Bài giảng Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

1) Mục đích yêu cầu − Trọng tâm :

a> Hiểu bản chất và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

b> Viết được phương trình ion rút gọn của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

2) Đồ dùng dạy học :

Các hóa chất thí nghiệm phục vụ cho thí nghiệm minh họa

doc3 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 1698 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT : . BÀI 4 − CB : PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI. Mục đích yêu cầu − Trọng tâm : Hiểu bản chất và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Viết được phương trình ion rút gọn của phản ứng trong dung dịch các chất điện li. Đồ dùng dạy học : Các hóa chất thí nghiệm phục vụ cho thí nghiệm minh họa … Tiến trình : Phương pháp Nội dung Muốn điều chế chất kết tủa BaSO4¯ cần trộn 2dd: 1dd chứa ion và 1dd chứa ion . I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DICH CÁC CHẤT ĐIỆN LI : 1. Phản ứng tạo thành chất kết tủa : Thí nghiệm : . Giải thích : Phương trình (2) là phương trình rút gọn của phương trình (1). − Chất dể tan, điện li mạnh ® ion. − Chất khí, kết tủa, điện li yếu ® để nguyên dạng phân tử. − PT thu được ® PT ion đầy đủ. Thí dụ : . − Lược bỏ các ion không tham gia phản ứng ® PT ion rút gọn : . 2. Phản ứng tạo thành chất điện li yếu : a. Phản ứng tạo thành nước : Thí nghiệm : 25ml dd + pp (® có màu hồng) + dd (từ từ) : . Giải thích : ® Tạo thành Chất điện li yếu : . . TD tương tự : tan trong axit : b. Phản ứng tạo thành axit yếu : Thí nghiệm : Nhỏ dd + dd : . Giải thích : ® Tạo thành Chất điện li yếu (và là axit yếu) : . . 3. Phản ứng tạo thành chất khí : Thí nghiệm : Rót dd + dd : . Giải thích : ® . ® Phương trình rút gọn, (vừa tạo khí vừa tạo chất điện li yếu) : . TD tương tự : Đá vôi + dd : . ® Phương trình rút gọn : . ° Kết luận : a) Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion. b) Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất 1 trong các chất sau : ° Chất kết tủa.. ° Chất điện li yếu. ° Chất khí. II. KẾT LUẬN : 1. Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion. 2. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau : · Chất kết tủa. · Chất điện li yếu. · Chất khí. Củng cố : Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì. Lấy các ví dụ minh họa. Kết luận về sự thủy phân của các loại muối trong dung dịch. Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hidroxit có tính bazơ và phản ứng giữa các muối Cacbonat và dung dịch axit rất dể xảy ra. Bài tập : 2 ® 7. Trang 20 SGK .

File đính kèm:

  • docChuong1-Bai4(PhanUngTraoDoiIonTrongDungDichCacChatDienLi).DOC