình 4:Hình 5:Hình 6 : Họ làm việc rất vất vả để cung cấp cho chúng ta lúa gạo và thủy hải sản, để dùng hàng ngày và các nguồn tài nguyên sẵn có trong thiên nhiên cũng không phải là vô tận. Chính vì vậy chúng ta phải biết sử dụng các nguồn tài nguyên này thật tiết kiệm và hiệu quả.Người dân nơi đây sản xuất lúa gạo hay đánh bắt thủy sản có dễ dàng không? Một số điều kiện cần thiết để sản xuất:Tên hoạt động sản xuấtMột số điều kiện cần thiết để sản xuất.Trồng lúa Trồng mía, lạcLàm muốiNuôi đánh bắt thuỷ sản Đất phù sa tương đối màu mỡ, khí hậu nóng ẩm. Đất cát pha, khí hậu nóng.-Nước biển mặn.-Nhiều nắng - Biển, đầm phá, sông - Người dân có kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thuỷ sản Bài học: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh và người Chăm. Nghề chính của họ là nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.Câu 1: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung, dân cư tập trung: A. Đông đúc B. Khá đông đúc C. Thưa thớt D. Khá thưa thớtRung Chuông VàngChọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D12345678910Trß ch¬iCâu 2: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung, dân cư tập trung khá đông đúc do có thuận lợi trong:A. Sinh hoạt và sản xuấtB. Việc đi lạiC. Việc chăn nuôiD. Việc đánh bắt hải sảnChọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc DRung Chuông Vàng12345678910Trß ch¬iCâu 3: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung, dân tộc sinh sống chủ yếu là:B. Người ChămA. Người KinhC. Người Kinh, ChămD. Các dân tộc khác Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc DTrß ch¬iRung Chuông Vàng12345678910Câu 5: Trong sản xuất nông nghiệp, có các ngành là:A. Trồng trọt, làm muốiB. Trồng trọt, chăn nuôiC. Làm muối, chăn nuôiD. Làm muối, đánh bắt thuỷ sảnChọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D12345678910Rung Chuông VàngTrß ch¬iTiẾT HỌC KẾT THÚC KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_bai_28_nguoi_dan_va_hoat_dong_san_xua.ppt