Bài giảng Kể chuyện Lớp 4 - Tuần 31: Kể chuyện đã nghe, đã đọc về tinh thần lạc quan, yêu đời - Năm học 2020-2021

 Đề bài : Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về tinh thần lạc quan, yêu đời.

 1. Tìm ví dụ về tinh thần lạc quan, yêu đời :

- Người chiến sĩ cách mạng bị địch giam cầm vẫn tin vào thắng lợi của cách mạng, vui sống để tiếp tục chiến đấu ( như Bác Hồ trong bài Ngắm trăng ).

 - Nhiều người gặp khó khăn hoặc rơi vào hoàn cảnh không may vẫn tha thiết với cuộc sống, phấn đấu để vượt qua ( như nhân vật Giôn trong truyện Khát vọng sống của Lơn-đơn ).

 - Tinh thần lạc quan, yêu đời còn thể hiện ở sự ham thích thể thao, văn nghệ, ưa hoạt động, ưa hài hước,

 2. Tìm những câu chuyện trong sách báo về tinh thần lạc quan, yêu đời :

- Các truyện về anh hùng, danh nhân.

 - Các truyện về gương tốt xưa và nay.

 Cách kể :

 - Giới thiệu câu chuyện :

 + Nêu tên câu chuyện.

 + Nêu tên nhân vật.

 - Kể diễn biến câu chuyện.

 - Trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

 

pptx9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kể chuyện Lớp 4 - Tuần 31: Kể chuyện đã nghe, đã đọc về tinh thần lạc quan, yêu đời - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Kiểm tra bài cũ : Khát vọng sống ( Kể 1, 2 đoạn truyện ) Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọcS/146 Đề bài : Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về tinh thần lạc quan, yêu đời. Gợi ý : 1. Tìm ví dụ về tinh thần lạc quan, yêu đời : - Người chiến sĩ cách mạng bị địch giam cầm vẫn tin vào thắng lợi của cách mạng, vui sống để tiếp tục chiến đấu ( như Bác Hồ trong bài Ngắm trăng ). Gợi ý : 1. Tìm ví dụ về tinh thần lạc quan, yêu đời : - Nhiều người gặp khó khăn hoặc rơi vào hoàn cảnh không may vẫn tha thiết với cuộc sống, phấn đấu để vượt qua ( như nhân vật Giôn trong truyện Khát vọng sống của Lơn-đơn ). Gợi ý : 1. Tìm ví dụ về tinh thần lạc quan, yêu đời : - Tinh thần lạc quan, yêu đời còn thể hiện ở sự ham thích thể thao, văn nghệ, ưa hoạt động, ưa hài hước, Gợi ý : 2. Tìm những câu chuyện trong sách báo về tinh thần lạc quan, yêu đời : - Các truyện về anh hùng, danh nhân. - Các truyện về gương tốt xưa và nay. Học sinh giới thiệu câu chuyện * Thực hành kể : Cách kể : - Giới thiệu câu chuyện : + Nêu tên câu chuyện. + Nêu tên nhân vật. - Kể diễn biến câu chuyện. - Trao đổi ý nghĩa câu chuyện.Nhóm 2 Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọcS/146Thi kể

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_ke_chuyen_lop_4_tuan_31_ke_chuyen_da_nghe_da_doc_v.pptx