Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 13: Ôn tập (Chuẩn kiến thức)

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

 - Qua tiết ôn tập học sinh củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học. Trên cơ sở đó học sinh có khả năng vận dụng vào thực tế sản xuất.

2. Kỹ năng:

 - Củng cố những kỹ năng thực hiện những quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt.

3. Thái độ:

 - Có ý thức vận dụng vào trong thực tế sản xuất.

II. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên:

 - Các tài liệu có liên quan.

 - Sơ đồ 4 SGK trang 52.

2. Học sinh:

 - Học lại các bài từ 1 đến 13

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

1. Kiểm tra bài cũ: (4/)

 - Thu bài báo cáo thực hành

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 13: Ôn tập (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 7A. Tiết TKB: Ngày giảng: ...tháng 10 năm 2011. Sĩ số: 29 vắng: ....... Lớp 7B. Tiết TKB: Ngày giảng: ...tháng 10 năm 2011. Sĩ số: 30 vắng: ....... Lớp 7C. Tiết TKB: Ngày giảng: ...tháng 10 năm 2011. Sĩ số: 16 vắng: ....... TIẾT 13 ÔN TẬP I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - Qua tiết ôn tập học sinh củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học. Trên cơ sở đó học sinh có khả năng vận dụng vào thực tế sản xuất. 2. Kỹ năng: - Củng cố những kỹ năng thực hiện những quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. 3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng vào trong thực tế sản xuất. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: - Các tài liệu có liên quan. - Sơ đồ 4 SGK trang 52. 2. Học sinh: - Học lại các bài từ 1 đến 13 III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Kiểm tra bài cũ: (4/) - Thu bài báo cáo thực hành 2. Bài mới: * GV giới thiệu vào bài (1/) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HOẠT ĐỘNG 1: (35) Đại cương về kỹ thuật trồng trọt - Giáo viên hỏi nêu hệ thống câu hỏi: - Trồng trọt có vai trò gì trong nên kinh tế ? - Trồng trọt có nhiệm vụ như thế nào ? - Nêu khái niệm về đất trồng ? - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung I. Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt 1. Vai trò: 2. Nhiệm vụ: - Nêu vai trò của đất trồng ? - Nêu các thành phần của đất trồng ? - Vì sao phải sử dụng đất hợp lí ? - Nêu các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất ? - Nêu khái niệm phân bón ? Các loại phân bón ? Các nhóm phân bón ? - Tác dụng của phân bón ? - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung II. Đại cương về kỹ thuật trồng trọt 1. Đất trồng: - Thành phần của đất trồng. - Tính chất của đất trồng. - Biện pháp sử dụng và cải tạo đất. 2. Phân bón: - Tác dụng của phân bón. - Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón. 3. Nhận xét: (4/) - GV nhận xét tiết ôn tập về tinh thần, thái độ của HS. 4. Dặn dò: (1/) - Yêu cầu HS về nhà học thuộc nội dung đã ôn tập. - Yêu cầu HS về nhà xem tiếp nội dung các bài 9, 10, 11, 12, 13 tiết sau ôn tập tiếp. g b ò a e Lớp 7A. Tiết TKB: Ngày giảng: ...tháng 10 năm 2011. Sĩ số: 29 vắng: ....... Lớp 7B. Tiết TKB: Ngày giảng: ...tháng 10 năm 2011. Sĩ số: 30 vắng: ....... Lớp 7C. Tiết TKB: Ngày giảng: ...tháng 10 năm 2011. Sĩ số: 16 vắng: ....... TIẾT 14 ÔN TẬP (tiếp) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - Qua tiết ôn tập học sinh củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học. Trên cơ sở đó học sinh có khả năng vận dụng vào thực tế sản xuất. 2. Kỹ năng: - Củng cố những kỹ năng thực hiện những quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. 3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng vào trong thực tế sản xuất. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: - Các tài liệu có liên quan. - Sơ đồ 4 SGK trang 52. 2. Học sinh: - Học lại các bài từ 1 đến 13 III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Kiểm tra bài cũ: (4/) - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. Bài mới: * GV giới thiệu vào bài (1/) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HOẠT ĐỘNG 1: (35) Đại cương về kỹ thuật trồng trọt - GV đưa ra hệ thống câu hỏi: - Nêu các cách bón phân ? - Nêu ưu điểm và nhược điểm của các cách bón phân ? - Nêu cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường ? - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung 3. Giống cây trồng: - Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng. - Sản xuất và bảo quản hạt giống. - Nêu vai trò của giống cây trồng ? - Nêu tiêu chí của giống cây trồng tốt ? - Nêu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng ? - Nêu cách sản xuất giống cây trồng ? - Nêu cách bảo quản hạt giống cây trồng ? - Nêu tác hại của sâu bệnh ? - Nêu khái niệm về côn trùng và bệnh cây ? - Tại sao lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu bệnh hại ? - Nêu các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại ? - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung - Cá nhân trả lời, lớp bổ sung 4. Sâu, bệnh hại: - Tác hại của sâu, bệnh hại. - Khái niệm về sâu, bệnh hại. - Các phương pháp phòng trừ. 3. Nhận xét: (4/) - GV nhận xét tiết ôn tập về tinh thần, thái độ của HS. 4. Dặn dò: (1/) - Yêu cầu HS về nhà học thuộc nội dung đã ôn tập. - Yêu cầu HS chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra 1 tiết. g b ò a e

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_13_on_tap_chuan_kien_thuc.doc