Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 32: Kinh thành Huế - Phạm Thúy Hồng

 KẾT LUẬN

 Nhà Nguyễn đã huy động hàng chục vạn dân và lính phục vụ việc xây dựng. Đã sử dụng các vật liệu như đá, gỗ, vôi, gạch, ngói từ mọi miền đất nước đưa về. Sau vài chục năm xây dựng và tu bổ nhiều lần, một tòa thành rộng lớn dài hơn 2 km đã mọc lên bên bờ sông Hương. Đây là tòa thành đồ sộ đẹp nhất nước ta thời đó.

Hoạt động 2: Làm việc nhóm VẺ ĐẸP CỦA KINH THÀNH HUẾ

“Thành có 10 cửa công trình kiến trúc.”

 TRẢ LỜI

 Thành có 10 chính ra vào. Cửa Nam tòa thành có cột cờ cao 37m. Nằm giữa kinh thành là Hoàng thành. Điện Thái Hòa là nơi tổ chức các cuộc lễ lớn. Ngoài xây dựng kinh thành nhà Nguyễn còn cho xây dựng các lăng tẩm

 Kinh thành Huế được xây dựng theo kiến trúc của phương Tây kết hợp kiến trúc thành quách phương Đông. Kinh thành gồm ba vòng thành: Phòng thành, Hoàng thành và Tử cấm thành. Phòng thành là vòng ngoài cùng có chu vi 9950m

Hoàng thành là vòng thứ hai có tên là Đại nội, có chu

vi 2450m. Cửa chính của Hoàng thành là Ngọ môn,

cửa này xưa chỉ dùng cho vua đi.

 

pptx28 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 32: Kinh thành Huế - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Lịch sửTiết : 32 – Tuần :32BÀI: Kinh thành HuếGV Thực hiện: Phạm Thúy Hồng2Baøi: NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬPCâu hỏi 1: Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào? Kinh đô được đóng ở đâu? Trả lời: Năm 1082, Nguyễn Ánh Lật đổ triều TâySơn, lập nên triều Nguyễn. Kinh đô được đóng ở PhúXuân (Huế). Ôn bài cũ3Câu hỏi 2: Hãy chọn ý em cho là đúng:Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là gì? A.Thiệu TrịC.Gia LongB.Minh MạngD.Tự ĐứcSaiĐúngSaiSai4Câu hỏi 3: Hãy chọn ý em cho là đúng:Quân đội nhà Nguyễn gồm có những thứ quân nàochính ? A.Bộ binh, thủy binh, tượng binh.C.Thủy binh, kỵ binh, tượng binh.B.Bộ binh, thủy binh, kỵ binh.D.Bộ binh, kỵ binh, tượng binh. ĐúngSaiSaiSai5Câu hỏi 4: Hãy chọn ý em cho là đúng:Nội dung của Bộ luật Gia Long là ? A.Bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua. C.Trừng trị tàn bạo kẻ chống đối.B.Đề cao địa vị của quan lại.D.Cả 3 ý trên đều đúng. SaiSaiSaiĐúng6Huế7Địa líKINH THÀNH HUẾSGK/67Hoạt động 1: Làm việc cá nhânQUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KINH THÀNH HUẾ“Nhà Nguyễn huy động nước ta thời đó.”8 - Để xây dựng kinh thành Huế nhà Nguyễn đã làm gì? - Nhà Nguyễn đã sử dụng vật liệu gì để xây dựng kinh thành? - Nhà Nguyễn xây dựng kinh thành Huế trong thời gian bao lâu ? Kết quả ra sao? - Huy động hàng chụcvạn dân và lính phục vụviệc xây dựng. - Đá, gỗ, vôi, gạch, ngói từ mọi miền đấtnước đưa về. - Sau vài chục năm xâydựng và tu bổ nhiều lần, một tòa thành rộng lớn dài hơn 2 km đã mọc lên.Đây là tòa thành đồ sộ đẹp nhất nước ta thời đó. Em hãy mô tả lại quátrình xây dựng kinh thànhHuế ? ?910 KẾT LUẬN Nhà Nguyễn đã huy động hàng chục vạn dân vàlính phục vụ việc xây dựng. Đã sử dụng các vật liệunhư đá, gỗ, vôi, gạch, ngói từ mọi miền đất nước đưavề. Sau vài chục năm xây dựng và tu bổ nhiều lần,một tòa thành rộng lớn dài hơn 2 km đã mọc lên bênbờ sông Hương. Đây là tòa thành đồ sộ đẹp nhất nướcta thời đó. 11SGK/43Hoạt động 2: Làm việc nhómVẺ ĐẸP CỦA KINH THÀNH HUẾ“Thành có 10 cửa công trình kiến trúc.”12CÂU HỎI THẢO LUẬN GỢI Ý TRẢ LỜI Thành có mấy cửa chínhra vào? Cửa Nam tòa thànhcó gì? Nằm giữa kinh thànhlà gì? Điện Thái Hòa là nơitổ chức những gì? Ngoài xâydựng kinh thành nhà NguyễnCòn cho xây dựng thêm gì?... Em hãy mô tả kiếntrúc độc đáo của quầnthể kinh thành Huế? TRẢ LỜI Thành có 10 chính ra vào. Cửa Nam tòa thành cócột cờ cao 37m. Nằm giữa kinh thành là Hoàng thành.Điện Thái Hòa là nơi tổ chức các cuộc lễ lớn. Ngoàixây dựng kinh thành nhà Nguyễn còn cho xây dựngcác lăng tẩm 13 Kinh thành Huế được xây dựng theo kiến trúc củaphương Tây kết hợp kiến trúc thành quách phươngĐông. Kinh thành gồm ba vòng thành: Phòng thành,Hoàng thành và Tử cấm thành. Phòng thành là vòng ngoài cùng có chu vi 9950m14Hoàng thành là vòng thứ hai có tên là Đại nội, có chuvi 2450m. Cửa chính của Hoàng thành là Ngọ môn,cửa này xưa chỉ dùng cho vua đi. 15Tử cấm thành là vòng trong cùng có chu vi 1225m.Đây là nơi ở, làm việc của vua và gia đình.16Thành có 10 cổng chính ra vào. Bên trên cửa thànhxây các vọng gác có mái uốn cong hình chim phượng. 17 Cửa Nam tòa thành có cột cờ cao 37m.Từ đỉnh cột cờ có thể nhìn thấy cửa biển Thuận An. 18 Ngọ môn là cửa chính vào Hoàng thành.Cửa này chỉ dành cho vua đi. 19Hồ sen và ven hồ là hàng cây đại ở kinh thành Huế.20 Điện Thái Hòa là nơi tổ chức các cuộc lễ lớn. Quanhđiện Thái Hòa là hệ thống cung điện dành riêng chovua và hoàng tộc.21 Một góc lăng tẩm của vua Gia Long.22 Một góc lăng tẩm của vua Minh Mạng23 Một góc lăng tẩm của vua Tự Đức24 Một góc lăng tẩm của vua Khải Định25 Ngoài những nội dung trên, em còn biết thêm gì về thiên nhiên và con người ở Huế? 26 BÀI HỌC Kinh thành Huế là một quần thể các công trình kiến trúc và nghệ thuật tuyệt đẹp. Đây là một di sản văn hóa chứng tỏ sự tài hoa vàsáng tạo của nhân dân ta. KẾT LUẬN Kinh thành Huế là một công trình kiến trúc và nghệthuật đẹp đầy sáng tạo của nhân dân ta. Ngày 11-12-1993, UNESCO công nhận kinh thành Huế là Di sản Văn hóa thế giới. 27 CỦNG CỐ: - Kinh thành Huế do ai xây dựng? - Em có nhận xét gì về kinh thành Huế? - Kết luận: Kinh thành Huế do các vua nhà Nguyễnxây dựng từ năm 1805 (thời vua Gia Long) và hoànthành vào năm 1832 (thời vua Minh Mạng) trên diệntích hơn 5 km2 bên bờ sông Hương. Đây là một côngtrình kiến trúc và nghệ thuật đẹp - Nhận xét + Tuyên dương. 28Chaân thaønh caûm ôncaùc thaày coâ tham döï tieát daïy hoâm nay Chuùc caùc em hoïc sinh luoân chaêm ngoan,hoïc gioûi

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_32_kinh_thanh_hue_pham_thuy_hon.pptx
Giáo án liên quan