Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 6: Chị em tôi - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am

Bài tập đọc gồm 3 đoạn:

 Đoạn 1: Từ đầu đến “ tặc lưỡi cho qua.”

 Đoạn 2: Từ “Cho đến một hôm đến nên người”.

 Đoạn 3: Phần còn lại.

Luyện đọc

Thỉnh thoảng, hai chị em lại cười phá lên khi nhắc lại chuyện nó rủ bạn vào rạp chiếu bóng chọc tức tôi, làm cho tôi tỉnh ngộ.

 Cô chị có đi học nhóm thật không? Em đoán xem cô đi đâu ?

Cô chị không đi học nhóm mà đi chơi với bạn bè, đi xem phim hay đi la cà dọc đường.

Cô chị đã nói dối ba như vậy nhiều lần chưa? Vì sao cô lại nói dối như vậy?

Cô nói dối ba như vậy đã rất nhiều lần rồi, cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô đã nói dối ba nữa. Nhưng vì ba cô rất tin cô nên cô vẫn nói dối.

 - Thái độ của cô sau mỗi lần nói dối ba như thế nào?

 Vì cô cũng rất thương ba. Cô ân hận vì mình đã nói dối, phụ lòng tin của ba.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 6: Chị em tôi - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TËp ®äcChÞ em t«i Theo Liªn H­¬ng Ôn bµi cò:§äc l¹i truyÖn Nçi d»n vÆt cña An - ®r©y - ca vµ tr¶ lêi c©u hái: + §o¹n 1 kÓ chuyÖn g×? + C©u chuyÖn nµy muèn nãi víi chóng ta ®iÒu g×? TËp ®äcTËp ®äc:ChÞ em t«i Theo Liªn H­¬ngBài tập đọc gồm 3 đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến “tặc lưỡi cho qua.” Đoạn 2: Từ “Cho đến một hômđến nên người”. Đoạn 3: Phần còn lại.lễ phép,nói dối,giận dữ,tặc lưỡi,yên vị,tặc lưỡi,giả bộ,im như phỗng,cuồng phong,ráng.- Từ:- Câu: Thỉnh thoảng, hai chị em lại cười phá lên khi nhắc lại chuyện nó rủ bạn vào rạp chiếu bóng chọc tức tôi, làm cho tôi tỉnh ngộ.thủng thẳng,giả bộ,im như phỗng,cuồng phongTìm hiểu bàiLuyện đọc ThØnh tho¶ng, hai chÞ em l¹i c­êi ph¸ lªn khi nh¾c l¹i chuyÖn nã rñ b¹n vµo r¹p chiÕu bãng chäc tøc t«i, lµm cho t«i tØnh ngé.TÌM HIỂU BÀI Cô chị xin phép ba đi đâu?Xin phép ba đi học nhóm. Cô chị có đi học nhóm thật không? Em đoán xem cô đi đâu ?Cô chị không đi học nhóm mà đi chơi với bạn bè, đi xem phim hay đi la cà dọc đường.Cô chị đã nói dối ba như vậy nhiều lần chưa? Vì sao cô lại nói dối như vậy?Cô nói dối ba như vậy đã rất nhiều lần rồi, cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô đã nói dối ba nữa. Nhưng vì ba cô rất tin cô nên cô vẫn nói dối. - Thái độ của cô sau mỗi lần nói dối ba như thế nào?- Vì sao cô lại cảm thấy ân hận? Đoạn 1 nói lên điều gì?Cô rất ân hận nhưng rồi tặc lưỡi cho qua. Vì cô cũng rất thương ba. Cô ân hận vì mình đã nói dối, phụ lòng tin của ba.Ý 1: Nhiều lần cô chị đã nói dối ba.- Cô em đã làm gì để chị mình thôi nói dối ? Cô cũng bắt trước chị nói dối ba là đi học nhóm nhưng lại đến rạp xem phim, lướt qua trước mặt chị, vờ làm như không thấy chị. Chị thấy em nói dối đi học lại vào rạp chiếu phim thì tức giận bỏ về.- Cô chị nghĩ ba sẽ làm gì khi biết mình hay nói dối ?Cô nghĩ ba sẽ tức giận, mắng mỏ, thậm chí sẽ đánh hai chị em.- Thái độ của người cha lúc đó như thế nào ?Ông buồn rầu khuyên hai chị em cố gắng học cho giỏi.Đoạn 2 nói về điều gì?Ý 2: Cô em giúp chị tỉnh ngộ. Vì sao cách làm của cô em giúp được chị tỉnh ngộ ? * Vì em nói dối như chị khiến cho chị nhìn thấy thói xấu của chính mình. Hiểu mình đã là gương xấu cho em. Vẻ buồn rầu của ba đã tác động đến chị.1. Tìm từ láy trong bài:ân hận, năn nỉ, học hành, thủng thảng, sững sờ, thỉnh thoảng, 2. Đặt câu với từ cuồng phongThi đọc hay Toàn bài đọc với giọng kể nhẹ nhàng, hóm hỉnh. Với người cha đáp lại: Dịu dàng, ôn tồn khi cô chị xin phép đi học, giọng chầm buồn khi phát hiện ra con nói dối. Lời cô chị lễ phép khi xin phép ba đi học, tức bực khi mắng cô em. Lời cô em: Tinh nghịch, lúc thản nhiên, lúc giả bộ ngây thơ.Hướng dẫn đọcLuyện đọc diễn cảm: Hai chị em về đến nhà, tôi mắng em gái dám nói dối ba bỏ học đi chơi, không chịu khó học hành. Nhưng đáp lại sự giận dữ của tôi, nó thủng thẳng: - Em đi tập văn nghệ. - Mày tập văn nghệ ở rạp chiếu bóng à? Nó cười giả bộ ngây thơ: - Ủa, chị cũng ở đó sao ? Hồi nãy chị bảo đi học nhóm mà ! Tôi sững sờ, đứng im như phỗng. Ngước nhìn ba, tôi đợi một trận cuồng phong. Nhưng ba tôi chỉ buồn rầu bảo: - Các con ráng bảo nhau mà học cho nên người. Tập đọcChị em tôi Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì ? Không nên nói dối, nói dối là xấu tính. Nói dối đi học để đi chơi là rất có hại. Nói dối làm mất lòng tin ở mọi người. Anh chị mà nói dối sẽ ảnh hưởng đến các em.Đoạn 3 nói về điều gì?Ý 3: Sự thay đổi của cô chị.Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì ?A. Không thể nói dối mãi.B. Nói dối sẽ làm mất lòng tin đối với mọi người.C. Cả hai ý A và BTìm hiểu bàiLuyện đọc- Ý 1: Nhiều lần cô chị đã nói dối ba.- Từ:lễ phép,nói dối,tặc lưỡi,giận dữ,- Câu:Thỉnh thoảng, hai chị em lại cười phá lên/ khi nhắc lại chuyện / nó rủ bạn vào rạp chiếu bóng chọc tức tôi, làm cho tôi tỉnh ngộ.tặc lưỡi,yên vị,giả bộ,im như phỗng,cuồng phong,ráng.- Ý 2: Cô em giúp chị tỉnh ngộ.- Ý 3: Sự thay đổi của cô chị. Nội dung: Câu chuyện khuyên chúng ta không nên nói dối. Nói dối là một tính xấu làm mất lòng tin, sự tôn trọng của mọi người với mình.giả bộ,thủng thẳng,im như phỗng,cuồng phong.Tập đọcChị em tôi- Cho biết bức tranh vẽ cảnh gì? Gắn với nội dung đoạn nào?Tìm hiểu bàiLuyện đọc- Ý 1: Nhiều lần cô chị đã nói dối ba.- Từ:lễ phép,nói dối,tặc lưỡi,giận dữ,- Câu:Thỉnh thoảng, hai chị em lại cười phá lên/ khi nhắc lại chuyện / nó rủ bạn vào rạp chiếu bóng chọc tức tôi, làm cho tôi tỉnh ngộ.tặc lưỡi,yên vị,giả bộ,im như phỗng,cuồng phong,ráng.- Ý 2: Cô em giúp chị tỉnh ngộ.- Ý 3: Sự thay đổi của cô chị. Nội dung: Câu chuyện khuyên chúng ta không nên nói dối. Nói dối là một tính xấu làm mất lòng tin, sự tôn trọng của mọi người với mình.giả bộ,thủng thẳng,im như phỗng,cuồng phong.Tập đọcChị em tôiKÝnh chóc c¸c thÇy, c« gi¸o m¹nh khoÎ! Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan, häc giái

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_6_chi_em_toi_nam_hoc_2017_2018.ppt