Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 2, Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

1, Vẽ bằng cọ vẽ:

Các bước thực hiện:

+ Chọn công cụ trong hộp công cụ.

+ Chọn màu vẽ.

+ Chọn nét vẽ dưới hộp công cụ

+ Kéo thả chuột để vẽ.

2, Vẽ bằng bút chì:

Cách dùng công cụ để vẽ cũng giống như dùng công cụ . Nhưng công cụ chỉ có một nét vẽ nên không cần chọn nét vẽ (không thực hiện bước 3 ở trên).

Phần mềm giúp chúng ta học vẽ có tên là gì?

Khi sử dụng cọ vẽ ta cần chú ý điều gì?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương 2, Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÝnh chµo c¸c thÇy c« gi¸o!TËp thÓ líp 4Tin học: C¸c em quan s¸t các hình sau đây : Tin học:Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chìQuan sát các hình vẽ HỘP CÔNG CỤBÚT CHÌCỌ VẼ Tin học:Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì1, Vẽ bằng cọ vẽ: Các bước thực hiện:+ Chọn công cụ trong hộp công cụ.+ Chọn màu vẽ.+ Chọn nét vẽ dưới hộp công cụ+ Kéo thả chuột để vẽ.Tin học:Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì2, Vẽ bằng bút chì:* Các bước thực hiện:+ Chọn công cụ trong hộp công cụ.+ Chọn màu vẽ.+ Kéo thả chuột để vẽ.Cách dùng công cụ để vẽ cũng giống như dùng công cụ . Nhưng công cụ chỉ có một nét vẽ nên không cần chọn nét vẽ (không thực hiện bước 3 ở trên).Tin học:Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chìEm hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa vẽ bằng cọ vẽ và vẽ bằng bút chì?Sự khác nhau cơ bản giữa vẽ bằng cọ vẽ và vẽ bằng bút chì:+ Cọ vẽ có nhiều nét vẽ.+ Bút chì chỉ có 1 nét vẽ.Bức tranh bí mậtTrò chơi1324Phần mềm giúp chúng ta học vẽ có tên là gì?Khi sử dụng cọ vẽ ta cần chú ý điều gì?Có mấy công cụ để vẽ tự do?Để tô màu cho hình vẽ ta sử dụng công cụ nào trong hộp công cụ?Sử dụng công cụ ,tô màu hồng cho phần bên trong3. Luyện tậpSử dụng các công cụ và ,hãy vẽ bông hoa theo ý thích của em.Hướng dẫnchọn màu hồng và nét vẽ nhỏ nhất ở bên phải trên hàng thứ nhất để vẽ cánh hoa . Sử dụng công cụ để vẽ cánh hoaSử dụng công cụ để vẽ nếp gấp cánh hoaSử dụng công cụ để vẽ nhụy hoa1, Em dùng công cụ để vẽ đường cong.2, Bút chì có nhiều nét vẽ.3, Cọ vẽ có một nét vẽ duy nhất.4, Em dùng công cụ để vẽ tự do.sssĐBài tập 1: Trong các câu sau ,câu nào đúng(ghi Đ) ,câu nào sai(ghi sai). Bài tập 2: Hãy sắp xếp lại các bước sau để được các bước thực hiện vẽ hình bằng công cụ cọ vẽ đúng.+c) Chọn công cụ trong hộp công cụ.+a) Chọn màu vẽ.+d) Chọn nét vẽ dưới hộp công cụ+b) Kéo thả chuột để vẽ.Các bước thực hiện vẽ hình bằng công cụ cọ vẽ.Bước 1Bước 2Bước 3Bước 4+c) Chọn công cụ trong hộp công cụ.+d) Chọn nét vẽ dưới hộp công cụ+a) Chọn màu vẽ.+b) Kéo thả chuột để vẽ.Xin ch©n thµnh c¶m ¬nc¸c thÇy c« !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tin_hoc_lop_4_chuong_2_bai_5_ve_tu_do_bang_co_ve_b.ppt