Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 15: Cánh diều tuổi thơ

 Đoạn 1:Tuổi thơ tôi .những vì sao sớm.

 2 đoạn:

 Đoạn 2: Phần còn lại.

Luyện đọc

Câu:

Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè như gọi thấp xuống những vì sao sớm.

 Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin: “ Bay đi diều ơi! Bay đi!”

 1. Tác giả đã chọn những chi tiết nào để tả cánh diều?

Cánh diều mềm mại như cánh bướm, tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn rồi sáo kép, sáo bè như gọi thấp xuống những vì sao sớm.

Tác giả quan sát cánh diều bằng những giác quan nào?

Tác giả quan sát cánh diều bằng tai, bằng mắt

Đoạn 1: miêu tả vẻ đẹp của cánh diều

2.Trò chơi thả diều đem lại cho trẻ em những niềm vui lớn và những mơ ước đẹp như thế nào?

Các bạn hò hét nhau thả diều thi, vui sướng đến phát dại nhìn lên trời, thấy lòng cháy lên một khát vọng nhìn thấy một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời.

Đoạn 2: trò chơi thả diều đem lại niềm vui và những ước mơ đẹp cho trẻ em.

3. Qua các câu mở bài và kết bài, tác giả muốn nói lên điều gì?

 A. Cánh diều là kỉ niệm đẹp đẽ của tuồi thơ.

 B. Cánh diều khơi gợi những ước mơ đẹp cho tuổi thơ.

 C. Cánh diều đem đến bao niềm vui cho tuổi thơ.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 15: Cánh diều tuổi thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng thÇy, c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp Phân môn: Tập đọcLớp 4 Ônbài cũĐất Nung làm gì khi thấy hai người bột gặp nạn?Đất nung nhảy xuống nước, vớt họ lên bờ phơi nắng cho se bột lạiCả bài khuyên chúng ta muốn trở thành người có ích phải biết rèn luyện, không sợ gian khổ, khó khăn.Bài: Chú Đất Nung nói lên điều gì?Cánh diều tuổi thơTranh vẽ cảnh gì?Theo T¹ Duy AnhCánh diều tuổi thơ Đoạn 1:Tuổi thơ tôi ..những vì sao sớm. 2 đoạn: Đoạn 2: Phần còn lại..Luyện đọcTìm hiểu bài* Từ:nâng lên, nhìn, sao sớm trầm bổng, khát vọng Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè như gọi thấp xuống những vì sao sớm.* Từ ngữ:* Nội dung: dải ngân hà Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin: “ Bay đi diều ơi! Bay đi!”* Câu:***Cánh diều mềm mại như cánh bướm, tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn rồi sáo kép, sáo bènhư gọi thấp xuống những vì sao sớm. 1. Tác giả đã chọn những chi tiết nào để tả cánh diều? Tác giả quan sát cánh diều bằng những giác quan nào?Tác giả quan sát cánh diều bằng tai, bằng mắtĐoạn 1: miêu tả vẻ đẹp của cánh diềuĐoạn 1: miêu tả vẻ đẹp của cánh diều2.Trò chơi thả diều đem lại cho trẻ em những niềm vui lớn và những mơ ước đẹp như thế nào?Các bạn hò hét nhau thả diều thi, vui sướng đến phát dại nhìn lên trời, thấy lòng cháy lên một khát vọng nhìn thấy một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời.Thảo luận nhóm đôiĐoạn 2: trò chơi thả diều đem lại niềm vui và những ước mơ đẹp cho trẻ em.3. Qua các câu mở bài và kết bài, tác giả muốn nói lên điều gì? A. Cánh diều là kỉ niệm đẹp đẽ của tuồi thơ. B. Cánh diều khơi gợi những ước mơ đẹp cho tuổi thơ. C. Cánh diều đem đến bao niềm vui cho tuổi thơ.Đoạn 1: miêu tả vẻ đẹp của cánh diềuĐoạn 2: trò chơi thả diều đem lại niềm vui và những ước mơ đẹp cho trẻ em.. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời// và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin: “ Bay đi diều ơi! Bay đi!”Luyện đọcTìm hiểu bài* Từ:nâng lên, nhìn, sao sớm trầm bổng, khát vọng* Từ ngữ:* Nội dung: dải ngân hà Bài văn nói lên niềm vui sướng và những khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều mang lại cho trẻ em. * Đọc diễn cảm:* Câu: Tuæi th¬ cña t«i ®­îc n©ng lªn tõ nh÷ng c¸nh diÒu. // ChiÒu chiÒu, trªn b·i th¶, ®¸m trÎ môc ®ång chóng t«i / hß hÐt nhau th¶ diÒu thi. // C¸nh diÒu mÒm m¹i nh­ c¸nh b­ím. // Chóng t«i vui s­íng ®Õn ph¸t d¹i nh×n lªn trêi. // TiÕng s¸o diÒu vi vu trÇm bæng. // S¸o ®¬n, råi s¸o kÐp, s¸o bÌ, . . . nh­ gäi thÊp xuèng / nh÷ng v× sao sím .* Đọc diễn cảm: Bài văn nói lên niềm vui sướng và những khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều mang lại cho trẻ em. Bài: Cánh diều tuổi thơ nói lên điều gì? Nội dung: Cảnh thiên nhiên rất đẹp, trò chơi dân gian rất vui, chúng ta cần giữ gìn để thiên nhiên luôn đẹp và duy trì trò chơi dân gian. Về nhà đọc lại bài “Cánh diều tuổi thơ” Chuẩn bị bài “ Tuổi Ngựa”Thân ái chào tạm biệtKÝnh chóc quÝ thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ ! Chóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái!mục đồngCánh diều và sáo diềuhuyền ảodải ngân hàHÌNH ẢNH VỀ LỄ HỘI THẢ DIỀU

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_15_canh_dieu_tuoi_tho.ppt