Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 12: Nhà Trần thành lập - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 1: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai diễn ra vào thời gian nào? Do ai lãnh đạo?

2: Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai?

1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Trần

- Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu. Chính quyền không chăm lo đến đời sống của nhân dân; nội bộ triều đình mâu thuẫn, nhân dân sống cơ cực.

- Nhiều nơi dân nghèo nổi dậy đấu tranh, giặc phương Bắc lăm le xâm lược nước ta.

- Nhà Lý phải dựa vào họ Trần mới giữ được ngai vàng.

 Thái sư Trần Thủ Độ sinh năm (1194- 1264), người làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là em họ Trần Thừa, chú họ Trần Cảnh.

 Trần Thủ Độ là người có tài xuất chúng trong số những người con ưu tú khác của họ Trần, giúp triều Lý đánh dẹp được các thế lực cát cứ, khôi phục cơ nghiệp nhà Lý. Ông tuy ít được học nhưng lại có bản lĩnh, thẳng thắn và rất quyết đoán trong công việc triều chính.

- Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu. Chính quyền không chăm lo đến đời sống của nhân dân; nội bộ triều đình mâu thuẫn, nhân dân sống cơ cực.

- Nhiều nơi dân nghèo nổi dậy đấu tranh, giặc phương Bắc lăm le xâm lược nước ta.

- Nhà Lý phải dựa vào họ Trần mới giữ được ngai vàng.

- Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh rồi nhường ngôi cho chồng. Năm 1226, nhà Trần thành lập.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 12: Nhà Trần thành lập - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BLỊCH SỬBài 12: Nhà Trần thành lậpBài cũ 1: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai diễn ra vào thời gian nào? Do ai lãnh đạo? 2: Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai? NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (Từ năm 1226 đến năm 1400) Lịch sửNhà Trần thành lập 1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Trần- Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu. Chính quyền không chăm lo đến đời sống của nhân dân; nội bộ triều đình mâu thuẫn, nhân dân sống cơ cực.- Nhiều nơi dân nghèo nổi dậy đấu tranh, giặc phương Bắc lăm le xâm lược nước ta.- Nhà Lý phải dựa vào họ Trần mới giữ được ngai vàng. Thái sư Trần Thủ Độ sinh năm (1194- 1264), người làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là em họ Trần Thừa, chú họ Trần Cảnh. Trần Thủ Độ là người có tài xuất chúng trong số những người con ưu tú khác của họ Trần, giúp triều Lý đánh dẹp được các thế lực cát cứ, khôi phục cơ nghiệp nhà Lý. Ông tuy ít được học nhưng lại có bản lĩnh, thẳng thắn và rất quyết đoán trong công việc triều chính. 1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Trần- Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu. Chính quyền không chăm lo đến đời sống của nhân dân; nội bộ triều đình mâu thuẫn, nhân dân sống cơ cực.- Nhiều nơi dân nghèo nổi dậy đấu tranh, giặc phương Bắc lăm le xâm lược nước ta.- Nhà Lý phải dựa vào họ Trần mới giữ được ngai vàng. - Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh rồi nhường ngôi cho chồng. Năm 1226, nhà Trần thành lập.LÃNH THỔ ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XIII ( NHÀ TRẦN) ( Triều đình) VUALỘPHỦCHÂU, HUYỆNXÃHoàn thành sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần từ trung ương đến địa phương ( Triều đình) VUALỘPHỦCHÂU, HUYỆNXÃ2. Tổ chức và quản lí đất nước dưới thời nhà Trần Vua(Th¸i Th­îng Hoµng)Quan v¨nQuan vâC¸c c¬ quanC¸c chøc quanQuèc sö viªnTh¸i y viªnT«n nh©n phñHµ ®ª søKhuyÕn n«ng sø§ån ®iÒn sø12 léPhñCh©u, huyÖnX·VuaQuan v¨nQuan võ24 lộ, phủHuyện Hương, XãSƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI TRẦNSƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÝVua(Thái Thượng Hoàng)Quan vănQuan võCác cơ quanCác cơ quanQuốc sử việnThái y việnTôn nhân phủHà đê sứKhuyến nông sứĐồn điền sứ12 lộPhủChâu, HuyệnXãVuaQuan vănVuaChuông ở thềm Điện Long Trì- Bắc Ninh Đây là chuông lớn ở thềm cung điện để dân đến đánh khi có việc cầu xin hoặc bị oan ức ở thời nhà Trần 2. Tổ chức và quản lí đất nước dưới thời nhà Trần LỘPHỦCHÂU,HUYỆNXÃ- Đặt các chức quan: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứTriều đình (VUA)Ghi nhớ: Đầu năm 1226, Lí Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập Nhà Trần rất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nướcÀhUÊCNỀSỒOỨÊĐÝHỢHOÀẾRẦHNẢCNNHUGÔNNSNGISnIĐTrò chơi ô chữĐ ỨLHTHÁTƯGHÀNGTRITẦNTHỦĐỘKYNỨ1. Từ gồm 9 chữ cái, đây là tên một chức quan tuyển mộ người đi khẩn hoang ở thời nhà Trần?2.Từ gồm 12 chữ cái, Lý Huệ Tông truyền ngôi cho con gái tên là gì?3.Tên của chức quan trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều, từ gồm 6 chữ cái4. Các vua Trần đặt lệ nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là gì? Từ gồm 15 chữ cái.5. Từ gồm 8 chữ cái: Đây là tên thật của vị vua đầu tiên thuộc triều Trần?6. Tên một người có công khởi dựng sự nghiệp họ Trần. Từ gồm 9 chữ cái7. Từ gồm 12 chữ cái, tên một chức quan chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất? Nhà Trần12345678 . Hàng dọc xuất hiện từ gì?Đền thờ các vị vua thời Trần (Quảng Ninh)Đền thờ các vua Trần ( Nam Định)Chúc các con chăm ngoan, học giỏi!Nhà Trần thành lậpHoàn cảnh ra đờiĐầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh -> Nhà Trần thành lập.2. Nhà Trần xây dựng đất nước.Chia nước thành 12 lộ -> phủ -> châu -> huyện -> xãĐặt lệ nhường ngôi sớm cho conRất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_bai_12_nha_tran_thanh_lap_nam_hoc_20.ppt
Giáo án liên quan