Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tuần 21: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí nhà nước - Năm học 2020-2021

1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê.

2. Bộ máy tổ chức nhà nước và quyền lực của nhà vua

3. Bộ luật Hồng Đức.

 4. Bài học: trang

I. Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê.

- Nhà Hậu Lê ra đời vào năm 1428.

1. Nhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào ? Ai là người thành lập ra triều đại này ?

Lê Lợi là người thành lập ra nhà Hậu Lê.

2. Sau khi lên ngôi Lê Lợi lấy tên nước là gì và đóng đô ở đâu?

- Sau khi lên ngôi Lê Lợi lấy tên nước là Đại Việt và đóng đô ở Thăng Long.

* Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê?

- Triều đại này gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Tiền Lê do Lê Hoàn lập ra từ thế kỉ thứ X.

- Nhà Hậu Lê ra đời vào năm 1428.

- Lê Lợi là người thành lập ra nhà Hậu Lê.

- Sau khi lên ngôi Lê Lợi lấy tên nước là Đại Việt và đóng đô ở Thăng Long.

- Các vị vua: Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Lê Nhân Tông.

II. Bộ máy tổ chức nhà nước và quyền lực của nhà vua.

- Vua là người có uy quyền tuyệt đối

- Mọi quyền hành tập trung vào tay vua.

- Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội

- Bãi bỏ những chức vụ cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiển.

- Lập ra các bộ, các viện

ppt28 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tuần 21: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí nhà nước - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch sửBài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí nhà nước1. Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch? 2. Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa nh­ư thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược? Lịch sửBài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí nhà nước1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê.2. Bộ máy tổ chức nhà nước và quyền lực của nhà vua 3. Bộ luật Hồng Đức. 4. Bài học: trang .I. Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê.1. Nhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào ? Ai là người thành lập ra triều đại này ?2. Sau khi lên ngôi Lê Lợi lấy tên nước là gì và đóng đô ở đâu? - Nhà Hậu Lê ra đời vào năm 1428. - Lê Lợi là người thành lập ra nhà Hậu Lê.- Sau khi lên ngôi Lê Lợi lấy tên nước là Đại Việt và đóng đô ở Thăng Long.* Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê?- Triều đại này gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Tiền Lê do Lê Hoàn lập ra từ thế kỉ thứ X.Lê Hoàn(Nhà Tiền Lê)Lê Lợi ( Nhà Hậu Lê)I. Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê.- Nhà Hậu Lê ra đời vào năm 1428. - Lê Lợi là người thành lập ra nhà Hậu Lê.- Sau khi lên ngôi Lê Lợi lấy tên nước là Đại Việt và đóng đô ở Thăng Long.* Kể tên một số vị vua thời Hậu Lê?- Các vị vua: Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Lê Nhân Tông.Lê Thái TổLê Thánh TôngLê Nhân TôngI. Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê.- Nhà Hậu Lê ra đời vào năm 1428. - Lê Lợi là người thành lập ra nhà Hậu Lê.- Sau khi lên ngôi Lê Lợi lấy tên nước là Đại Việt và đóng đô ở Thăng Long.- Các vị vua: Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Lê Nhân Tông.* Em hãy cho biết bức tranh vẽ cảnh gì?II. Bộ máy tổ chức nhà nước và quyền lực của nhà vua.- Dựa vào tranh và thông tin SGK, em hãy cho biết những sự việc nào thể hiện vua có uy quyền tuyệt đối? - Vua là người có uy quyền tuyệt đối.- Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. - Mọi quyền hành tập trung vào tay vua. - Bãi bỏ những chức vụ cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiển.- Lập ra các bộ, các viện.VuaĐạoCác việnCác bộPhủHuyệnXã Sơ đồ bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương Vua Lộ PhủChâu, Huyện XãThời TrầnVua(Thiên tử)ĐạoCác việnCác bộPhủHuyệnXãThời Hậu LêII. Bộ máy tổ chức nhà nước và quyền lực của nhà vua.- Vua là người có uy quyền tuyệt đối .- Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. - Mọi quyền hành tập trung vào tay vua. - Bãi bỏ những chức vụ cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiển.- Lập ra các bộ, các viện.* Qua sơ đồ vừa tìm hiểu em thấy tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Hậu Lê như thế nào ? Tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Hậu Lê rất chặt chẽ.III. Bộ luật Hồng Đức.- Để quản lí đất nước, vua Lê Thánh Tông đã làm gì?* Để quản lí đất nước vua Lê Thánh Tông đã: - Ban hành Bộ luật Hồng Đức.- Vẽ bản đồ đất nước, gọi là bản đồ Hồng Đức.III. Bộ luật Hồng Đức.* Để quản lí đất nước vua Lê Thánh Tông đã: - Ban hành Bộ luật Hồng Đức.- Vẽ bản đồ đất nước, gọi là bản đồ Hồng Đức.* Em hãy nêu những nội dung bộ luật Hồng Đức?+ Bảo vệ quyền lợi nhà vua, quan lại, địa chủ+ Bảo vệ chủ quyền của quốc gia+ Khuyến khích phát triển kinh tế.+ Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.+ Bảo vệ một số quyền lợi phụ nữ.Nội dung của bộ luật Hồng Đức- Theo em, việc vẽ bản đồ và ban hành bộ luật Hồng Đức có tác dụng gì?- Nêu những điểm tiến bộ của Bộ luật Hồng Đức? Theo em, việc vẽ bản đồ và ban hành bộ luật Hồng Đức có tác dụng gì?- Nêu những điểm tiến bộ của Bộ luật Hồng Đức?* Việc vẽ bản đồ và ban hành Bộ luật Hồng Đức có tác dụng giúp vua Lê cai quản đất nước, phát triển kinh tế và ổn định xã hội. * Bộ luật Hồng Đức đề cao ý thức bảo vệ độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và phần nào tôn trọng quyền lợi và địa vị của người phụ nữ.- Vì sao Bản đồ và Bộ luật dưới thời Hậu Lê đều có tên gọi là Hồng Đức?- Lê Thánh Tông lên ngôi. Ông lấy niên hiệu là Hồng Đức nên bản đồ và Bộ luật dưới thời ông cai trị có tên là Hồng Đức.* Luật Hồng Đức là bộ luật đầu tiên của nước ta là công cụ giúp nhà vua cai quản đất nước. Nhờ có Bộ Luật này và những chính sách phát triển kinh tế, đối nội, đối ngoại sáng suốt mà triều Hậu Lê đã đưa nước ta phát triển lên một tầm cao mới.Thời hậu Lê, việc tổ chức quản lý đất nước rất chặt chẽ. Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và soạn Bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.BÀI HỌCTRÒ CHƠIAi nhanh – Ai đúngNhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào?A. 1466C. 1428D. 1435LB. 1424FCÂU HỎI 1Lê Thái Tổ đóng đô ở đâu?A. Hoa LưB. Thanh HóaD. Cổ Loa LC. Thăng LongFCÂU HỎI 1Bộ Luật Hồng Đức do vua nào ban hành?A. Lê Thái TổC. Lê Thánh Tông D. Lê Nhân TôngLB. Lê Thái TôngFCÂU HỎI 4CHÀO TẠM BIỆTCÁC EM !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tuan_21_nha_hau_le_va_viec_to_chuc_q.ppt