Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 14: Nhà Trần thành lập - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng

Đọc thầm từ “Đến cuối thế kỉ XII.Trần Thủ Độ quyết định”,trả lời câu hỏi:

Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu, nội bộ triều đình lục đục, đời sống nhân dân khổ cực, giặc lăm le xâm lược nước ta. Vua Lý phải dựa vào thế lực của nhà Trần (Trần Thủ Độ) để giữ ngai vàng.

Đọc đoạn từ “Lý Huệ Tông.Nhà Trần được thành lập” và trả lời câu hỏi:

Vua Lý Huệ Tông không có con trai nên truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng. Trần Thủ Độ tìm cách cho Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, rồi nhường ngôi cho chồng (đầu năm 1226). Nhà Trần được thành lập

Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý suy yếu.

Trong nước triều đình mâu thuẫn, không chăm lo đời sống nhân dân.

Bên ngoài quân xâm lược thường xuyên rình rập. Nhà Trần thành lập thay thế nhà Lý là hợp với lòng dân.

Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý suy yếu, trong nước triều đình mâu thuẫn, không chăm lo đời sống nhân dân, nhiều nơi dân nghèo nổi dậy đấu tranh. Bên ngoài quân xâm lược thường xuyên rình rập. Nhà Trần thành lập thay thế nhà Lý là hợp với lòng dân.

2. Bộ máy nhà nước và quan hệ vua quan Nhà Trần

Đọc từ “Dưới thời trần Ca hát vui vẻ.”

1. Dưới thời Trần bộ máy nhà nước được xây như thế nào?

2. Nhận xét về quan hệ vua với dân, vua với quan? Chi tiết thể hiện điều đó?

 

pptx32 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 429 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 14: Nhà Trần thành lập - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Lịch sửTiết : 14 – Tuần : 14BÀI: Nhà Trần thành lậpGV Thực hiện: Phạm Thúy HồngÔN BÀI CŨNêu kết quả cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai?Quân Tống chết quá nửa và phải rút về nước, nền độc lập của nước Đại Việt được giữ vững.Nhà Trần thành lậpSGK 1. Hoàn cảnh ra đời của nhà TrầnHoàn cảnh nước ta cuối thế kỉ XII như thế nào? Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu, nội bộ triều đình lục đục, đời sống nhân dân khổ cực, giặc lăm le xâm lược nước ta. Vua Lý phải dựa vào thế lực của nhà Trần (Trần Thủ Độ) để giữ ngai vàng. Đọc thầm từ “Đến cuối thế kỉ XII...Trần Thủ Độ quyết định”,trả lời câu hỏi:Trong hoàn cảnh đó, nhà Trần đã thay thế nhà Lý như thế nào? Vua Lý Huệ Tông không có con trai nên truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng. Trần Thủ Độ tìm cách cho Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, rồi nhường ngôi cho chồng (đầu năm 1226). Nhà Trần được thành lậpĐọc đoạn từ “Lý Huệ Tông....Nhà Trần được thành lập” và trả lời câu hỏi:Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý như thế nào?Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý suy yếu.Trong nước triều đình như thế nào? Trong nước triều đình mâu thuẫn, không chăm lo đời sống nhân dân. Nhiều nơi dân nghèo đã làm gì? Bên ngoài quân xâm lược thì như thế nào?. Bên ngoài quân xâm lược thường xuyên rình rập. Nhà Trần thành lập thay thế nhà Lý là hợp với lòng dân.Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý suy yếu, trong nước triều đình mâu thuẫn, không chăm lo đời sống nhân dân, nhiều nơi dân nghèo nổi dậy đấu tranh. Bên ngoài quân xâm lược thường xuyên rình rập. Nhà Trần thành lập thay thế nhà Lý là hợp với lòng dân.2. Bộ máy nhà nước và quan hệ vua quan Nhà TrầnĐọc từ “Dưới thời trầnCa hát vui vẻ.”1. Dưới thời Trần bộ máy nhà nước được xây như thế nào?2. Nhận xét về quan hệ vua với dân, vua với quan? Chi tiết thể hiện điều đó?Dưới thời Trần bộ máy nhà nước được xây như thế nào?PhủCả nước được chia thành12 lộChâuHuyệnXãNhận xét về quan hệ vua với dân, vua với quan? Chi tiết thể hiện điều đó?Quan hệ rất thân thiết, gần gũi.Vua đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin hoặc bị oan ức.Trong các buổi yến tiệc, có lúc vua và các quan cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ.Kết luận:Dưới thời Trần, quan hệ giữa vua – quan, vua – dân như thế nào?Dưới thời Trần, quan hệ giữa vua – quan, vua – dân gần gũi, thân thiết.3.Nhà Trần củng cố, xây dựng đất nước.Nhà Trần làm gì để xây dựng quân đội? Trai tráng khoẻ mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.Hãy nêu công việc chính của các chức quan nhà Trần?Chức quanCông việc được giaoHà đê sứĐồn điền sứKhuyến nông sứTrông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều.Tuyển mộ người đi khẩn hoang.Chăm lo khuyến khích nông dân sản xuất.Nhà Trần rất quan tâm đến việc phát triển phát nông nghiệp và phòng thủ đất nước với chính sách “ngụ binh ư nông” Kết luận: Đền thờ vua Trần Nhân TôngĐền thờ vua Trần Dụ TôngĐền thờ vua Trần Quốc TuấnTRÒ CHƠIAi nhanh, ai đúngGHI ĐÁP ÁN ĐÚNG: A , B, C HAY TÊN NHÂN VẬTB Đồn sứ điền.A Điền đồn sứ.C Đồn điền sứ. 012345678910B¾t ®ÇuHÕt giêĐÁP ¸nCâu 1 Đây là tên một chức quan tuyển mộ người đi khẩn hoang ở thời nhà Trần?C Nguyễn Chiêu Hoàng B Lê Chiêu Hoàng.A Lý Chiêu Hoàng 012345678910B¾t ®ÇuHÕt giêĐÁP ¸nCâu 2 Lý Huệ Tông truyền ngôi cho con gái tên là gì?C Hà sứ đê A Đê hà sứB Hà đê sứ 012345678910B¾t ®ÇuHÕt giêĐÁP ¸nCâu 3 Tên của chức quan trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều, từ gồm 6 chữ cái?B Thượng Thái HoàngA Hoàng Thái Thượngc Thái Thượng Hoàng 012345678910B¾t ®ÇuHÕt giêĐÁP ¸nCâu 4 Các vua Trần đặt lệ nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là gì? Từ gồm 15 chữ cái.Trần Thủ Độ012345678910B¾t ®ÇuHÕt giêĐÁP ¸nCâu 5 Tên một người có công khởi dựng sự nghiệp họ Trần. Từ gồm 9 chữ cáiB Khuyến sứ nông.C Nông khuyến sứ.A Khuyến nông sứ. 012345678910B¾t ®ÇuHÕt giêĐÁP ¸nCâu 6 Từ gồm 12 chữ cái, tên một chức quan chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất?Trần Cảnh012345678910B¾t ®ÇuHÕt giêĐÁP ¸nCâu 7 Từ gồm 8 chữ cái: Đây là tên thật của vị vua đầu tiên thuộc triều Trần?

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_14_nha_tran_thanh_lap_nam_hoc_2.pptx