Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 26: Trả bài văn miêu tả cây cối - Năm học 2020-2021

CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

HOẠT ĐỘNG 1: Nhận xét kết quả bài làm của học sinh.

HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn cả lớp sửa bài.

HOẠT ĐỘNG 3: Học sinh sửa bài cá nhân.

HOẠT ĐỘNG 4: Nhận xét bài làm hay của học sinh

Ưu điểm:

 1. Bài làm xác định đúng yêu cầu của đề bài là tả cây coái.

2. Bố cục đủ 3 phần

3. Trình tự quan sát hợp lý

4. Dùng từ sát hợp, có hình ảnh

5. Một số bài có cảm xúc chân thật.

6. Chữ viết rõ ràng, có chú ý chấm câu, ngắt câu.

Hạn chế:

1. Lỗi chính tả vẫn còn.

2. Dùng từ chưa hợp lý.

3. Diễn đạt câu văn còn lủng củng.

4. Một số đoạn văn không đầy đủ ý.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 26: Trả bài văn miêu tả cây cối - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP LÀM VĂNTRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐIĐề bài: Tả một cây có bóng mát (cây ra hoa hoặc cây ăn quả) mà em yêu thích.CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬPHOẠT ĐỘNG 1: Nhận xét kết quả bài làm của học sinh.HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn cả lớp sửa bài. HOẠT ĐỘNG 3: Học sinh sửa bài cá nhân.HOẠT ĐỘNG 4: Nhận xét bài làm hay của học sinhHOẠT ĐỘNG 1:Nhận xét kết quả bài làm của học sinhƯu điểm: 1. Bài làm xác định đúng yêu cầu của đề bài là tả cây coái.2. Bố cục đủ 3 phần3. Trình tự quan sát hợp lý 4. Dùng từ sát hợp, có hình ảnh5. Một số bài có cảm xúc chân thật. 6. Chữ viết rõ ràng, có chú ý chấm câu, ngắt câu.Hạn chế: 1. Lỗi chính tả vẫn còn.2. Dùng từ chưa hợp lý.3. Diễn đạt câu văn còn lủng củng. 4. Một số đoạn văn không đầy đủ ý.HOẠT ĐỘNG 2HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬA BÀIHƯỚNG DẪN SỬA LỖI CHÍNH TẢ1. Thân cây có nhiều mắc lồi.1. Thân cây có nhiều mắt lồi.2. Mùa xuân, mận ra hoa từng trùm.HƯỚNG DẪN SỬA LỖI CHÍNH TẢ2. Mùa xuân, mận ra hoa từng chùm.3.Hương thơm ngào ngạc.HƯỚNG DẪN SỬA LỖI CHÍNH TẢ3.Hương thơm ngào ngạt.4. Mận ngọt liệm.HƯỚNG DẪN SỬA LỖI CHÍNH TẢ4. Mận ngọt lịm.HƯỚNG DẪN SỬA LỖI DÙNG TỪ1. Thân cây cao to, cành chắc chắn. 2. Cây làm cho ta trái ăn che bóng mát cho vườn em. HƯỚNG DẪN SỬA LỖI DÙNG TỪ1. Thân cây cao to, cành khỏe khoắn. 2. Cây cho ta trái ăn, tỏa bóng mát cho vườn em. PHIẾU GIAO ViỆCNhìn từ xa,cây như cái ô khổng lồ bao trùm lấy một màu xanh mát rượi.....................................................................................................................2. Tới giờ chơi, người em yêu quý nhất là cây bàng.Vì cây bàng đã cho em một màu xanh mát.........................................................................................................................................................................................................................................3. Lúc đó mận ra trái nhỏ đang treo trên cành cây. Tựa như chiếc chuông đang treo trong rừng cây rậm rạp........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ĐỌC CÂU, ĐOẠN VĂN SAU, ViẾT LẠI THEO Ý EM ĐỂ CÂU,ĐOẠN VĂN MẠCH LẠC, SINH ĐỘNG:123691245781011PHIẾU GIAO ViỆC Nhìn từ xa,cây như cái ô khổng lồ bao trùm lấy một màu xanh mát rượi. Nhìn từ xa,cây bàng như cái ô khổng lồ bao trùm cả một khoảng sân mát rượi. 2. Tới giờ chơi, người em yêu quý nhất là cây bàng.Vì cây bàng đã cho em một màu xanh mát. Tới giờ chơi,thú vị nhất là được ngồi dưới bóng cây bàng.3. Lúc đó mận ra trái nhỏ đang treo trên cành cây. Tựa như chiếc chuông đang treo trong rừng cây rậm rạp. Lúc mận ra trái, trông tựa như có hàng vạn chiếc chuông nhỏ rung rinh trong vòm lá xanh. ĐỌC CÂU, ĐOẠN VĂN SAU, ViẾT LẠI THEO Ý EM ĐỂ CÂU, ĐOẠN VĂN MẠCH LẠC, SINH ĐỘNG:HOẠT ĐỘNG 3Học sinh sửa bài cá nhânNhận xét điểm hay của bài làm đạt điểm caoHOẠT ĐỘNG 4a) Caønh moïc xeáp taàng xoay quanh thaân to vaø khoûe khoaén, xoøe taùn laù xum xueâ nhö dang tay ñoùn gioù. b) Nhöõng buùp non gioáng nhö nhöõng ngoïn neán lung linh ñang thaép saùng. c) Theo thôøi gian nhöõng quaû maän lôùn daàn vaø baét ñaàu chuyeån maøu.Töø maøu traéng muoát chuyeån daàn sang maøu ño ñoû, roài ñoû choùt nhö nhöõng chieác ñeøn loàng thaép saùng treân caây. d) Em vaø caây maän cuøng lôùn leân theo naêm thaùng nhö moät ñoâi baïn thaân. Em raát yeâu quùy caây.CHAØO TAÏM BIEÄT CAÙC EM !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_lam_van_lop_4_tuan_26_tra_bai_van_mieu_ta_cay.ppt