Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 8: Ôn tập - Năm học 2017-2018 - Phạm Thúy Hồng

Hoạt động 1: Tìm hiểu về các giai đoạn lịch sử từ năm 700 TCN đến năm 938.

+ Từ khoảng năm 700 trước Công Nguyên đến năm 938 nước ta có mấy giai đoạn lịch sử nào? Đó là những giai đoạn lịch sử nào?

- Từ khoảng năm 700 trước Công Nguyên đến năm 938 nước ta có hai giai đoạn lịch sử:

+ Giai đoạn I: Buổi đầu dựng nước và giữ nước’

+ Giai đoạn II: Hơn 1 000 năm đấu tranh giành độc lập

Kết luận: Từ khoảng năm 700 trước Công Nguyên đến năm 938 nước ta có hai giai đoạn lịch sử:

+ Giai đoạn I: Buổi đầu dựng nước và giữ nước( bắt đầu từ khoảng năm 700 trước CN và kéo dài đến năm 179 TCN) .

+ Giai đoạn II: Hơn 1 000 năm đấu tranh giành độc lập( bắt đầu từ khoảng năm 700 trước CN và kéo dài đến năm 179 TCN) .

Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự kiện lịch sử giai đoạn từ năm 700 TCN đến năm 938.

+ Em hãy sử dụng các kiến thức đã học để hoàn thành trục thời gian sau:

Kết luận: Từ khoảng năm 700 trước Công Nguyên đến năm 938 nước ta có các sự kiện lịch sử:

+ Khoảng năm 700 TCN, nước Văn Lang ra đời;

+ Năm 179 TCN, Triệu Đà xâm lược nước Âu Lạc;

+ Năm 938, chiến thắng Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng.

 

pptx26 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 8: Ôn tập - Năm học 2017-2018 - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Lịch sửTiết : 8 – Tuần : 8BÀI: Ôn tậpGV Thực hiện: Phạm Thúy HồngBuổi đầu dựng nước và giữ nước Bài 6: Ôn tập+ Từ khoảng năm 700 trước Công Nguyên đến năm 938 nước ta có mấy giai đoạn lịch sử nào? Đó là những giai đoạn lịch sử nào?- Từ khoảng năm 700 trước Công Nguyên đến năm 938 nước ta có hai giai đoạn lịch sử:+ Giai đoạn I: Buổi đầu dựng nước và giữ nước’+ Giai đoạn II: Hơn 1 000 năm đấu tranh giành độc lậpHoạt động 1: Tìm hiểu về các giai đoạn lịch sử từ năm 700 TCN đến năm 938.Lịch sửKhoảng năm 700 Năm 179 CN Năm 938...............................................+ Em hãy ghi vào chỗ (..) của băng thời gian tên các giai đoạn lịch sử mà em đã học từ bài 1 đến bài 5. Khoảng 700 năm Năm 179 C N Năm 938...............................................................Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập + Em hãy ghi vào chỗ (..) của băng thời gian tên các giai đoạn lịch sử mà em đã học từ bài 1 đến bài 5. Buổi đầu dựng nước và giữ nướcBuổi đầu dựng nước và giữ nước Kết luận: Từ khoảng năm 700 trước Công Nguyên đến năm 938 nước ta có hai giai đoạn lịch sử:+ Giai đoạn I: Buổi đầu dựng nước và giữ nước( bắt đầu từ khoảng năm 700 trước CN và kéo dài đến năm 179 TCN) .+ Giai đoạn II: Hơn 1 000 năm đấu tranh giành độc lập( bắt đầu từ khoảng năm 700 trước CN và kéo dài đến năm 179 TCN) .+ Em hãy sử dụng các kiến thức đã học để hoàn thành trục thời gian sau:Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự kiện lịch sử giai đoạn từ năm 700 TCN đến năm 938.+ Em hãy sử dụng các kiến thức đã học để hoàn thành trục thời gian sau:Năm 179C NNăm 938Nước Văn Lang ra đờiTriệu Đà xâm lược Âu Lạc Chiến thắng Bạch Đằng Khoảng năm 700Kết luận: Từ khoảng năm 700 trước Công Nguyên đến năm 938 nước ta có các sự kiện lịch sử:+ Khoảng năm 700 TCN, nước Văn Lang ra đời;+ Năm 179 TCN, Triệu Đà xâm lược nước Âu Lạc;+ Năm 938, chiến thắng Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng.+ Em hãy kể lại đời sống của người lạc Việt dưới thời Văn Lang ( sản xuất, ăn, mặc, ở, lễ hội).+ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra trong hoàn cảnh nào? Nêu diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa.+ Trình bày diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng.Hoạt động 3 : Người hùng biện.Dao đồngMuôi ( vá) bằng đồngĐồ gốmMũi giáo đồngLưỡi rìu xéo bằng đồngTrang sứcTrống đồngNhà ở của cư dân Văn LangQuân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thủy triều lên, nước che lấp các cọc nhọn.Quân ta mai phục sẵn sàng hai bên bờ sông Bạch ĐằngToàn cảnh Chiến thắng Bạch Đằng 938Ngoâ Quyeàn cho quaân bôi thuyeàn nheï ra khieâu chieán, vöøa ñaùnh vöøa ruùt lui, nhöû cho giaëc vaøo baõi coïc.Thủy triều xuống, quân ta bắt đầu phản công quyết liệt.Quân giặc hốt hoảng bỏ chạy thì thuyền va vào bãi cọc nhọn làm thủng thuyền không tới không lui đượcQuân ta tiếp tục truy kích, quân giặc chết quá nửa.Hoằng Tháo tử trận. Cuộc xâm lược của quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.Toàn cảnh Chiến thắng Bạch Đằng 938+ Nhóm Ngô quyền: Trình bày diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng.+ Nhóm Văn Lang: Em hãy kể lại đời sống của người lạc Việt dưới thời Văn Lang ( sản xuất, ăn, mặc, ở, lễ hội).+ Nhóm Hai Bà Trưng: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra trong hoàn cảnh nào? Nêu diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa.+ Nhóm Văn Lang: Em hãy kể lại đời sống của người lạc Việt dưới thời Văn Lang ( sản xuất, ăn, mặc, ở, lễ hội).Dao đồngMuôi ( vá) bằng đồngĐồ gốmMũi giáo đồngLưỡi rìu xéo bằng đồngTrang sứcTrống đồngNhà ở của cư dân Văn Lang+ Nhóm Hai Bà Trưng: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra trong hoàn cảnh nào? Nêu diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa.+ Nhóm Ngô quyền: Trình bày diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng.Dân ta phải biết sử taCho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_8_on_tap_nam_hoc_2017_2018_pham.pptx