Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 20: Bốn anh tài (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 Bài đọc chia làm 2 đoạn :

 + Đoạn 1: Từ đầu . yêu tinh đấy.

 + Đoạn 2: Phần còn lại.

 1: Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây đã gặp ai và được giúp đỡ như thế nào?

Bốn anh em gặp được bà cụ già, được bà nấu cơm cho ăn và cho ngủ nhờ.

2: Thấy yêu tinh về, bà cụ đã làm gì?

Bà cụ giục bốn anh em chạy trốn.

Nêu ý chính của đoạn 1

Bốn anh em Cầu Khẩy đến nơi ở của yêu tinh vad được bà cụ giúp đỡ.

 3: Hãy thuật lại cuộc chiến của bốn anh em Cẩu Khây.

Thảo luận nhóm 4

4: Yêu tinh có phép thuật gì đặc biệt?

Yêu tinh có thể phun nước như mưa làm ngập cả cánh đồng, làng mạc.

 5: Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh?

 Bốn anh em có sức khoẻ và tài năng phi thường.

 Vì bốn anh em biết đoàn kết, đồng tập hợp lực.

6: Đoạn hai của truyện cho ta biết điều gì?

- Anh em Cầu Khẩy đã chiến thắng được yêu tinh vì họ sức mạnh và đặc biệt là đoàn kết hiệp lực trong chiến đấu.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 13/09/2021 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 20: Bốn anh tài (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Ái Mộ BTập đọcBốn anh tài (tt)Chuyện cổ tích về loài ngườiÔn bài cũ:Đọc thuộc lòng 3 khổ thơ em thích.Em hãy nêu nội dung chính của bài thơ ?Bốn anh tài (tiếp theo)Truyện cổ dân tộc Tày Bài đọc chia làm 2 đoạn : + Đoạn 1: Từ đầu ... yêu tinh đấy. + Đoạn 2: Phần còn lại.Luyện đọc :Tìm hiểu bài:vắng teolè lưỡiquật túi bụikhoét mángLuyện đọc :Tìm hiểu bài:vắng teolè lưỡiquật túi bụikhoét mángnúc nácquả núc nácthung lũngthung lũngLuyện đọc :Tìm hiểu bài:vắng teolè lưỡiquật túi bụikhoét mángnúc nácnúng thếLuyện đọc :Tìm hiểu bài:vắng teolè lưỡiquật túi bụikhoét mángnúc nácnúng thếĐọc nhóm đôiTÌM HiỂU BÀI 1: Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây đã gặp ai và được giúp đỡ như thế nào?Bốn anh em gặp được bà cụ già, được bà nấu cơm cho ăn và cho ngủ nhờ.2: Thấy yêu tinh về, bà cụ đã làm gì?Bà cụ giục bốn anh em chạy trốn.Nêu ý chính của đoạn 1Bốn anh em Cầu Khẩy đến nơi ở của yêu tinh vad được bà cụ giúp đỡ. 3: Hãy thuật lại cuộc chiến của bốn anh em Cẩu Khây.Thảo luận nhóm 44: Yêu tinh có phép thuật gì đặc biệt?Yêu tinh có thể phun nước như mưa làm ngập cả cánh đồng, làng mạc. 5: Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? Bốn anh em có sức khoẻ và tài năng phi thường. Vì bốn anh em biết đoàn kết, đồng tập hợp lực.6: Đoạn hai của truyện cho ta biết điều gì?- Anh em Cầu Khẩy đã chiến thắng được yêu tinh vì họ sức mạnh và đặc biệt là đoàn kết hiệp lực trong chiến đấu.Ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết, hiệp lực chiến đấu quy phục yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây.Luyện đọc diễn cảm Giọng hồi hộp ở đoạn anh em Cẩu Khây tới chỗ yêu tinh, giọng gấp gáp, dồn dập ở đoạn miêu tả cuộc chiến đấu của bốn anh em với yêu tinh và trở lại giọng khoan thai ở đoạn yêu tinh quy hàng, bản làng lại đông vui. Cẩu Khây hé cửa. Yêu tinh thò đầu vào, lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè. Nắm Tay Đóng Cọc đấm một cái làm nó gãy gần hết hàm răng. Yêu tinh bỏ chạy. Bốn anh em Cẩu Khây liền đuổi theo nó. Cẩu Khây nhổ cây bên đường quật túi bụi. Yêu tinh đau quá hét lên, gió bão nổi ầm ầm, đất trời tối sầm lại.Đọc diễn cảm Cẩu Khây hé cửa. Yêu tinh thò đầu vào, lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè. Nắm Tay Đóng Cọc đấm một cái làm nó gãy gần hết hàm răng. Yêu tinh bỏ chạy. Bốn anh em Cẩu Khây liền đuổi theo nó. Cẩu Khây nhổ cây bên đường quật túi bụi. Yêu tinh đau quá hét lên, gió bão nổi ầm ầm, đất trời tối sầm lại.Đọc diễn cảmThi đọc diễn cảm Cẩu Khây hé cửa. Yêu tinh thò đầu vào, lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè. Nắm Tay Đóng Cọc đấm một cái làm nó gãy gần hết hàm răng. Yêu tinh bỏ chạy. Bốn anh em Cẩu Khây liền đuổi theo nó. Cẩu Khây nhổ cây bên đường quật túi bụi. Yêu tinh đau quá hét lên, gió bão nổi ầm ầm, đất trời tối sầm lại.Đọc diễn cảmBốn anh tài (tiếp theo)Kính chào quý thầy cô!CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN ,HỌC GIỎI

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_20_bon_anh_tai_tiep_theo_nam_ho.ppt