Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 Hoạt động 1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần.

 Lúc bấy giờ sức mạnh của quân Mông – Nguyên như thế nào?

PHIẾU HỌC TẬP

Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu nói, câu viết sau:

- Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.

- Điện Diên Hồng vang lên tiếng hô của các bô lão:“Đánh”.

- Bài Hịch tướng sĩ có câu: “ Dẫu cho trăm thân này phơi

ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.

- Các chiến sĩ tự mình thích vào tay hai chữ: “Sát Thát”.

 Hoạt động 2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần.

Cuộc kháng chiến lần thứ nhất năm 1258

Cuộc kháng chiến lần thứ hai năm 1285

Cuộc kháng chiến lần thứ ba năm 1287-1288

 Hoạt động 2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần.

Theo em, việc rút khỏi kinh thành Thăng Long có tác dụng gì?

 Trước sự tấn công của hàng vạn quân giặc, vua tôi nhà Trần đã chủ động làm gì ?

 

ppt31 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BLỊCH SỬBài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - NguyênÔn bàiNhà Trần và việc đắp đê1.Nghề chính của nhân dân ta dưới thời nhà Trần là gì ? 2.Nhà Trần thu được kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê?CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊNLịch sử Hoạt động 1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần.Đọc thông tin SGK/40Từ đầu đến Sát Thát Lúc bấy giờ sức mạnh của quân Mông – Nguyên như thế nào? Hoạt động 1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần. Tìm những sự việc cho thấy vua tôi nhà Trần rất quyết tâm đánh giặc?PHIẾU HỌC TẬPĐiền vào chỗ trống để hoàn thành câu nói, câu viết sau:- Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “ Đầu thần.đừng lo”.- Điện Diên Hồng vang lên tiếng hô của các bô lão: “ ........”- Bài Hịch tướng sĩ có câu: “ phơi ngoài nội cỏ,.gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.- Các chiến sĩ tự mình thích vào tay hai chữ: “......”Thảo luận nhóm 4 ( 3 phút )PHIẾU HỌC TẬPĐiền vào chỗ trống để hoàn thành câu nói, câu viết sau:- Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.- Điện Diên Hồng vang lên tiếng hô của các bô lão:“Đánh”.- Bài Hịch tướng sĩ có câu: “ Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.- Các chiến sĩ tự mình thích vào tay hai chữ: “Sát Thát”. Hoạt động 1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần.Hội nghị Diên HồngTrần Hưng Đạo“Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng” (Hịch tướng sĩ – Trần Hưng Đạo) LỜI THỀ “ SÁT THÁT ” Hoạt động 2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần.Cuộc kháng chiến lần thứ nhất năm 1258Cuộc kháng chiến lần thứ hai năm 1285Cuộc kháng chiến lần thứ ba năm 1287-1288Cuộc kháng chiến lần thứ nhất năm 1258 Hoạt động 2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần. Trước sự tấn công của hàng vạn quân giặc, vua tôi nhà Trần đã chủ động làm gì ?Theo em, việc rút khỏi kinh thành Thăng Long có tác dụng gì?Thảo luận nhóm 2( 2 phút ) Quân Mông – Nguyên vào Thăng Long không tìm thấy một bóng người, không có lương ăn. Chúng điên cuồng phá phách, nhưng chỉ thêm mệt mỏi và đói khát. Chính lúc đó, quân ta tấn công quyết liệt vào kinh thành Thăng Long.Kế sách “ Vườn không nhà trống”Nhà Trần đã dùng kế sách gì để chống giặc?Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần 3 trên sông Bạch Đằng5 Dấu tích bãi cọc Bạch ĐằngCọc gỗ được cắm ở sông Bạch Đằng Kế sách:-“ Vườn không nhà trống”- Cắm cọc gỗ tiêu diệt chúngtrên sông Bạch Đằng. Hoạt động 3: Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ?Lần thứ nhấtLần thứ hai Chúng cắm cổ rút chạy. Tướng giặc là Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để thoát thân. Hoạt động 3: Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.Tướng giặc Thoát Hoan chui ống đồng đề thoát thân.Quân Mông – Nguyên không dám xâm lược nước ta nữa.Lần thứ nhấtLần thứ haiLần thứ ba Chúng cắm cổ rút chạy. Tướng giặc là Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để thoát thân. Quân ta chặn đường rút lui và tiêu diệt của chúng trên sông Bạch Đằng. Hoạt động 3: Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Quân Mông – Nguyên sang xâm lược nước ta ba lần. Cả ba lần, vua tôi, quân dân nhà Trần đều đồng lòng, mưu trí đánh thắng quân xâm lược.Bài họcEm biết gì về Trần Quốc Toản?Kể về tấm gương Trấn Quốc Toản.Trần Quốc Toản sinh năm 1267, mất năm 1285Trần Quốc Toản tại bến Bình Than. 1 .Ý chí quyết tâm của vua tôi nhà Trần:+ Hội nghị Diên Hồng+ Hịch tướng sĩ+ Chiến sĩ thích vào tay hai chữ sát thát+ Trần Quốc Toản bóp nát quả cam2. Kế sách đánh giặc và kết quả của cuộc khán chiến+ Giặc mạnh chủ động rút khỏi kinh thành+ Giặc suy yếu tiến công quyết liệt thắng lợi3. Kết quả: Sau ba lần thất bại, quân Mông – Nguyên koong giám sang xâm lược nước ta.Cảm ơn Các em học sinh đã theo dõi.Chúc các em học tốt, chăm ngoan.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_bai_14_cuoc_khang_chien_chong_quan_x.ppt
Giáo án liên quan