Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài 7: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên - Năm học 2017-2018

Hoạt động 1: Trồng cây công nghiệp trên đất ba-dan:

Thảo luận nhóm 4

1. Kể tên và chỉ trên lược đồ những cây trồng chính ở Tây Nguyên. Chúng thuộc loại cây gì? (Cây công nghiệp hay lương thực hoặc rau màu)

2. Dựa vào bảng số liệu về diện tích trồng cây công nghiệpở Tây Nguyên (năm 2001), cho biết cây công nghiệp nào trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên?

3. Tại sao ở Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp?

4. Nêu giá trị về kinh tế của các cây công nghiệp ở Tây Nguyên ?

2. Hãy cho biết cây công nghiệp nào trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên?

3. Tại sao ở Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp?

Các cao nguyên ở Tây Nguyên được phủ đất ba dan.Đất thường có màu đỏ, tơi xốp, phì nhiêu thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp

Xem clip và trả lời:

1. Ở Tây Nguyên vùng nào trồng nhiều cà phê nhất?

2. Cà phê ở đó có đặc điểm gì?

3. Kể tên một số sản phẩm được làm ra từ cây cà phê?

 

ppt35 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài 7: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn Địa Lí- Lớp 4Bài 7: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây NguyênHoạt động 1: Trồng cây công nghiệp trên đất ba-dan: Thảo luận nhóm 41. Kể tên và chỉ trên lược đồ những cây trồng chính ở Tây Nguyên. Chúng thuộc loại cây gì? (Cây công nghiệp hay lương thực hoặc rau màu)2. Dựa vào bảng số liệu về diện tích trồng cây công nghiệpở Tây Nguyên (năm 2001), cho biết cây công nghiệp nào trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên? 3. Tại sao ở Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp?4. Nêu giá trị về kinh tế của các cây công nghiệp ở Tây Nguyên ?2. Hãy cho biết cây công nghiệp nào trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên? Cây công nghiệpDiện tích ( ha)cà phêcao su chè hồ tiêu.494 200 97 20022 35811 000Bảng số liệu về diện tích trồng cây công nghiệp ở Tây Nguyên (năm 2001)CAO SUHOÀ TIEÂUCHEØCÀ PHÊNhững cây trồng chính ở Tây Nguyên:3. Tại sao ở Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp?Các cao nguyên ở Tây Nguyên được phủ đất ba dan.Đất thường có màu đỏ, tơi xốp, phì nhiêu thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp4. Nêu giá trị về kinh tế của các cây công nghiệp ở Tây Nguyên1. Ở Tây Nguyên vùng nào trồng nhiều cà phê nhất?2. Cà phê ở đó có đặc điểm gì?3. Kể tên một số sản phẩm được làm ra từ cây cà phê?Xem clip và trả lời:1. Ở Tây Nguyên vùng nào trồng nhiều cà phê nhất?2. Cà phê ở đó có đặc điểm gì?3. Kể tên một số sản phẩm được làm ra từ cây cà phê?Xem clip và trả lời:Cà phê Buôn Ma ThuộtCà phê ở đó có đặc điểm gì?Cà phê ở đây thơm ngon, nổi tiếng.Kể tên một số sản phẩm được làm ra từ cây cà phê?MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA CÀ PHÊ Hiện nay, khó khăn lớn nhất trong việc trồng cây ở Tây Nguyên là gì?Người dân ở Tây Nguyên đã làm gì để khắc phục khó khăn này?Việc khai thác nước ngầmHoạt động 2: Chăn nuôi trên đồng cỏPhiếu bài tập Dựa vào bảng số liệu về vật nuôi ở Tây Nguyên(năm 2003) và sự hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi: Con vật nào được nuôi nhiều hơn ở Tây Nguyên?Tây Nguyên có những thuận lợi nào để phát triển chăn nuôi trâu, bò?Phiếu bài tập Dựa vào bảng số liệu về vật nuôi ở Tây Nguyên(năm 2003) và sự hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi: Con vật nào được nuôi nhiều hơn ở Tây Nguyên? Con bòTây Nguyên có những thuận lợi nào để phát triển chăn nuôi trâu, bò? Có những đồng cỏ xanh tốt1. Trồng cây công nghiệp trên đất ba-dan:2. Chăn nuôi trên đồng cỏ:GHI NHỚTreân caùc cao nguyeân ôû Taây Nguyeân coù nhöõng vuøng ñaát ba dan roäng lôùn , ñöôïc khai thaùc ñeå troàng caây coâng nghieäp laâu naêm nhö caø pheâ cao su , hoà tieâu , cheø vaø coù nhieàu ñoàng coû thuaän lôïi cho vieäc chaên nuoâi traâu boø. TRÒ CHƠI: ĐI TÌM KHO BÁUKể tên những loại cây trồng, vật nuôi chính ở Tây Nguyên?Tây Nguyên có điều kiện thuận lợi gì để phát triển cây công nghiệp lâu năm?Tây Nguyên có điều kiện thuận lợi gì để phát triển chăn nuôi?Tây Nguyên có điều kiện khó khăn gì để phát triển cây công nghiệp lâu năm?TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾTXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_bai_7_hoat_dong_san_xuat_cua_nguoi_da.ppt
Giáo án liên quan