Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tuần 1: Làm quen với bản đồ - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

1.Bản đồ là gì?

Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất.

2.Các yếu tố của bản đồ.

Tên bản đồ cho ta biết tên khu vực và những thông tin chủ yếu của khu vực đó thể hiện trên bản đồ.

 c.Tỉ lệ

Tỉ lệ bản đồ cho biết khu vực thể hiện trên bản đồ nhỏ hơn kích thước thực của nó bao nhiêu lần

- tỉ lệ bản đồ phần lớn biểu diễn dưới dạng tỉ số , ví dụ: 1 : 100 000 ( có nghĩa là 1cm trên bản đồ bằng 100 000 cm trên thực tế)

d. Kí hiệu bản đồ

Kí hiệu bản đồ dùng để thể hiện các đối tượng lịch sử hoặc địa lí trên bản đồ.

ppt8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tuần 1: Làm quen với bản đồ - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học ngọc thụyLịch sử:Làm quen với bản đồQuan sát bản đồ Bản đồ là gì?bản đồ thế giới bản đồ châu Á bản đồ Việt Nam Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất.1.Bản đồ là gì?2.Các yếu tố của bản đồ.bản đồ Việt Nam tên bản đồ Tên bản đồ cho ta biết tên khu vực và những thông tin chủ yếu của khu vực đó thể hiện trên bản đồ. Nam Bắc đông Tây b. Phương hướng c.Tỉ lệ 1: 100 000 Tỉ lệ bản đồ Tỉ lệ bản đồ cho biết khu vực thể hiện trên bản đồ nhỏ hơn kích thước thực của nó bao nhiêu lần- tỉ lệ bản đồ phần lớn biểu diễn dưới dạng tỉ số , ví dụ: 1 : 100 000 ( có nghĩa là 1cm trên bản đồ bằng 100 000 cm trên thực tế) d. Kí hiệu bản đồ Kí hiệu bản đồ dùng để thể hiện các đối tượng lịch sử hoặc địa lí trên bản đồ.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_tuan_1_lam_quen_voi_ban_do_nam_hoc_20.ppt
Giáo án liên quan