Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Đề thi số 1 ( Động lực học)

Câu 1: Một tàu thủy chạy trên sông với vận tốc V1 = 28 km/h ,gặp một xà lan dài l = 200m

chạy ngược chiều với vận tốc V2 = 16 km/h .Trên boong tàu có một thủy thủ đi từ mũi tàu đến lái tàu với vận tốc V3 = 4 km/h . Hỏi người ấy thấy qua mặt mình trong bao lâu?

Câu 2: Một người đang đứng cách đường quốc lộ một đoạn d = 40m nhìn thấy một xe buýt ở cách anh ta một đoạn a = 200m đang chạy về phía anh ta với vận tốc V1 = 36 km/h . Hỏi muốn gặp được xe người đó phải chạy với vận tốc nhỏ nhất bằng bao nhiêu và theo hướng nào ? Với vận tốc đó người ấy sẽ gặp được xe sau bao lâu ?

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 635 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Đề thi số 1 ( Động lực học), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi số1( Động lực học): Ngày 10/02/2009 Câu 1: Một tàu thủy chạy trên sông với vận tốc V1 = 28 km/h ,gặp một xà lan dài l = 200m chạy ngược chiều với vận tốc V2 = 16 km/h .Trên boong tàu có một thủy thủ đi từ mũi tàu đến lái tàu với vận tốc V3 = 4 km/h . Hỏi người ấy thấy qua mặt mình trong bao lâu? Câu 2: Một người đang đứng cách đường quốc lộ một đoạn d = 40m nhìn thấy một xe buýt ở cách anh ta một đoạn a = 200m đang chạy về phía anh ta với vận tốc V1 = 36 km/h . Hỏi muốn gặp được xe người đó phải chạy với vận tốc nhỏ nhất bằng bao nhiêu và theo hướng nào ? Với vận tốc đó người ấy sẽ gặp được xe sau bao lâu ? Câu 3: Một buông thang máy , có khoảng cách giữa trần và sàn là 2,7m, bắt đầu đi lên với gia tốc không đổi là 1,2 m/s2 . Sau khi chuyển động được 2s thì một chiếc bu lông ở trần thang máy bị bong ra và rơi xuống hãy xác định ? Khoảng thời gian từ lúc bu lông rời trần cho đến khi chạm sàn thang máy và độ dời của bu lông trong khoảng thời gian nói trên ? Đoạn đường mà bu lông đã đi qua từ lúc rời trần đến lúc chạm sàn và độ cao cực đại của bu lông so với mặt đất cho đến khi chạm sàn ? Lấy g = 9,8 m/s2. 0 y A B x D Câu 4: Thanh AB dài l = 2m chuyển động sao cho hai đầu A và B luôn tựa trên hai giá vuông góc 0x và 0y Hãy xác định vận tốc của các điểm A và D của thanh tại thời điểm mà thanh hợp với giá 0y một góc 0AB = = 600 . Cho biết AD = 0,5m , vận tốc của đầu B của thanh tại thời điểm đó là VB = 2 m/s và có chiều như hình vẽ. Câu 5: Một trục kim loại hình trụ đưôừng kính tiết diện 10 cm. Được đặt vào máy tiện để tiện một rãnh trên trục .Hình trụ quay với vận tốc góc 2 vòng /s .Cứ sau mỗi vòng quay lưỡi dao bóc tiện được một lớp kim loại dày 0,1 mm. Viết các biểu thức cho vận tốc dài v và gia tốc a của điểm tiếp xúc giữa dao và hình trụ Tính v và a khi rãnh đã vào sâu 10 mm. Hd và đáp số : Câu 1: t = 18 s. Câu 2: V2 = 7,2 km/h Hướng hợp với quốc lộ một góc cos = 0,2 ,sau thời gian t = 20,4 s Câu 3: t = 0,7s , s = 0,72m . hmax = 5,394m , s = 1,31m Câu 4: , VA = 3,46 m/s. VD = 2,64 m/s. Câu 5:a. v = = b. t = 50s và vận tốc v = 503mm/s và a = 6310 m/s2.

File đính kèm:

  • docĐề thi số1.doc