Bài giảng Bài 10 : vai trò của giống và phương pháp chọn taọ giống cây trồng

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải:

1. Kiến thức: - Hs nắm được vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng là: phương pháp chọn lọc, lai, gây đột biến và nuôi cấy mô.

- 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh , thảo luận nhóm và liên hệ thực tế

3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường đất , môi trường nước; hình thành tư duy kĩ thuật cho học sinh

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 4963 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 10 : vai trò của giống và phương pháp chọn taọ giống cây trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 8 Tiết : 8 BÀI 10 : VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TAỌ GIỐNG CÂY TRỒNG Ngày soạn: 13/10/2012 Ngày dạy : 15/10/2012 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải: 1. Kiến thức: - Hs nắm được vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng là: phương pháp chọn lọc, lai, gây đột biến và nuôi cấy mô. - 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh , thảo luận nhóm và liên hệ thực tế 3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường đất , môi trường nước; hình thành tư duy kĩ thuật cho học sinh II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Tranh phóng to H11, H12, H14 2. Học sinh : Nghiên cứu trước bài và tìm hiểu xem ở địa phương có sử dụng những phương pháp tạo giống nào IV.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1.Oån định lớp : 2.Kiểm tra bài cũ : ? Thế nào là bón lót ? Cho ví dụ phân bón dùng để bón lót ? ? Thế nào là bón thúc? Cho ví dụ phân bón để bón thúc ? Vì sao ? 3.Các hoạt động: HỌAT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NỘI DUNG Giáo viên Học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng và các tiêu chí chọn giống cây trồng tốt. a. Vai trò của giống - Gv treo H11”Vai trò của giống cây trồng” Hướng dẫn hs quan sát, phân tích tranh - Yêu cầu hs thảo luận nhóm: + Khi thay giống cũ bằng giống mới, ngắn ngày thì ảnh hưởng như thề nào đến: ? Năng suất cây trồng? ? Số vụ gieo trồng? ? Cơ cấu cây trồng? + Vai trò của giống là gì? - Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả - Gv nhận xét à Hs rút ra kết luận. Gv mở rộng: khi thay giống cũ bằng giống mới đã làm năng suất tăng từ 2.7tấn/ ha lên 4 tấn/ha và gv sẽ liên hệ với thực tế đại phương. b. Tiêu chí chọn giống cây trồng tốt - Gv liên hệ thực tế trong sản xuất ? Khi chọn giống người ta dựa vào các tiêu chí nào? - Gọi nhiều hs khác nhau để phát huy vốn hiểu biết của các em. - Yêu cầu hs đọc thông tin ? Tiêu chí chọn giống cây trồng là gì? - Gv giúp hs làm rõ: giữa năng suất cao; năng suất cao và ổn định thì sẽ chọn tiêu chí nào? Vì sao? - Hs quan sát và phân tích tranh - Thảo luận nhóm: à Làm tăng năng suất à tăng số vụ gieo trồng --> Làm thay đổi cơ cấu cây trồng à Vai trò của giống: tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và làm thay đổi cơ cấu cây trồng. - Nhóm báo cáo -> nhận xét và bổ sung - Hs sẽ liên hệ thêm thực tế đại phương, ở gia đình mình. - Liên hệ thực tế à Hạt không sâu bệnh, to, mẩy, có khả năng chống được sâu bệnh và sinh trưởng, phát triển tốt… - Đọc thông tin à Tiêu chí chọn giống: sinh trưởng, phát triển tốt; có năng suất cao và ổn định; chất lượng tốt; chống được sâu bệnh. I. Vai trò của giống cây trồng và các tiêu chí chọn giống. -Vai trò của giống: +Tăng năng suất + Tăng chất lượng nông sản +Tăng vu trồng trọt ï+ø Làm thay đổi cơ cấu cây trồng. Hoạt động 2: Tìm hiểu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. - Yêu cầu hs đọc và nghêin cứu thông tin sgk ? Có những phương pháp chọn tạo giống cây nào? - Hướng dẫn các em thảo luận nhóm để hoàn thành bảng sau: - Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả - Gv mở rộng thêm về: phương pháp đột biến và nuôi cấy mô cho hs hiểu - Đọc và nghiên cứu thông tin à Có 4 phương pháp chọn tạo giống cây trồng: lai, chọn lọc, gây đột biến và nuôi cấy mô. - Thảo luận nhóm - Các nhóm trình bày kết quả -> nhận xét và bổ sung. - Tự rút ra kết luận. II. Phương pháp chọn giống cây trồng Có các phương pháp chọn tạo giống cây trồng như: phương pháp chọn lọc, phương pháp lai, gây đột biến, nuôi cấy mô. Hiện nay áp dụng rộng rãi là phương pháp chọn lọc và lai Bảng phương pháp tạo giống cây trồng Tên phương pháp Đặc điểm của phương pháp Ví dụ thực tế đã áp dụng Phương pháp chọn lọc Từ giống khởi đầu chọn ra hạt tốt -> gieo trồng và so sánh với giống ban đầu và giống địa phương, nếu tốt sẽ được đemsản xuất đại trà. Thường áp dụng cho cây đậu, cây ngô… Phương pháp lai Lấy phấn cây bố thụ phấn cho nhuỵ cây mẹ -> thu hạt cây mẹ -> đem gieo trồng, nếu tốt áp dụng đại trà. Các loại hoa, cây hồng, bí,… Phương pháp gây đột biến Dùng các tác nhân kích thích lên bộ phận non của cây để gây đột biến ->rồi đem gieo trồng, nếu tốt gieo đại trà. Aùp dụng trong các viện nghiên cứu cây trồng. Phương pháp nuối cấy mô Lấy mô sống hay tế bào sống đem nuôi cấy trong môi trường đặc biệt -> mô nảy mầm -> đem gieo trồng. Aùp dụng trong các viện nghiên cứu cây trồng. 4/ Củng cố: - Đọc ghi nhớ sgk. - Đúng hay sai : Tăng thêm vụ trong năm là nhờ giống mới ngăn ngày Phải tích cực chăm bón mới tăng têm vụ trong năm Muốn có chất lượng giống tốt phải tạo được giống tốt Tạo giống mới là biện pháp đưa năng suất cây trồng lên cao Chọn lọc là phương pháp chọn giống mới 5/ Hoạt động nối tiếp: - Học bài - Chuẩn bị bài tiếp theo : Sản xuất và bảo quản giống cây trồng I. Sản xuất giống cây trồng : bằng hạt , bằng nhân giống vô tính II, Bảo quản các loại hạt giống

File đính kèm:

  • docTIET 8. VAI TRO CUA GIONG VA PP CHON TAO GIONG CAY TRONG.doc