Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Tiết 61: Trao đổi chất ở thực vật - Phạm Thúy Hồng

Kể tên những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự sống của cây xanh?

HOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?

- Những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự sống của cây xanh

* Ánh sáng.

Nước.

Chất khoáng có trong đất.

Khí các-bô-níc và khí ô-xi có trong không khí.

2.Trong quá trình sống, cây xanh phải lấy vào những gì và thải ra những gì từ môi trường?

* Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải:

- Lấy từ môi trường: nước, các chất khoáng có trong đất, khí các-bô-níc, khí ô-xi.

- Thải ra môi trường: khí các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác

* Quá trình trên được gọi là quá trình trao đổi chất của thực vật.

 Quá trình trao đổi chất ở thực vật là quá trình thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi, nước và thải ra hơi nước khí các-bô-níc, khí ô-xi, các chất khoáng khác,

HOẠT ĐỘNG 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường.

 

pptx18 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Tiết 61: Trao đổi chất ở thực vật - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Khoa họcTiết : 61 – Tuần : 31BÀI: Trao đổi chất ở thực vậtGV Thực hiện: Phạm Thúy HồngMÔN: KHOA HỌCLỚP:4 Câu 1: Nêu vai trò của không khí đối với thực vật ? Câu 2: Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí gì và thải ra khí gì ?Ôn bài cũ: Khoa học Trao đổi chất ở thực vậtHOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?HÌNH 1:Kể tên những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự sống của cây xanh?* Ánh sáng.* Nước.* Chất khoáng có trong đất.* Khí các-bô-níc và khí ô-xi có trong không khí.- Những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự sống của cây xanh:HOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?2.Trong quá trình sống, cây xanh phải lấy vào những gì và thải ra những gì từ môi trường?THẢO LUẬN NHÓMHOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?2. Trong quá trình sống, cây xanh phải lấy vào những gì và thải ra những gì từ môi trường?Khí ôxiKhí các-bô-nícKhí ôxiKhí các-bô-nícHơi nướcChất khoáng* Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải: - Thải ra môi trường: khí các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác - Lấy từ môi trường: nước, các chất khoáng có trong đất, khí các-bô-níc, khí ô-xi.* Quá trình trên được gọi là quá trình trao đổi chất của thực vật. Quá trình trao đổi chất ở thực vật là quá trình thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi, nước và thải ra hơi nước khí các-bô-níc, khí ô-xi, các chất khoáng khác,HOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?THỰC VẬTThải raHấp thụKhí ô-xiKhí các-bô-níc*Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật.HOẠT ĐỘNG 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường.1/ Sự trao đổi khí ở thực vật diễn ra như thế nào? *Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.HOẠT ĐỘNG 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường.-Dýới ánh sáng mặt trời, thực vật thải ra những gì ?2/ Sự trao đổi thức ăn ở thực vật diễn ra như thế nào?THẢO LUẬN NHÓM 4ÁNH SÁNGMẶT TRỜITHỰC VẬTHấp thụThải raKhí các-bô-nícNướcCác chất khoángKhí ô-xiHơi nướcCác chất khoáng khác* Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật.-Dýới ánh sáng mặt trời, thực vật thải ra những gì ?ÁNH SÁNGMẶT TRỜITHỰC VẬTHấp thụThải raKhí các-bô-nícNướcCác chất khoángKhí ô-xiHơi nướcCác chất khoáng khác* Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật.2/ Sự trao đổi thức ăn ở thực vật diễn ra như thế nào?*Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ (ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô-níc). Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây.HOẠT ĐỘNG 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường.TRÒ CHƠI Ô CHỮTRÒ CHƠI Ô CHỮ KỲ DIỆU541632 Ử L ÍCâu 5: Để môi trường trong lành, chất thải cần được làm gì? K H N G K H íCâu 4: Thực vật cần gì để quang hợp và hô hấp?Câu 1: Đây là khí không duy trì sự cháy? H Í N I T ƠCâu 6: Không khí chuyển động tạo thành gì? G ÓCâu 3: Đây là khí thực vật thải ra trong quá trình hô hấp? K H C A C B Ô N I C Câu 2: Cây cối được gọi chung là gì? T Ự C V Ậ T 543210KH Í Ô X I K H Í Ô X I - Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thựcvật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc. - Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ (ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô- níc).Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây.Ghi nhớ:DẶN DÒ:

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_khoa_hoc_lop_4_tiet_61_trao_doi_chat_o_thuc_vat_ph.pptx