Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 15: Chia cho số có hai chữ số trang 82 (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

a) 8192 : 64 = ?

8192 : 64 = 128

b) 1154 : 62 = ?

1154 : 62 = 18 (dư 38)

 1. Đặt tính rồi tính:

a/ 4674 : 82 ;

2488 : 35 ;

b/ 5781 : 47

9146 : 72

2. Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì?

12 cái bút chì = 1 tá

3500 cái bút chì = ? tá

Ta có:3500 : 12 = 291 (dư 8)

Vậy 3500 bút chì đóng gói được nhiều nhất 291 tá bút chì và còn thừa 8 bút chì

Đáp số: 291 tá bút chì.

 còn thừa 8 bút chì.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 15: Chia cho số có hai chữ số trang 82 (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BChia cho số có hai chữ số (tiếp theo)397 : 56288 : 24Đặt tính rồi tính:ÔN BÀI CŨ242885639712724 4848 0392 5 Chia cho số có hai chữ số ( tiếp theo )a) 8192 : 64 = ? * 81 chia 64 được 1, viết 1 ;1 nhân 4 bằng 4, viết 4 ;1 nhân 6 bằng 6, viết 6 ; 81 trừ 64 bằng 17, viết 17. * Hạ 9, được 179 .2 nhân 4 bằng 8, viết 8 ;2 nhân 6 bằng 12, viết 12 ;179 trừ 128 bằng 51, viết 51.* Hạ 2, được 512; 8 nhân 4 bằng 32, viết 2 nhớ 3 ; 8 nhân 6 bằng 48, thêm 3 bằng 51,viết 51;512 trừ 512 bằng 0, viết 0.8192 : 64 = 128819264811144661746928179122812512512885125120Chia theo thứ tự từ trái sang phải179 chia 64 được 2 viết 2512 chia 64 được 8 viết 8b) 1154 : 62 = ?1154621111261154 : 62 = 18 (dư 38)562625345348864964938Chia theo thứ tự từ trái sang phải:*115 chia 62 được 1 viết 1;*115 chia 62 được 1 viết 1;1 nhân 6 bằng 6 viết 6;115 trừ 62 bằng 53 viết 53. * Hạ 4, được 534; 534 chia 64 được 8 viết 8;8 nhân 6 bằng 48, thêm 1 bằng 49,viết 49;534 trừ 496 bằng 38 viết 38.534 chia 64 được 8 viết 8;a) 8192 : 64 = ?819264811144661746928179122812512512885125120b) 1154 : 62 = ?115462111126562625345348864964938 1. Đặt tính rồi tính:a/ 4674 : 82 ;2488 : 35 ;4674410822488357557475740124538353 b/ 5781 : 47 9146 : 72578112471081447394914612721945072714411410265042. Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì?Tóm tắt12 cái bút chì = 1 tá3500 cái bút chì = ? tá Bài giảiTa có:3500 : 12 = 291 (dư 8)Vậy 3500 bút chì đóng gói được nhiều nhất 291 tá bút chì và còn thừa 8 bút chìĐáp số: 291 tá bút chì. còn thừa 8 bút chì.3.Tìm x:a) 75 x x = 1800 b) 1855 : x = 35x = 1800 : 75x = 24x = 1855 : 35x = 53 Cảm ơn các em học sinh !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_15_chia_cho_so_co_hai_chu_so_trang.ppt