Bài giảng Kiểm tra 1 tiết tiết 15

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1. Kiến thức:

Gv: Đánh giá được kết quả lĩnh hội kiến thức, kỹ năng vận dụng, ý thức thái độ học tập của hs, qua đó gv sẽ có những biện pháp khắc phục và điều chỉnh phương pháp cho phù hợp để đạt hiệu quả cao hơn.

- Hs: Rèn luyện tính tự giác, độc lập, nghiêm túc trong giờ kiểm tra. Qua kết quả kiểm tra, hs sẽ nhận thức được kết quả học tập của mình và từ đó sẽ có hướng khắc phục

 

doc3 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 1298 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kiểm tra 1 tiết tiết 15, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 1 TIẾT Tuần:13 Ngày soạn: 1/11/2009 Tiết: 15 Ngày dạy : 3/11/2009 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức: Gv: Đánh giá được kết quả lĩnh hội kiến thức, kỹ năng vận dụng, ý thức thái độ học tập của hs, qua đó gv sẽ có những biện pháp khắc phục và điều chỉnh phương pháp cho phù hợp để đạt hiệu quả cao hơn. - Hs: Rèn luyện tính tự giác, độc lập, nghiêm túc trong giờ kiểm tra. Qua kết quả kiểm tra, hs sẽ nhận thức được kết quả học tập của mình và từ đó sẽ có hướng khắc phục 2. Kĩ năng: Tính cẩn thận , tự giác trong học tập 3. Thái độ: Giáo dục thái độ độc lập, tự giác và nghiêm túc cho mỗi cá nhân. II. CHUẨN BỊ - Gv: Bài kiểm tra , đáp án - Hs: : Oân lại kiến thức từ đầu năm , bút, viết III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1.Oån định lớp 2Phát bài kiểm tra : 3. Thu bài 4. Củng cố - Nhận xét thái độ học tập của học sinh 5. Dặn dò: - Chuẩn bị bài tiếp theo :Các biện pháp chăm sóc cây trồng + Tỉa và dặm cây + Tưới nước , tiêu nước Ma trận 2 chiều : Mức độ Biết Hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt I. 1 ( 0.5 đ) 0.5 điểm Khái niệm đất trồng và thành phần chính của đất trồng. Câu 1 (1,5 đ) 1.5 điểm Một số tính chất chính của đất trồng I.2 (0.5 đ) 0.5 điểm Tác dụng của phân bón trong trồng trọt II (1.5 đ) 1.5 điểm Cách sự dụng và bảo vệ các loại phân bón thông thường III.1 và III.2 (1 đ) 1. điểm Vai trò của giống và phương pháp chọn và tạo giống cây trồng I.3 (0.5 đ) 0.5 điểm Sâu bệnh hại cây trồng III.3 ( 0.5 đ) Câu 4 (1 đ) 1.5 điểm Phòng trừ sâu bệnh hại I.4 (0.5 đ) Câu 2 ( 1đ) 1.5 điểm Làm đất bón phân lót Câu 3 ( 1.5 đ) 1.5 điểm Tổng cộng 6 câu ( 3.5 đ) 4 câu (2.5đ) 4 câu ( 4.0 đ) 10 điểm A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5đ) I. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất: (2đ) Câu 1 : Vai trò của trồng trọt là : Cung cấp lương thực , thực phẩm Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, cho xuất khẩu d. Cả 3 câu a, b, c. Câu 2 : Đất có pH = 6.6-7.5 là Đất chua Đất trung tính Đất mặn Đất sét Câu 3: Tiêu chuẩn nào sau đây dùng để đánh giá một giống tốt: Sinh trưởng mạnh và chất lượng giống tốt. Năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt. Sinh trưởng mạnh, chất lượng, năng suất cao ổn định, chống chịu sâu bệnh. Năng suất, chất lượng tốt và ổn định. Câu 4:. Muốn phòng trừ sâu, bệnh hại đạt hiệu quả cao cần áp dụng: Biện pháp hóa học. Biện pháp thủ công. Tổng hợp và vận dụng thích hợp các biện pháp. Phối hợp biện pháp kiểm dịch thực vật và canh tác. II. Hãy ghép nội dung cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp (1.5 đ) Cột A (Nhóm phân bón ) Cột B (Loại phân bón )) Trả lời 1. Phân hóa học 2. Phân hữu cơ 3.Phân vi sinh Phân trâu , phân bò Phân đạm Niragin ( chứa visinh vật chuyển hóa đạm) Phân lân Cây điền thanh Phân chứa visinh vật chuyển hóa kali . 1 + …………. 2 + …………. 3 + …………. III. Điền vào (………).. sao cho thích hợp với những cụm từ cho sẵn sau đây(1.5 đ): Bón thúc ,bón lót , biến thái, biến thái hòan tòan , bón phân, biến thái không hòan tòan Bón lót là …………………………………. vào đất trước khi gieo trồng . ……………………………………….. là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. Sự thay đổi cấu tạo, hình thái của côn trùng trong vòng đời gọi là ………………………………………..của côn trùng B. TỰ LUẬN (5đ) Câu 1: Đất trồng là gì ? Đất trồng có vai trò như thế nào ? Câu 2. Trình bày nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh ? Câu 3 : En hãy nêu các công việc làm đất và mục đích của từng công việc ? Câu 4 :Kể tên một số loại côn trùng, bệnh gây hại cho cây trồng có ở địa phương ? Theo em làm các nào để hạn chế tác hại của chúng. Đáp án A/ TRẮC NGHIỆM (5đ) I/Khoanh tròn vào chữ cái a,b,c,d … trong các phương án mà em cho là đúng nhất :(2 đ) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 d b c c à Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm II. Hãy điền từ, cụm từ thích hợp vào các ô trống trong các sơ đồ sau: (1.đ) Phản ứng hóa học là chỉ có ..Liên kết . giữa các nguyên tử thay đổi làm cho ..Phân tử .............................này biến đổi thành phân tử khác - Trong một phản ứng hóa học , .Tổng...................... khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các .......Chất tham gia ......................... à Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm III/ Ghép các câu ở cột A và cột B sao cho hợp lí: (2đ) Hiện tượng vật lí : a, d Hiện tượng hóa học :b, c à Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm B/ TỰ LUẬN (5đ) Câu 1: - Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất , trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm( 1 điểm) - Vai trò của đất trồng : cung cấp nước, oxi , chất dinh dưỡng và giúp cho cây đứng vững ( 0.5 điểm) Câu 2: - Phòng là chính - Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để - Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ Câu 3: - Cày đất: làm cho đất tơi xốp, thóang khí, vùi lấp cỏ dại - Bừa và đập đất : làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân, san phẳng mặt ruộng - Lên luống: để dễ chăm sóc, chống gập úng tạo tầng đất dày cho cây phát triển à 6 ý mỗi ý đúng 0.25 điểm Câu 4: - Kể tên đúng 0.5 điểm - Nêu được biện pháo : 0.5 điểm Thống kê chất lượng : Lớp SSố Giỏi Khá TB Yếu Kém 7A 7B 7C 7D 7E Nhận xét:

File đính kèm:

  • doctiet 15.doc
Giáo án liên quan