Bài giảng Tiếng anh Lớp 8 - Unit 7, Lesson 5: Skills 1

I. Vocabulary:

- sewage (n): nước thải sống, nước cống

- household (n): hộ gia đình

- pesticide (n): thuốc trừ sâu

- herbicide (n): thuốc diệt cỏ

- factor (n): nhân tố

- dramatic (adj): kịch tính, sâu sắc

- outbreak (n): sự phun ra, sự bùng phát

- cholera (n): bệnh tả

- untreated (adj): không xử lý

 

pptx8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 418 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 8 - Unit 7, Lesson 5: Skills 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Unit 7: Pollution Lesson 5:Skills 1 I. Vocabulary:- sewage (n): nước thải sống, nước cống - household (n): hộ gia đình - pesticide (n): thuốc trừ sâu - herbicide (n): thuốc diệt cỏ - factor (n): nhân tố - dramatic (adj): kịch tính, sâu sắc- outbreak (n): sự phun ra, sự bùng phát- cholera (n): bệnh tả - untreated (adj): không xử lý II. Reading:1. The second paragrah tells us about the causes of water pollution.2. The third paragraph tells about the effects of water pollution.3. It’s the water beneath the earth’s surface.6. They use herbicides to kill weeds.5. They are pollutants from storm water and the atmostphere.4. They are industrial waste, sewage, pesticides and herbicides.choleradiepolluted waterdeadaquatic plantsIII.IV. Homework:Learn by heart the vocabulary.Do the exercises D1,2- 7 (Workbook) C2,3- 7 (Exercise notebook)Prepare: Unit 7 (Skills 2)

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_8_unit_7_lesson_5_skills_1.pptx