Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung - Năm học 2017-2018

 Câu 1: Kể tên các đồng bằng duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Bắc vào Nam?

Dân số của đồng bằng duyên hải miền Trung ít hơn dân số ở đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ.

2) Dân số của đồng bằng duyên hải miền Trung nhiều hơn dân số ở vùng núi Trường sơn.

Vì sao dân cư tập trung khá đông đúc tại đồng bằng duyên hải miền Trung?

Vì nơi đây có điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất.

 Dựa vào thông tin trong SGK ?

Em hãy cho biết ở đồng bằng duyên hải miền Trung có những dân tộc nào sinh sống, họ sống với nhau như thế nào?

 Ở đồng bằng duyên hải miền Trung, có người Kinh, người Chăm và một số dân tộc ít người khác sinh sống. Họ sống với nhau rất hoà thuận.

Quan sát hình 1 và 2, nhận xét trang phục của phụ nữ Chăm, phụ nữ Kinh.

Kết luận:

Dân cư ở đây chủ yếu là người Kinh, người Chăm và một số dân tộc ít người khác.

2. Hoạt động sản xuất của người dân:

 Các nghề chính của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung là: Nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

 

ppt33 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 18/09/2021 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Địa líBài 25: NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNGÔN BÀI CŨĐB Thanh- Nghệ - Tĩnh ĐB Bình - Trị - Thiên ĐB Nam - NgãiĐB Bình Phú - Khánh HoàĐB NinhThuận - Bình Thuận Câu 1: Kể tên các đồng bằng duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Bắc vào Nam? ĐB Thanh - Nghệ - Tĩnh ĐB Bình - Trị - Thiên ĐB Nam - Ngãi ĐB Bình Phú - Khánh Hoà ĐB Ninh Thuận - Bình Thuận Câu 1: Kể tên các đồng bằng duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Bắc vào Nam?Câu 2: Ñoàng baèng duyeân haûi mieàn Trung nhoû heïp vì: Ñoàng baèng naèm ôû ven bieån.Ñoàng baèng coù nhieàu ñaàm phaù.a.b.c.Nuùi lan ra saùt bieån.Ñoàng baèng coù nhieàu coàn caùt.d.Câu 3: Khí haäu phía Baéc vaø phía Nam cuûa ñoàng baèng duyeân haûi mieàn Trung coù söï khaùc nhau vì: Nuùi lan ra saùt bieån.Phía Baéc coù muøa ñoâng laïnh, phía Nam khoâng coù.Daõy nuùi Baïch Maõ keùo daøi ra ñeán bieån.Daõy nuùi Tröôøng Sôn chaén gioù töø Laøo thoåi sang vaø töø bieån thoåi vaøo.a. b.c.d.Bài 25: NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG1. Dân cư ở đồng bằng duyên hải miền Trung:Lược đồ phân bố dân cư Việt Nam1) Dân số của đồng bằng duyên hải miền Trung với dân số ở đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ.2) Dân số của đồng bằng duyên hải miền Trung với dân số ở vùng núi Trường Sơn.ĐỊA PHƯƠNGMẬT ĐỘ DÂN SỐ (Người/ km2)Đồng bằng Bắc Bộ1225Đồng bằng Nam Bộ396Đồng bằng duyên hải miền Trung215Vùng núi Hoàng Liên Sơn132BẢNG SỐ LIỆU VỀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ CÁC ĐỊA PHƯƠNG (Số liệu tính đến năm 2006)Dựa vào bảng số liệu bên để so sánh:ĐỊA PHƯƠNGMẬT ĐỘ DÂN SỐ (Người/ km2)Đồng bằng Bắc Bộ1225Đồng bằng Nam Bộ396Đồng bằng duyên hải miền Trung215Vùng núi Hoàng Liên Sơn132BẢNG SỐ LIỆU VỀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ CÁC ĐỊA PHƯƠNG (Số liệu tính đến năm 2006) Nhận xétDân số của đồng bằng duyên hải miền Trung ít hơn dân số ở đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ. 2) Dân số của đồng bằng duyên hải miền Trung nhiều hơn dân số ở vùng núi Trường sơn.Vì sao dân cư tập trung khá đông đúc tại đồng bằng duyên hải miền Trung?Vì nơi đây có điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất. Dựa vào thông tin trong SGK ? Ở đồng bằng duyên hải miền Trung, có người Kinh, người Chăm và một số dân tộc ít người khác sinh sống. Họ sống với nhau rất hoà thuận. Em hãy cho biết ở đồng bằng duyên hải miền Trung có những dân tộc nào sinh sống, họ sống với nhau như thế nào?Quan sát hình 1 và 2, nhận xét trang phục của phụ nữ Chăm, phụ nữ Kinh.H1: Trang phục của phụ nữ ChămH2: Trang phục của phụ nữ kinhMặc váy dài có đai thắt ngang và khăn choàng đầuMặc áo dài cổ cao và đội nón lá Dân cư ở đây chủ yếu là người Kinh, người Chăm và một số dân tộc ít người khác.Kết luận:1. Dân cư ở đồng bằng duyên hải miền Trung:Dân tộc Vân KiềuDân tộc Pa Cô2. Hoạt động sản xuất của người dân:Đọc ghi chú các ảnh hoạt động sản xuất trong các hình sách giáo khoa.Hình 3. Đầm nuôi tôm công nghiệp Hình 4. Cánh đồng míaHình 5. Cánh đồng lúaHình 8. Làng chàiHình 7. Cánh đồng muốiHình 6. Chăn nuôi gia súcTrồng trọtChăn nuôiNuôi trồng và đánh bắt thủy sảnCác ngành khácHãy sắp xếp các hình theo nhóm ngành sản xuất cho phù hợp: Chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, các ngành khác.Hình 3. Đầm nuôi tôm công nghiệp Hình 4. Cánh đồng míaHình 5. Cánh đồng lúaHình 6. Chăn nuôi gia súcHình 8. Làng chàiHình 7. Cánh đồng muối2. Hoạt động sản xuất của người dân: Các nghề chính của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung là: Nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản.. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sảnChăn nuôiTrồng trọtLàm muối* Noái caùc ñieàu kieän vôùi caùc hoaït ñoäng saûn xuaátHoạt động sản xuấtTrồng lúaTrồng mía lạcLàm muốiNuôi, đánh bắt thủy sảnMột số điều kiện để hoạt động sản xuấtBiển, đầm phá, sông. Người dân có kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt và chế biển thủy sản.Nước biển mặn. Nhiều nắngĐất cát pha, khí hậu nóng ẩmĐất phù sa tương đối màu mỡ, khí hậu nóng ẩmTheo em cần làm gì để bảo vệ môi trường?Bài học: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh và người Chăm. Nghề chính của họ là nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_bai_25_nguoi_dan_va_hoat_dong_san_xua.ppt
Giáo án liên quan