Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 6: Danh từ chung, danh từ riêng - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Đoàn Kết

I. Nhận xét

1. Tìm các từ có nghĩa như sau:

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.

c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến

d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.

2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào?

- So sánh a với b.

- So sánh c với d

 Danh từ chung là tên của một loại sự vật.

 Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật.

Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

Bài 1: Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau:

Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.

 Theo Ho

ppt14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 6: Danh từ chung, danh từ riêng - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Đoàn Kết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾTPHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂUBài: Danh từ chung – danh từ riêngI. Nhận xét1. Tìm các từ có nghĩa như sau:a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.I. Nhận xét1. Tìm các từ có nghĩa như sau:a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. sôngI. Nhận xét1. Tìm các từ có nghĩa như sau:b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta. sông Cửu LongI. Nhận xét1. Tìm các từ có nghĩa như sau:c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến. vuaI. Nhận xét1. Tìm các từ có nghĩa như sau:d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta. vua Lê LợiI. Nhận xét1. Tìm các từ có nghĩa như sau:a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.  sôngb) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.  sông Cửu Longc) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.  vuad) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.  vua Lê LợiI. Nhận xét2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào?- So sánh a với b.- So sánh c với d.I. Nhận xét2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào?asôngbCửu LongcvuadLê LợiTên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn.Tên riêng của một con sông.Tên chung để chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến.Tên riêng của một vị vua.Danh từchungDanh từriêng Danh từ chung là tên của một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật.I. Nhận xét3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau?asôngbCửu LongcvuadLê LợiKhông viết hoaViết hoaKhông viết hoaViết hoa Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa. Danh từ chung là tên của một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật.GHI NHỚDanh từ riêng luôn luôn được viết hoa. Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /. Theo Hoài Thanh và Thanh TịnhIII. Luyện tậpBài 1: Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau:Gạch 1 gạch dưới danh từ chung, gạch 2 gạch dưới danh từ riêng.III. Luyện tậpBài 2: Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao?

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_6_danh_tu_chung_danh_tu.ppt