Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 14: Nhà Trần thành lập - Phạm Thúy Hồng

+ Nhà Lý suy yếu:

nội bộ triều đình mâu thuẫn, nhân dân sống cơ cực ; nhiều nơi dân nghèo nổi dậy đấu tranh.

 Quân xâm lược phương Bắc thường xuyên rình rập.

Vua Lý phải dựa vào họ Trần mới giữ được ngai vàng.

 Mọi việc trong triều đều do Trần Thủ Độ quyết định.

 Đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần thành lập.

- Lý Huệ Tông không có con trai, truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng, mới 7 tuổi.Trần Thủ Độ tìm cách để Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, rồi nhường ngôi cho chồng (đầu năm 1226).

Nhóm 1: Em hãy trình bày bộ máy nhà nước thời Trần. Các vua Trần đặt ra lệ gì?

Nhóm 2: Mối quan hệ giữa vua với quan, giữa vua với dân ở nhà Trần như thế nào?

Nhóm 3: Để phòng thủ đất nước, nhà Trần đã chú ý xây dựng quân đội như thế nào?

Nhóm 4: Ngoài các chức quan tương tự như thời Lý, để phát triển nông nghiệp nhà Trần đã làm gì?

 

pptx20 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 338 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 14: Nhà Trần thành lập - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Lịch sửTiết : 14 – Tuần : 14BÀI: Nhà Trần thành lậpGV Thực hiện: Phạm Thúy HồngKiểm tra bài cũ: Theo em, việc Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất Tống để làm gì? TL: Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất Tống không phải để xâm lược nước Tống mà để chặn thế mạnh của giặc. Nêu nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai?TL: Dưới thời nhà Lý, bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, nhân dân ta dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt, đã bảo vệ được nền độc lập của đất nước trước sự xâm lược của nhà Tống.Lịch sử:Lịch sử:Nhà Trần thành lậpI. Hoàn cảnh ra đời của nhà Trần: Chính quyền không chăm lo đến đời sống của dân ; nội bộ triều đình mâu thuẫn, nhân dân sống cơ cực ; nhiều nơi dân nghèo nổi dậy đấu tranh. Quân xâm lược phương Bắc thường xuyên rình rập.Vua Lý phải dựa vào họ Trần mới giữ được ngai vàng. Mọi việc trong triều đều do Trần Thủ Độ quyết định.+ Nhà Lý suy yếu: Hoàn cảnh nước ta cuối thế kỉ XII như thế nào ?- Lý Huệ Tông không có con trai, truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng, mới 7 tuổi.Trần Thủ Độ tìm cách để Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, rồi nhường ngôi cho chồng (đầu năm 1226). Nhà Trần đã thay thế nhà Lý như thế nào ?Lịch sử:Nhà Trần thành lậpI. Hoàn cảnh ra đời của nhà Trần: Đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần thành lập.BẢN ĐỒ NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦNLịch sử:Nhà Trần thành lậpII. Nhà Trần xây dựng đất nước: THẢO LUẬN 4 NHÓM Nhóm 1: Em hãy trình bày bộ máy nhà nước thời Trần. Các vua Trần đặt ra lệ gì?Nhóm 2: Mối quan hệ giữa vua với quan, giữa vua với dân ở nhà Trần như thế nào?Nhóm 3: Để phòng thủ đất nước, nhà Trần đã chú ý xây dựng quân đội như thế nào?Nhóm 4: Ngoài các chức quan tương tự như thời Lý, để phát triển nông nghiệp nhà Trần đã làm gì? Lịch sử:Nhà Trần thành lậpII. Nhà Trần xây dựng đất nước:Nhóm 1: Em hãy trình bày bộ máy nhà nước thời Trần. Các vua Trần đặt ra lệ gì? Dưới thời Trần cả nước chia thành 12 lộ, dưới lộ là phủ, châu, huyện, sau cùng là xã. Mỗi cấp đều có quan cai quản. Các vua Trần đặt ra lệ nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái thượng hoàng, cùng trông nom việc nước.Lịch sử:Nhà Trần thành lậpII. Nhà Trần xây dựng đất nước: Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin hoặc bị oan ức. Trong các buổi yến tiệc, có lúc vua và các quan cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ. Nhóm 2: Mối quan hệ giữa vua với quan, giữa vua với dân ở nhà Trần như thế nào?Lịch sử:Nhà Trần thành lậpII. Nhà Trần xây dựng đất nước:Lịch sử:Nhà Trần thành lậpII. Nhà Trần xây dựng đất nước: Để phòng thủ đất nước, nhà Trần chú ý xây dựng quân đội. Trai tráng khỏe mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu. Nhóm 3: Để phòng thủ đất nước, nhà Trần chú ý xây dựng quân đội như thế nào?Lịch sử:Nhà Trần thành lậpII. Nhà Trần xây dựng đất nước: Ngoài các chức quan tương tự như thời Lý, nhà Trần lập thêm Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều ; Khuyến nông sứ chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất ; Đồn điền sứ tuyển mộ người đi khẩn hoang. Nhóm 4: Ngoài các chức quan tương tự như thời Lý, để phát triển nông nghiệp nhà Trần đã làm gì? Nhà Trần thành lậpII. Nhà Trần xây dựng đất nước:Lịch sử: Nhà Trần rất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước. - Đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập.- Nhà Trần rất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước.Nhà Trần thành lậpLịch sử:Ghi nhớ:Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào ?Nhà Trần rất quan tâm đến những việc gì?Đền thờ các vị vua thời Trần (Đông Triều - Quảng Ninh)Khu đền thờ họ Trần ở Nam Định ( Nơi có thờ 14 vị vua và 2 vị tướng họ Trần) Đền thờ 14 vị vua họ TrầnĐền thờ các vua Trần ( Thiên Trường -Nam Định)Mộ vua Trần Nhân Tông tại Yên TửTượng vua Trần Nhân TôngChùa Yên TửNỀỒSnIĐĐ ỨhuÊcoÝhÀNGILÀSỨÊĐHẦHNẢCNTRỢHoNTHÁTƯGHÀNGIRTẦNTHỦĐỘTRÒ CHƠI Ô CHỮNnhÀTRẦẾNHUGÔNSKYỨN12345671/ Từ gồm 9 chữ cái. Tên chức quan, tuyển mộ người đi khẩn hoang ở nhà Trần.3/ Từ gồm 6 chữ cái. Tên chức quan trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều ở nhà Trần.2/ Từ gồm 12 chữ cái. Tên người con gái vua Lý Huệ Tông được truyền ngôi.4/ Từ gồm 15 chữ cái. Các vua Trần đặt lệ nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là gì? 5/ Từ gồm 8 chữ cái. Tên vị vua đầu tiên nhà Trần. 7/ Từ gồm 12 chữ cái. Tên chức quan chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất ở nhà Trần. 6/ Từ gồm 9 chữ cái. Ai tìm cách để Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh?Lịch sử:Nhà Trần thành lậpChuẩn bị bài sau :Nhà Trần và việc đắp đê

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_14_nha_tran_thanh_lap_pham_thuy.pptx