Bài giảng Kiểm tra viết 1 tiết môn : hóa 8 (thời gian : 45 phút)

 I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức :

 - Đơn chất, hợp chất, phân tử, nguyên tử.

 - Công thức hóa học của hợp chất và đơn chất

 - Quy tắc hóa trị.

 2. Kỹ năng :

 - Trình bày khoa học và lựa chọn chính xác.

 - Đẩy mạnh óc tư duy, sáng tạo.

 

doc3 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 1002 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kiểm tra viết 1 tiết môn : hóa 8 (thời gian : 45 phút), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 02/10/2012 Ngày KT : 06/10/ 2012 Tuần : 08 Tiết ppct: 16 KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT MÔN : HÓA 8 (Thời gian : 45 phút) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức : - Đơn chất, hợp chất, phân tử, nguyên tử. - Công thức hóa học của hợp chất và đơn chất - Quy tắc hóa trị. 2. Kỹ năng : - Trình bày khoa học và lựa chọn chính xác. - Đẩy mạnh óc tư duy, sáng tạo. - Lập CTHH của hợp chất theo quy tắc hóa trị ( theo pp đường chéo ) - Xác định hóa trị của nguyên tố. - Tính hóa trị của nguyên tố theo QTHT. 3. Thái độ : - Giáo dục tính cẩn thận , trung thực trong thi cử. - Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề. - Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học II. MA TRẬN ĐỀ Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng T N K Q TL T N K Q TL T N K Q TL Chủ đề 1: 1.Đơn chất, hợp chất, nguyên tử, nguyên tử khối, phân tử, phân tử khối, quy tắc hóa trị. - KT: Biết được những khái niệm , định nghĩa về : Đơn chất, hợp chất, nguyên tử, nguyên tử khối, phân tử, phân tử khối, quy tắc hóa trị.- KN: Nhận biết các khái niệm Số câu 6 Câu 6 Câu Số điểm– Tỉ lệ% 3 Điểm -30% 3 Điểm - 30% Chủ đề 2: Tính hóa trị, xác định phân tử khối. - KT:. Biết cách tính hóa trị dựa vào quy tắc hóa trị. Biết cách xách định phân tử khối bằng cách tính cho từng nguyên tố sau đó tính tổng - KN: Tính toán hóa học Số câu 2 Câu 2 Câu Số điểm – Tỉ lệ% 2 Điểm-20 % 2 Điểm - 20% Chủ đề 3: Tổng hợp các nội dung trên - KT: Biết thành lập CTHH của hợp chất hai nguyên tố đơn giãn. - KN: Đưa chéo, tìm BSCNN - KT: Biết thành lập CTHH của hợp chất gồm nhiều nguyên tố . - KN: Chọn đúng nhóm nguyên tố. Số câu 1 Câu 1 Câu 2 Câu Số điểm – Tỉ lệ% 3 Điểm – 30% 2 Điểm – 20% 5 Điểm – 50% TỔNG SỐ CÂU 6 Câu 2 Câu 1 Câu 1 Câu 10 Câu TỔNG SỐĐIỂM 3 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 2 Điểm 10 Điểm TỈ LỆ % 30 % 20 % 30 % 20 % 100% III. ĐỀ KIỂM TRA I. Trắc nghiệm (3đ) Hãy khoanh tròn trước một chữ cái A, B, C, hoặc D trước câu trả lời mà em cho là đúng Câu 1 : Chất được tạo nên từ duy nhất một nguyên tố là : A. Đơn chất B. Hổn hợp C.Hóa chất D. Hợp chất Câu 2 : Chất được tạo nên tư hai nguyên tố hóa học trở lên là : A. Hổn hợp B. Hợp chất C.Đơn chất D. Phức chất Câu 3 : Khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon gọi là: A. Phân tử khối B. Khối lượng C. Nguyên tử khối D. Thể tích Câu 4 : Khối lượng phân tử tính bằng đơn vị cacbon gọi là: A. Khối lượng B.Nguyên tử khối C. Thể tích D. Phân tử khối Câu 5 : Biểu thức được suy ra từ “ Quy tắc hóa trị “ trong thành lập công thức hóa học của hợp chất AxBy là: A. X.y = a.b B. x.y.z =a.b.c C. b. x = a.y D. a.x = b.y Câu 6 : Phân tử khối của nước ( H2O ) là: A. 15 đvC B. 16 đvC C. 17 đvC D. 18 đvC II.Tự luận (7đ) Câu 7 : Tính hóa trị cùa nhôm ( Al ) ,kẽm ( Zn ) trong các hợp chất sau ( 1đ ) Al2O3 ZnO Câu 8 : Xác định phân tử khối của các hợp chất có CTHH sau : ( 1đ ) ( Cho biết : H = 1, S = 32, O = 16 , Na = 23, Cl = 35.5 ) H2SO4 NaCl Câu 9 : Thành lập công thức hóa học của hợp chất gồm ( 3đ ) H và O Ca ( II ) và O Al ( III ) và Cl ( I ) Câu 10 : Thành lập công thức hóa học của hợp chất gồm ( 2đ ) Cu ( II ) và nhóm ( OH ) – ( I ) Ba ( II ) và nhóm ( PO4 ) – ( III ) IV. ĐÁP ÁN ( HƯỚNG DẪN CHẤM ) I.Trắc nghiệm (3 đ) Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A B C D D D Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 II.Tự luận (7 đ) Đáp án Điểm Câu 7 : Al ( III ) Zn ( II ) Câu 8 : 98 đvC 58,5 đvC Câu 9 : H2O CaO AlCl3 Câu 10 : Cu(OH)2 Ba3(SO4)2 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ V. KẾT QUẢ Ñieåm Gioûi Khaù T. Bình Coäng Yeáu Keùm Tshs 8a:……………… SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL * RÚT KINH NGHIỆM Qua đề kiểm tra : 1/ Việc biên soạn đề của giáo viên:............................................................................................... 2/ Quá trình tiếp thu của học sinh:................................................................................................. 3/ Quá trình giảng dạy của giáo viên : ..........................................................................................

File đính kèm:

  • docHoa 8 Tiet 16 Kiem tra 1213 .doc
Giáo án liên quan