Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 13: Bài tập (Tiếp theo)

. Mục tiêu

Vận dụng được công thức cộng vận tốc để giải một số bài tập đơn giản.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

Lựa chọn một số bài tập tiêu biểu áp dụng áp dụng công thức cộng vận tốc.

2. Học sinh

Hoàn thành bài tập được giao.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 504 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 13: Bài tập (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : .................. Ngày dạy : ................... Tiết 13. Bài tập I. Mục tiêu Vận dụng được công thức cộng vận tốc để giải một số bài tập đơn giản. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên Lựa chọn một số bài tập tiêu biểu áp dụng áp dụng công thức cộng vận tốc. 2. Học sinh Hoàn thành bài tập được giao. III. Tiến trình dạy học Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung .GV: Đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức cũ: 1. Thế nào là hệ quy chiếu đứng yên, hệ quy chiếu chuyển động, vận tốc tuyệt đối, vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo? 2. Viết công thức cộng vận tốc? Nêu một số trường hợp đặc biệt tính độ lớn của ? (Ghi ở góc phải bảng) .HS: Trả lời câu hỏi của GV. .GV: Nhận xét, cho điểm. .GV: Đưa ra các bước giải bài toán áp dụng công thức cộng vận tốc: B1. Xác định các vectơ vận tốc mà đề bài cho và vectơ vận tốc cần tìm. B2. Áp dụng công thức cộng vận tốc. B3. Chọn chiều dương, chuyển biểu thức vectơ thành biểu thức đại số. B4. Thay số vào và tính kết quả. Chữa bài số 2 – ý 1.làm mẫu. .HS: Theo dõi, ghi chép. .GV: Gọi 1 HS lên bảng chữa bài 1 – ý 2. .HS: Thực hiện. .GV: Xác nhận cách giải, kết quả đúng. .GV: Yêu cầu tóm tắt bài 3 – tr 48,sau đó 1 HS khác lên bảng giải bài toán? .HS: Thực hiện. .GV: Xác nhận cách giải, kết quả đúng. Yêu cầu HS lên bảng tóm tắt, giải bài 4 – tr 48. .HS: Thực hiện. .GV: Xác nhận cách giải, kết quả đúng. Bài tập Công thức cộng vận tốc: + v1,3 = v1,2 + v2,3 + + + Bài 2 – tr48 – SGK 1. (1) : thuyền, (2): nước, (3) : bờ Ta có: v1,2 = 14 km/h, v2,3 = 9 km/h, v1,3 = ? Áp dụng công thức cộng vận tốc: Theo đầu bài: 2. (1) : người, (2): thuyền, (3): bờ. Ta có: v1,2 = 6 km/h, v2,3 = 5 km/h, v1,3 = ? Áp dụng công thức cộng vận tốc: Theo đầu bài: Bài 3 – tr 48 - SGK AB = 18 km vcanô/nước = 16,2 km/h = 4,5 m/s. vnước/bờ sông = 1,5 m/s. t = ? (1) : canô, (2) : nước, (3): bờ Ta có: Áp dụng công thức cộng vận tốc: Chọn chiều dương là chiều CĐ của canô. * Khi canô đi xuôi dòng từ A đến B thì = 4,5 + 1,5 = 6 m/s. Thời gian đi từ xuôi dòng từ A đến B là: tAB = = * Khi canô đi ngược dòng từ B đến A thì = 4,5 - 1,5 = 3 m/s. Thời gian đi ngược dòng từ B đến A là: tBA = = * Thời gian để canô đi từ A đến B rồi trở về lại A là: t = tAB + tBA = 3000 + 6000 = 9000s t = 2h30min. Bài 4 – tr48 - SGK AB = 240 m, BC = 180 m, t = 1min. v = ? Quãng đường s xuồng đi từ bờ bên này sang bờ bên kia là: Vậy vận tốc của xuồng so với bờ sông là 5m/s.

File đính kèm:

  • docTiet 13Bai tapVL 10NC.doc