Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 19: Diện tích hình bình hành

Đúng ghi Đ, sai ghi S

1) Hình tứ giác ABCD là hình bình hành vì có :
 

+ AB và DC là hai cạnh đối diện
 

+ AD và BC là hai cạnh đối diện

2) Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

 DC là đáy của hình bình hành

 AH vuông góc với DC

- Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành

 Làm thế nào để chuyển hình bình hành thành hình chữ nhật có cùng diện tích?

Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật ABIH

Diện tích hình chữ nhật ABIH là a x h

Vậy diện tích hình bình hành ABCD là a x h

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao

( cùng một đơn vị đo)

S = a x h

(S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình hành )

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 19: Diện tích hình bình hành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNHTOÁN 4TRÒ CHƠI:AI NHANH HƠN ?1) Hình tứ giác ABCD là hình bình hành vì có : + AB và DC là hai cạnh đối diện + AD và BC là hai cạnh đối diệnÑuùng ghi Ñ, sai ghi S ABDCS2) Hình bình haønh coù hai caëp caïnh ñoái dieän song song vaø baèng nhau. Ñ3) Ñaây laø hình bình haønh:hình 1Ñhình 2hình 3ÑSADCBHĐộ dài đáyChiều cao DC là đáy của hình bình hành AH vuông góc với DC- Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành Làm thế nào để chuyển hình bình hành thành hình chữ nhật có cùng diện tích? THẢO LUẬN NHÓMABDCChiều cao độ dài đáyaDCBAHIhaCDBAhaDiện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật ABIHDiện tích hình chữ nhật ABIH là a x hVậy diện tích hình bình hành ABCD là a x hDiện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo) S = a x h(S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình hành )HTính diện tích mỗi hình bình hành sau:9cm5cm4cm13cm9cm7cmS = 9 x 5 = 45 (cm2)S = 13 x 4 = 52 (cm2)S = 7 x 9= 63 (cm2)2) Tính diện tích của mỗi hình:S = 5 x 10 = 50 (cm2)S = 5 x 10 = 50 (cm2)10cm5cm5cm10cma) Hình chữ nhậtb) Hình bình hành3) Tính diện tích hình bình hành, biết: a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dma) Ñoåi 4dm = 40cmDiện tích hình bình hành là: 40 x 34 = 1360 (cm2) Đáp số : 1360 cm2b) Ñoåi 4m = 40dmDiện tích hình bình hành là: 40 x 13 = 520 (dm2) Đáp số : 520 dm2GiảiChúc các em chăm ngoan, học giỏi !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_4_tuan_19_dien_tich_hinh_binh_hanh.ppt