Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tuần 27: Lắp ô tô tải - Năm học 2020-2021

1. Phân xưởng Giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bin

2. Phân xưởng ca bin

3. Phân xưởng thành sau thùng xe và trục bánh xe

Trước khi lắp ráp xe ô tô tải cần chuẩn bị những gì?

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Lắp từng bộ phận

-Lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bin

-Lắp ca bin

-Lắp thành sau thùng xe và trục bánh xe

2. Lắp ráp xe ô tô tải

b,Lắp từng bộ phận.

*Lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bin.

Để lắp được bộ phận này ta cần phải lắp mấy phần?

Lắp 2 phần: giá đỡ trục bánh xe, lắp sàn ca bin.

Nêu cách lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bin ?

Lắp 2 thanh chữ U dài vào tấm lớn ở hàng lỗ thứ 2 và thứ 6 (tính từ phải sang trái )

 Lắp 2 thanh thẳng 7 lỗ và thành chữ U dài vào tấm chữ L

 Nối sàn ca bin với tấm lớn.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tuần 27: Lắp ô tô tải - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lắp ô tô tải. Kĩ thuật - Lớp 4Kiểm tra đồ dùng-Để lắp được ô tô tải cần phải có bao nhiêu bộ phận? -Nêu tác dụng của ô tô tải trong thực tế?ca bingiá đỡ trục bánh xesàn ca bintrục bánh xeThành sau thùng xeQuan sát, nhận xét mẫu-Lắp ô tô tải gồm có 3 bộ phận: Giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bin, ca bin, thành sau thùng xe và trục bánh xe.Kyõ thuaätLAÉP OÂ TOÂ TAÛI ( TIEÁT 2 )HOẠT ĐỘNG 1:Khởi động XƯỞNG Ô TÔ LỚP BỐN/61. Phân xưởng Giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bin2. Phân xưởng ca bin 3. Phân xưởng thành sau thùng xe và trục bánh xeTrước khi lắp ráp xe ô tô tải cần chuẩn bị những gì?HOẠT ĐỘNG 2:Thực hànhLắp từng bộ phận-Lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bin-Lắp ca bin-Lắp thành sau thùng xe và trục bánh xe2. Lắp ráp xe ô tô tảiQUY TRÌNH THỰC HIỆNb,Lắp từng bộ phận.*Lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bin.Để lắp được bộ phận này ta cần phải lắp mấy phần?Lắp 2 phần: giá đỡ trục bánh xe, lắp sàn ca bin.Nêu cách lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bin ?Lắp 2 thanh chữ U dài vào tấm lớn ở hàng lỗ thứ 2 và thứ 6 (tính từ phải sang trái ) Lắp 2 thanh thẳng 7 lỗ và thành chữ U dài vào tấm chữ L Nối sàn ca bin với tấm lớn.Nêu cách lắp ca bin ?Lắp thanh chữ U dài vào tấm sau của chữ U.(H.3a) Lắp tấm nhỏ vào 2 tấm bên của chữ U.(H.3b) Lắp tấm mặt ca bin vào mặt trước của hình 3b.(H.3c) Lắp hình 3a vào sau hình 3c để hoàn chỉnh ca bin.(H.3d)*Lắp ca bin.Nêu cách lắp thành sau thùng xe và trục bánh xe ?Lắp thanh chữ U dài vào tấm 3 lỗ.Lắp bánh xe, vòng hãm (như hình vẽ )*Lắp thành sau của thùng xe và lắp trục bánh xe.Nêu cách lắp ráp xe ô tô tải ? Lắp thành sau xe và tấm 25 lỗ (làm thành bên ) vào thùng xe. Lắp ca bin vào sàn ca bin và thùng xe. Lắp trục bánh xe vào giá đỡ trục bánh xe, sau đó lắp tiếp các bánh xe và các vòng hãm còn lại vào trục xe. Kiểm tra sự chuyển động của xe.c,Lắp ráp xe ô tô tảiThực hànhHOẠT ĐỘNG 3:Chia sẻNêu cách lắp ráp xe ô tô tải ? Lắp thành sau xe và tấm 25 lỗ (làm thành bên ) vào thùng xe. Lắp ca bin vào sàn ca bin và thùng xe. Lắp trục bánh xe vào giá đỡ trục bánh xe, sau đó lắp tiếp các bánh xe và các vòng hãm còn lại vào trục xe. Kiểm tra sự chuyển động của xe.c,Lắp ráp xe ô tô tảiThực hành Chuẩn bị : Lắp ghép mô hình tự chọnCác em phải có ý thức tôn trọng sản phẩm của người lao động.Chuùc cac em học tậpTiến bộ !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ki_thuat_lop_4_tuan_27_lap_o_to_tai_nam_hoc_2020_2.ppt
Giáo án liên quan