Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 11: What time is it ? (Lesson 3) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

1. Listen and repeat.

cook My mother cooks at six o'clock.
Mẹ tôi nấu ăn lúc sáu giờ.
book Your book is on the table.
Quyển sách của bạn ở trên bàn.
noon I play football at noon.
Tôi chơi đá bóng vào buổi trưa.
school They have lunch at school.
Họ ăn trưa tại trường.
1. Look! The book is red.

2. They usually read books at school

3. My big brother can cook.

4. The children usually play football at noon.

 

pptx7 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 11: What time is it ? (Lesson 3) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Unit 11: What time is it ?Lesson 31. Listen and repeat.cook My mother cooks at six o'clock. Mẹ tôi nấu ăn lúc sáu giờ. book Your book is on the table. Quyển sách của bạn ở trên bàn. noon I play football at noon. Tôi chơi đá bóng vào buổi trưa. school They have lunch at school. Họ ăn trưa tại trường. 2. Listen and circle. Then write and say aloud1. Look! The book is2. They usually read books at .3. My big brother can ..4. The children usually play football at .Key1. Look! The book is red.2. They usually read books at school3. My big brother can cook.4. The children usually play football at noon.3. Let’s chant

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_11_what_time_is_it_lesson_3_n.pptx
Giáo án liên quan