Bài giảng Kể chuyện Lớp 4 - Tuần 11: Bàn chân kì diệu - Trường Tiểu học Thanh Am

1. Dựa vào lời kể của cô giáo và các tranh vẽ dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện.

Ký đến lớp xin cô giáo cho học.

Cô giáo không dám nhận em vào học.

Cô giáo ngạc nhiên và cảm động khi thấy Ký tập viết bằng chân.

Ký được nhận vào học.

Cô giáo và các bạn lúc nào cũng tận tình chăm sóc, giúp đỡ Ký.

Ký được thưởng hai huy hiệu của Bác Hồ.

Tiêu chí đánh giá:

 - Kể phải đúng nội dung câu chuyện.

 - Lời kể tự nhiên, hấp dẫn, có kết hợp điệu bộ, cử chỉ.

 

ppt30 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Kể chuyện Lớp 4 - Tuần 11: Bàn chân kì diệu - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
`NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o KÓ chuyÖn líp 4Ôn bài cũ:Kể chuyệnEm hãy kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân?Kể chuyệnNguyễn Ngọc KýBàn chân kì diệuKể chuyệnKể chuyệnBàn chân kì diệuCả lớp chú ý lắng nghe cô giáo kể chuyện lần 1.Kể chuyệnBàn chân kì diệuCô cùng các em tìm hiểu đôi nét về tấm gương Nguyễn Ngọc Ký.Kể chuyệnBàn chân kì diệuKể chuyệnBàn chân kì diệuKý đến lớp xin cô giáo cho học.Cô giáo không dám nhận em vào học.Cô giáo ngạc nhiên và cảm động khi thấy Ký tập viết bằng chân. Ký được nhận vào học.Cô giáo và các bạn lúc nào cũng tận tình chăm sóc, giúp đỡ Ký.Ký được thưởng hai huy hiệu của Bác Hồ.Kể chuyệnBàn chân kì diệuCả lớp chú ý lắng nghe cô giáo kể chuyện lần 2 theo tranh.Kể chuyệnBàn chân kì diệuKý đến lớp xin cô giáo cho học.Cô giáo không dám nhận em vào học.Cô giáo ngạc nhiên và cảm động khi thấy Ký tập viết bằng chân. Ký được nhận vào học.Cô giáo và các bạn lúc nào cũng tận tình chăm sóc, giúp đỡ Ký.Ký được thưởng hai huy hiệu của Bác Hồ.Kể chuyệnBàn chân kì diệuHọc sinh thảo luận theo nhóm 3, tập kể chuyện trong nhóm; Trao đổi ý nghĩa câu chuyện. Qua câu chuyện em học được điều gì ở Nguyễn Ngọc Ký?Kể chuyệnBàn chân kì diệuKý đến lớp xin cô giáo cho học.Cô giáo không dám nhận em vào học.Cô giáo ngạc nhiên và cảm động khi thấy Ký tập viết bằng chân. Ký được nhận vào học.Cô giáo và các bạn lúc nào cũng tận tình chăm sóc, giúp đỡ Ký.Ký được thưởng hai huy hiệu của Bác Hồ.Kể chuyệnBàn chân kì diệu 1. Dùa vµo lêi kÓ cña c« gi¸o vµ c¸c tranh vÏ d­íi ®©y, kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn.Kể chuyệnBàn chân kì diệuKý đến lớp xin cô giáo cho học.Cô giáo không dám nhận em vào học.Kể chuyệnBàn chân kì diệuCô giáo ngạc nhiên và cảm động khi thấy Ký tập viết bằng chân.Ký được nhận vào học.Kể chuyệnBàn chân kì diệuCô giáo và các bạn lúc nào cũng tận tình chăm sóc, giúp đỡ Ký.Ký được thưởng hai huy hiệu của Bác Hồ.Kể chuyệnBàn chân kì diệuTiêu chí đánh giá: - Kể phải đúng nội dung câu chuyện. - Lời kể tự nhiên, hấp dẫn, có kết hợp điệu bộ, cử chỉ. Kể chuyệnBàn chân kì diệuKý đến lớp xin cô giáo cho học.Cô giáo không dám nhận em vào học.Kể chuyệnBàn chân kì diệuCô giáo ngạc nhiên và cảm động khi thấy Ký tập viết bằng chân.Ký được nhận vào học.Kể chuyệnBàn chân kì diệuCô giáo và các bạn lúc nào cũng tận tình chăm sóc, giúp đỡ Ký.Ký được thưởng hai huy hiệu của Bác Hồ.Kể chuyệnBàn chân kì diệuTiêu chí đánh giá: - Kể phải đúng nội dung câu chuyện. - Lời kể tự nhiên, hấp dẫn, có kết hợp điệu bộ, cử chỉ. Ký đến lớp xin cô giáo cho học.Cô giáo không dám nhận em vào học.Cô giáo ngạc nhiên và cảm động khi thấy Ký tập viết bằng chân.Ký được nhận vào học.Cô giáo và các bạn lúc nào cũng tận tình chăm sóc, giúp đỡ Ký.Ký được thưởng hai huy hiệu của Bác Hồ.Kể chuyệnBàn chân kì diệuKý đến lớp xin cô giáo cho học.Cô giáo không dám nhận em vào học.Cô giáo ngạc nhiên và cảm động khi thấy Ký tập viết bằng chân.Ký được nhận vào học.Cô giáo và các bạn lúc nào cũng tận tình chăm sóc, giúp đỡ Ký.Ký được thưởng hai huy hiệu của Bác Hồ.Kể chuyệnBàn chân kì diệuTiêu chí đánh giá: - Kể phải đúng nội dung câu chuyện. - Lời kể tự nhiên, hấp dẫn, có kết hợp điệu bộ, cử chỉ. Câu chuyện muốn khuyên ta điều gì?Kể chuyệnBàn chân kì diệuCâu chuyện khuyên chúng ta hãy kiên trì, nhẫn nại, vượt lên mọi khó khăn thì sẽ đạt được mong ước của mình.Kể chuyệnBàn chân kì diệuEm học được điều gì ở Nguyễn Ngọc Ký ?Ý nghĩa:Nguyễn Ngọc Ký là một tấm gương sáng về ý chí vượt khó, giàu nghị lực, với tinh thần ham học quyết tâm vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.Kể chuyệnBàn chân kì diệuKể chuyệnBàn chân kì diệuKể chuyệnBàn chân kì diệuThÇy NguyÔn Ngäc Ký lu«n ®­îc thÕ hÖ trÎ c¶ n­íc ng­ìng mé vµ noi g­¬ng2. Chuẩn bị bài sau: Bài 12Về nhàCủng cố - dặn dò1. Về nhà tập kể chuyện cho ông bà, bố mẹ nghe.Kể chuyệnBàn chân kì diệuKÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔSỨC KHỎE HẠNH PHÚCXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ke_chuyen_lop_4_tuan_11_ban_chan_ki_dieu_truong_ti.ppt