Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 6: Where’s your school? (Lesson 1) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

1.Where is Mary from?

Vietnam

America

England

2.What can Mary do?

Play the guitar

Play chess

Play football

3.What can Miu do?

Play the guitar

Play the piano

Play football

Hỏi và trả lời về địa điểm của trường học

Where’s your school?

(trường bạn ở đâu vậy?)

- It’s in + địa điểm.

Ex: Where’s your school ?
 It’s in Long Bien District.

 

pptx25 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 6: Where’s your school? (Lesson 1) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGOC THUY PRIMARY SCHOOLWELCOME TO CLASSTeacher: Nguyen Thi HongUnit 6: Where’s your school ?Lesson 1Warm-UpChoose the best answer1.Where is Mary from?VietnamAmericaEngland2.What can Mary do?Play the guitarPlay chessPlay football3.What can Miu do?Play the guitarPlay the pianoPlay football Unit 6: Where’s your school? Lesson 1 1. Look, listen and repeat.Unit 6: Where’s your school? Lesson 1II. Point and say* VOCABULARY* SENTENCE PATTERN* PRACTICE* Vocabulary (Từ vựng):1.Road : đường2.street : phố, đường phố3.village : làng1.district : quận, huyện4.study : họcChecking the Vocabulary (Kiểm tra từ vựng ):RoadStreetVillageDistrictstudyhọcQuận, huyệnPhố, đường phốĐườnglàng1+ 2+ 3+ 4+ 5+Answer: 1+D 2+C 3+E 4+B 5+ARoadStreetVillageDistrictstudyhọcQuận, huyệnPhố, đường phốĐườnglàng* SENTENCE PATTERN (Mẫu câu):Hỏi và trả lời về địa điểm của trường họcWhere’s your school? (trường bạn ở đâu vậy?)- It’s in + địa điểm.Ex: Where’s your school ? It’s in Long Bien District.Where’s your school?-> It’s in ..* Practice (rèn luyện câu hỏi và trả lời):a. Oxford Streetb. Hoa Binh Roadc. Bat Trang Villaged.Hoan Kiem District126534LUCKY NUMBERĐịa điểm của 1 trường họcWhere’s your school? -> It’s in + place (địa điểm)placeDistrictRoadStreetVillage10/2/2021III. Homework- Learn by heart the vocabulary.Practise the sentence pattern. Prepare Unit 6: lesson 2.Thank you very much.Good bye - See you again

File đính kèm:

  • pptxtieng_anh_4_tuan_9_unit_6_wheres_your_school_lesson_1_190320.pptx
Giáo án liên quan