Giáo án Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Tuần 28 - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Giúp HS sơ lược diễn biến cuộc tấn công ra Bắc tiêu diệt chính quyền họ Trịnh của nghĩa quân Tây Sơn.

2. Kỹ năng:

- HS biết được ý nghĩa của việc nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long là mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm chia cắt.

3. Thái độ

- Giáo dục học sinh lòng biết ơn vị anh hùng dân tộc Quang Trung.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu, bản đồ Việt Nam.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx5 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Tuần 28 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Lịch sử Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 28 Tiết : NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG (1786) Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS sơ lược diễn biến cuộc tấn công ra Bắc tiêu diệt chính quyền họ Trịnh của nghĩa quân Tây Sơn. 2. Kỹ năng: HS biết được ý nghĩa của việc nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long là mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm chia cắt. 3. Thái độ Giáo dục học sinh lòng biết ơn vị anh hùng dân tộc Quang Trung. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bản đồ Việt Nam. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: Mô tả ba thành thị lớn của nước ta ở thế kỉ XVI - XVII - Tình hình kinh tế nước ta thời đó như thế nào ? => GV nhận xét - 1,2 HS mô tả - 1 HS nêu tình hình... 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi tên bài - Ghi vở b) Dạy bài mới: 10’ Hoạt động 1: Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc tiêu diệt Chúa Trịnh - ... năm 1786, Nguyễn Huệ... để tiêu diệt họ Trịnh - Trịnh Khải đứng ngồi không yên... + Quan tướng sợ hãi ... đi trốn Hỏi: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra bắc khi nào ?Ai là người chỉ huy? Mục đích của cuộc tiến quân? - Thái độ của chúa Trịnh và bầy tôi như thế nào khi nghe được tin đó? - GV chốt hoạt động 1 - HS đọc phần 1 trong SGK - HS thảo luận nội dung câu hỏi - Gọi 2 HS trả lời 10’ Hoạt động 2: Chiến thắng của nghĩa quân Tây Sơn -Tiến như vũ bão về phía Thăng Long ... - Quân Trịnh không kịp xuống thuyền ... Trịnh Khải vội cởi áo ... - Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân như thế nào? - Quân Trịnh đối phó ra sao? => GV chốt hoạt động 2 - HS đọc phần 2 SGK - GV đưa câu hỏi - 2 HS trả lời nội dung câu hỏi 10’ Hoạt động 3: Kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Thăng Long. - Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh thống nhất đất nước sau hơn 200 năm chia cắt - 1,2 HS trình bày kết quả... 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - GV nhấn mạnh nội dung bài học - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS bài sau - 1,2 HS nêu nội dung bài học - Lắng nghe Môn : Địa lý Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 28 Tiết : Ng­êi d©n vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt ë ®ång b»ng duyªn h¶I miÒn trung (TiÕp) Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giải thích được dân cư tập trung khá đông ở duyên hải miền Trung do có điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt , sản xuất. 2. Kỹ năng: Trình bày một số nét tiêu biểu về một số HĐ kinh tế như du lịch, công nghiệp. Khai thác các thông tin để giải thích sự phát triển một số ngành KT ở đồng bằng duyên hải miền Trung đồng bằng duyên hải miền Trung. Khai thác các thông tin để giải thích sự phát triển một số ngành sản xuất nông nghiệp ở ĐB duyên hải miền Trung. 3. Thái độ Tích cực tham gia hoạt động học. Đồ dùng dạy học: GV: Bản đồ địa lí VN, tranh ảnh về lễ hội , du lịch. HS: SGK. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Vì sao dân cư tập trung khá đông đúc ở ĐB duyên hải miền Trung ? - Giải thích vì sao người dân ở ĐB MT lại trồng lúa, lạc, mía và làm muối. - GV nx,tuyên dương. - HS lên chỉ bản đồ và nêu tên ĐB. - HS nx. 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 10’ Hoạt động 1: Hoạt động du lịch - Kể tên một số HĐ du lịch ở duyên hải miền Trung? - Duyền hải miền Trung có những điều kiện nào để phát triển HĐ du lịch ? GVKL. - HS kèm tranh ảnh lên quan sát bản đồ địa điểm du lịch mà HS vừa kể. -HS dựa vào vốn hiểu biết và TLCH. - HSLN. 12’ Hoạt động 2: Phát triển công nghiệp - Vì sao duyên hải miền Trung có thể XD nhà máy đường, nhà máy đóng , sửa chữa tàu thuyền ? - Q/ S h1 nêu một số công việc để SX đường từ mía. - GV giới thiệu mẫu vật: đường, mía và các SP của nó. - GV KL. - HS hoạt động nhóm đôi. - Đại diện HS trình bày. - HS nx bạn, bổ sung. 8’ Hoạt động 3: Lễ hội Q/ S h13 và tranh ảnh khác rồi mô tả khu Tháp Bà. - Đọc mục 5 SGK hoàn thành bảng sau: Lễ hội Tháp Bà HĐ lễ HĐ hội GV KL. - Từng cặp thảo luận theo bảng. - 4 - 5 HS trình bày trước lớp. 3’ 3. Tổng kết - Dặn dò: GV nx tiết học. Trò chơi đối đáp : 1 HS nói địa điểm du lịch, 1 HS nói tên tỉnh hoặc TP và ngược lại. - Nêu những hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Duyên hải miền Trung ? - Chuẩn bị bài sau: Thành phố Huế - HS tham gia chơi theo cặp. - 1 HS trả lời. -HSLN.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_lich_su_va_dia_li_lop_4_tuan_28_nam_hoc_2018_2019.docx