Bài giảng Thể dục Lớp 6 - Chương 3: Bài thể dục phát triển chung - Năm học 2020-2021 - Lý Bá Sơn Tùng

1. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:

Dóng hàng, điểm số.

Dàn hàng, dồn hàng.

2. BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG:

Ôn 3 động tác: Vươn thở, tay và ngực.

Động tác vươn thở:

Nhịp 5,6,7 đổi chân phải và nhịp 8 giống nhịp 4

+ Củng cố lại các động tác đã học

+ Thả lỏng.

+Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, dàn hàng, dồn hàng.

+ Biết tên và thực hiện được các động tác: vươn thở, tay ngực, chân và bụng.

+ Biết cách thực hiện các động tác chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy theo vòng số 8 và các động tác hồi tỉnh sau khi chạy.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 484 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thể dục Lớp 6 - Chương 3: Bài thể dục phát triển chung - Năm học 2020-2021 - Lý Bá Sơn Tùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo Viên: Lý Bá Sơn TùngTrường THCS Long BiênThể dục 6 THỂ DỤC 6KIỂM TRA BÀI CŨ- Thực hiện 3 động tác vươn thở, tay, ngực và nêu tác dụng của 3 động tác này. ĐHKT-BÀI CŨ* * * * ** * * * ** * * * ** * * * * * * *GV1. ĐỘI HÌNH ĐỘINGŨ:- Tập hợp hàng ngang.THỂ DỤC 61. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:- Dóng hàng, điểm số.- Dàn hàng, dồn hàng.THỂ DỤC 61. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:* Ôn 3 động tác: Vươn thở, tay và ngực.2. BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG:+ Động tác vươn thở:THỂ DỤC 6* Ôn 3 động tác: Vươn thở, tay và ngực.2. BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG:+ Động tác vươn thở:Nhịp 5,6,7 đổi chân phải và nhịp 8 giống nhịp 41. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:THỂ DỤC 61. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:* Ôn 3 động tác: Vươn thở, tay và ngực.2. BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG:+ Động tác tay:THỂ DỤC 61. ĐỘI HÌNH ĐỘINGŨ:* Ôn 3 động tác: Vươn thở, tay và ngực.2. BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG:+ Động tác tay:Nhịp 5,6,7 đổi chân phải và nhịp 8 giống nhịp 4THỂ DỤC 61. ĐỘI HÌNH ĐỘINGŨ:* Ôn 3 động tác: Vươn thở, tay và ngực.2. BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG:+ Động tác ngực:THỂ DỤC 61. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:* Ôn 3 động tác: Vươn thở, tay và ngực.2. BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG:+ Động tác ngực:Nhịp 5,6,7 đổi chân phải và nhịp 8 giống nhịp 4THỂ DỤC 61. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:* Học 2 động tác: Chân và Bụng2. BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG:+ Động tác Chân:THỂ DỤC 61. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:* Học 2 động tác: Chân và Bụng2. BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG:+ Động tác Chân:Nhịp 5,6,7 đổi chân phải và nhịp 8 giống nhịp 4THỂ DỤC 61. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:* Học 2 động tác: Chân và Bụng2. BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG:+ Động tác Bụng:THỂ DỤC 61. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:* Học 2 động tác: Chân và Bụng2. BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG:+ Động tác Bụng:Nhịp 5,6,7 đổi chân phải và nhịp 8 giống nhịp 4THỂ DỤC 61. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:2. BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG:+ Chạy vòng số 8:3. CHẠY BỀN:THỂ DỤC 61. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:2. BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG:3. CHẠY BỀN:4. PHẦN KẾT THÚC:+ Củng cố lại các động tác đã học+ Thả lỏng.+Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, dàn hàng, dồn hàng.+ Biết tên và thực hiện được các động tác: vươn thở, tay ngực, chân và bụng.+ Biết cách thực hiện các động tác chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy theo vòng số 8 và các động tác hồi tỉnh sau khi chạy.THỂ DỤC 6

File đính kèm:

  • pptbai_giang_the_duc_lop_6_chuong_3_bai_the_duc_phat_trien_chun.ppt
Giáo án liên quan