Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 9: What are they doing? (Lesson 2) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

What are they doing?

They’re painting masks.

What are they doing?

They’re making a puppet.

What are they doing?

They’re playing badminton.

What are they doing?

They’re making paper planes.

 

pptx20 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 9: What are they doing? (Lesson 2) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGOC THUY PRIMARY SCHOOLWelcome to our classEnglish 4Teacher: Nguyen Thi Thu HuongUNIT 9 WHAT ARE THEY DOING?Warm - uppainting masksaWhat are they doing?They’re painting masks.bWhat are they doing?They’re making a puppet.cWhat are they doing?They’re playing badminton.dWhat are they doing?They’re making paper planes. Let’s playWho's the fastest?What are they doing?They’re painting masks.What are they doing?They’re making a kite.What are they doing?They’re making paper planes.What are they doing?They’re making paper a house.1224They’re painting a mask.They’re making a kite.They’re making paper planes.They’re making paper house.Summarypainting masksmaking a puppetplaying badmintonmaking paper planesWhat are they doing? They’re painting masks.Home link

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_9_what_are_they_doing_lesson.pptx
Giáo án liên quan