Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 4: Giây, thế kỉ

1/ giây

60 phút bằng mấy giờ ?

60 giây bằng mấy phút ?

2/ Thế kỉ

100 năm bằng mấy thế kỉ ?

- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I (1).

- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II (2).

Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III (3).

-Từ năm 1801 đến năm 1900 là thế kỉ bao nhiêu (thế kỉ XIX (19).

-Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ bao nhiêu (thế kỉ XX (20).

Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ ba (thế kỉ XXI (21).

2/ a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào ?

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

b/ Cách mạng tháng tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 4: Giây, thế kỉ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/ giây1 giờ = 60 phút 1 phút = 60 giây 60 phút bằng mấy giờ ? 60 giây bằng mấy phút ? 2/ Thế kỉ 1 thế kỉ = 100 năm 100 năm bằng mấy thế kỉ ?1 thế kỉ - Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I (1).- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II (2). Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III (3). -Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ bao nhiêu (thế kỉ XX (20).Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ ba (thế kỉ XXI (21).-Từ năm 1801 đến năm 1900 là thế kỉ bao nhiêu (thế kỉ XIX (19).LUYỆN TẬP2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:1 phút = giây60 giây = phút2 phút = giây60 11207 phút = giây2 phút = giây42012013phút =....giây1phút =....giây31phút =....giây201 phút 8 giây = giây68 b/ 1 thế kỉ =năm 100 năm =thế kỉ 5 thế kỉ =năm 9 thế kỉ =năm12Thế kỉ .................năm15Thế kỉ .................năm100150090050202/ a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào ? Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?b/ Cách mạng tháng tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào ? Thế kỉ XIX Thế kỉ XX Thế kỉ XXDẶN DÒ :VỀ ÔN LẠI BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP 3CHUẨN BỊ BÀI SAU: “Luyện tập”Tiết học kết thúc.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_4_tuan_4_giay_the_ki.ppt
Giáo án liên quan