Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 29: Ứng dụng tỉ lệ bản đồ - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Chiều rộng thật của cổng trường là:

 2 x 300 = 600 (cm)

 600 cm = 6 m

 Đáp số: 6 m

Bài toán 2:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo được 102 mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng.

Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài là:

 102 x 1000 000 = 102 000 000 (mm )

 102 000 000 mm = 102 km

 Đáp số 102 km

Muốn tính độ dài thực tế trên mặt đất ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần theo tỉ lệ bản đồ

 Trên bản đồ tỉ lệ 1:1 000 000, quãng đường Ái Nghĩa – Đà Nẵng đo được 3cm. Tìm độ dài thật của quãng đường Ái Nghĩa –Đà Nẵng?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 29: Ứng dụng tỉ lệ bản đồ - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán:Ôn bài cũ: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Tỉ lệ bản đồĐộ dài thu nhỏĐộ dài thật1 : 1 0001 cm1 : 3001 dm1 : 10 0001 mm . . . cm . . . dm . . . mm1 000 cm 300 dm10 000mmToán:ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒBài toán 1:Bản đồ trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ 1 : 300Tỉ lệ 1 : 3002cmTrên bản đồ cổng trường rộng 2cm (khoảng cách từ A đến B). Hỏi chiều rộng thật của cổng trường là mấy mét?Toán:ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ2cm + Trên bản đồ, độ của cổng trường thu nhỏ là mấy xăng-ti-mét?+ Bản đồ Trường mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ nào? Tỉ lệ 1 : 300.Tỉ lệ 1 : 300+ 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu xăng-ti-mét? Trên bản đồ, độ của cổng trường thu nhỏ là 2 cm.1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật trên bản đồ là 300cm.+ 2 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu xăng-ti-mét? 2 cm trên bản đồ ứng với 2 x 300 = 600 (cm).Bài giải:Chiều rộng thật của cổng trường là: 2 x 300 = 600 (cm) 600 cm = 6 m Đáp số: 6 mToán:ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒBài toán 2:Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo được 102 mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng.+ Độ dài thu nhỏ trên bản đồ của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài bao nhiêu mi-li-mét? Độ dài thu nhỏ trên bản đồ của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài 102 mm?+ Bản đồ được vẽ với tỉ lệ nào?Tỉ lệ 1 : 1 000 000. + 1 mm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu mi-li-mét?1mm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 1 000 000 mm. + 102 mm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu mi-li-mét? 102 mm trên bản đồ ứng với độ dài thật là:102 x 1 000 000 = 102 000 000 (mm).Bài giải : Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài là: 102 x 1000 000 = 102 000 000 (mm ) 102 000 000 mm = 102 km Đáp số 102 kmMuốn tính độ dài thực tế trên mặt đất ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần theo tỉ lệ bản đồToán:ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒThực hànhBài 1:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:Tỉ lệ bản đồĐộ dài thu nhỏĐộ dài thật1 : 500 000 . . . cm1 : 15 000 . . . dm 1 : 2 000 . . . mm2 cm3 dm 50 mm1 000 000 cm45 000 dm100 000 mm Tỉ lệ 1 : 500 000+ Độ dài thu nhỏ trên bản đồ là bao nhiêu?+ Hãy đọc tỉ lệ bản đồ? Là 2 cm+ Vậy độ dài thật là bao nhiêu?Độ dài thật là: 2 cm x 500 000 = 1 000 000cm + Vậy điền mấy vào ô trống thứ nhất?Điền 1 000 000cm vào ô trống thứ nhất. Toán:ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒThực hànhBài 2: Trên bản đồ tỉ lệ 1:200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là mấy mét ?Bài giải :Chiều dài thật của phòng học là: 4 x 200 = 800 ( cm ) 800 cm = 8 m Đáp số: 8 mToán:ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒCủng cố: Trên bản đồ tỉ lệ 1:1 000 000, quãng đường Ái Nghĩa – Đà Nẵng đo được 3cm. Tìm độ dài thật của quãng đường Ái Nghĩa –Đà Nẵng?ABC 30 000 m 3 0 km3 000 000 cm3 000 000 cm

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_29_ung_dung_ti_le_ban_do_nam_hoc_2.ppt